Delete rev Storbron i Sundsvall

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:59

Rivningsentreprenören Delete plockade tidigare i år ner en bro i Sundsvall. Bron som ligger mitt i centrala Sundsvall och kallas Storbron byggdes 1937. Bron var en så kallad kontinuerlig balkbro byggd i tre spann.

Samtliga stöd var grundlagda med träpålar. Brons längd mätte 48 meter och broytan var 765 kvm. Spännvidderna var 11,7+27,5+8,7 meter. Då bron låg mitt i stan dirigerades trafiken om under rivningen via en tillfällig brokonstruktion. Det man gjorde först innan rivningen startade var att låsa brolagren så att bron inte kunde röra sig under rivningen. Man gjorde också en tillfällig stålkonstruktion under brobanan som stöd för Deletes 160 ton tunga kran. Själva rivningen eller demonteringen av bron skedde genom att man sågade upp bron i hanterbara bitar på vardera 25 till 35 ton. Totalt demonterades 900 ton. Betongblocken lyftes bort och transporterades vidare till en godkänd mottagare för återvinning. Själva demonteringen sköttes av tre håltagare med vajer-, vägg- och golvsågar samt kärnborrsystem. Brons landfästen revs med hjälp av hydraulhammare och betongkrossar. Brons kantbalkar kapades upp i delar med väggsågar. Alla rester och stänk under själva sågningen fångades upp av under bron hängade uppsamlingskar så att inget betongslam hamnade i vattendraget under bron. Beställare av jobbet var Sundsvalls kommun.

www.delete.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×