De gör rent hus i USA

Publicerad 10/12, 2010

I takt med att USA stärker hälso- och säkerhetslagstiftningen kring hantering av hälsovådligt damm och partiklar på byggarbetsplatserna ökar frågeställningarna bland amerikanska entreprenörer. Pullman Ermators amerikanska dotterbolag har beslutat sig att vara den rätta källan att bemöta dessa frågeställningar.

Pullman Ermator har sedan några år tillbaka etablerat sig på allvar i USA med eget dotterbolag och samarbete med det amerikanska bolaget i samma bransch, Pullman Holt. Amerikanska entreprenörer hade länge en lite annan syn på betydelsen av effektiva stofthanterare och luftrenare. Det var inte alltid så vanligt att man tog med en dammsugare ut på byggjobbet och gjorde man det så var det lite av ett nödvändigt ont. Vanligt var också att man för ett jobb köpte en billig dammsugare som sedan slängdes när jobbet var klart.
Men i takt med att sjukdomar som silikos eller stendammslunga börjat komma tillbaka och andra typer av dammrelaterade sjukdomar har även amerikanarna fått upp ögonen för betydelsen av effektiv dammhantering och luftrening. En dammsugare är inte ett nödvändigt ont och det är också betydelsefullt att den fungerar och är effektiv. Att skydda sina anställda och omgivningen från skadligt damm har fått ökad betydelse bland amerikanarna.

One-size-fits-all funkar inte
För en tid sedan träffade Jim Parsons, PDs systertidning PDi Magazines amerikanska redaktör Fredrik Åkermark. Fredrik flyttade för några år sedan till Tampa, USA för att arbeta som vice vd för Pullman Ermator Corporation i USA. Fredrik stortrivs i värmen i Florida och med arbetsuppgiften att göra Pullman Ermator känt i USA. Hans arbete består bl a i att få amerikanarna att förstå, som för många verktyg och utrustningar så stämmer inte devisen att “one size fits all” eller på svenska att en storlek passar alla applikationer. I synnerhet inte när det gäller stofthanterare och luftrenare.
“Alla försöker skära ner kostnaderna men det innebär inte alltid att du får det som du verkligen behöver. Detta gäller i synnerhet säkerhetsaspekterna”, säger Fredrik Åkermark.
“När det gäller professionell betonggolvslipning, polering eller betonghåltagning vänder man sig alltid till en specialistleverantör som säljer den här typen av utrustning. Varför gäller inte alltid det stofthanteringsutrustning också?”, undrar Fredrik.
Det verkar dock som att amerikanska entreprenörer hörsammat den frågeställningen och börjat värna om sina anställdas hälsa. Det två år långa samarbetet mellan amerikanska Pullman-Holt i Tampa och svenska Pullman Ermators amerikanska dotterbolag börjar bära frukt.
Det gemensamma kontoret i Tampa har börjat fungera som en inkörsport för sund svensk stofthantering och luftrening med maskiner utrustade med effektiva HEPA-bestyckad teknologi. Pullman Ermators produkter har sedan länge godkänts av den tuffare europeiska lagstiftningen och välkomnas nu med öppna armar av den amerikanska marknaden.

Rätt partner i USA
Även om Pullman Ermators produkter funnits tillgängliga på den amerikanska marknaden sedan många år bedömde tillverkaren att man behövde öka exponeringen. Orsaken till detta beslut var bland annat växande trender ifråga om hantering av byggdamm som ett nytt federalt program inom organet “Occupational Health and Safety Administration”. OSHA, som det förkortas, ville tydliggöra riskerna med byggdamm och vad det kan leda till ifråga om arbetsrelaterade sjukdomar såsom exempelvis silikos. Det nya programmet infördes i januari 2008.
“Vi hade produkterna som kunde leva upp till de nya amerikanska kraven men vi hade ingen stark partner i USA som kunde erbjuda lager, teknisk support och distribution. Företaget Pullman-Holt var exakt den partner vi letade efter. Företaget hade ett mycket gott rykte och delade vår filosofi med att använda HEPA-teknologi för att filtrera bort de skadliga partiklarna”, säger Fredrik.
En del av den filosofin har inneburit rigorösa tester vid OSHAs institut av HEPA-standarden, som ursprungligen kommer från Tyskland, för att anpassa den till amerikanska förhållanden.
Det visades sig vid en betonggolvspliningsstudie gjord av University of Alabama att en HEPA-bestyckad Pullman Ermator T8600 ansluten till en golvslip genererade damm och silika-nivåer klart under OSHAs rekommendationer. T8600 är den amerikanska modellbeteckningen och i Europa är produkten jämförbar med T7500.
Dubbelfiltersugen T8600 har blivit Pullman Ermators mest populära 3-fassug i USA. Den erbjuder ett luftflöde på 10m3/min och har exempelvis kapacitet att hantera stoft från flera golvslipar samtidigt. En populär enfassug i USA är Pullman Ermators S26 (ersatte S2800) som erbjuder ett luftflöde på 7.3m3/min.
Om sugarna matchas med en Pullman Ermator föravskiljare kan hela 90 % av materialet avskiljas innan stoftet når sugens förfilter och HEPA-filter. Restmaterialet fångas sedan som bekant upp i Longopac-påsar som försluts, utan att slå av sugen.
“Dessa goda egenskaper hjälper till att undvika avbrott som filterrensning. Att byta ett HEPA-filter kan kosta lika mycket som en billig dammsugare. Men en billig dammsugare är slut efter cirka tre månader och en ny måste köpas in. Våra maskiner havererar inte så det finns ingen förlorad tid eller försämrad prestationsförmåga. Viktigt att komma ihåg är också att en splitter ny billig dammsugare som man köper på ett byggvarohus aldrig kan konkurrera med våra proffssugar”, säger Fredrik.

Ordet förkunnare
Fredrik Åkermark, som tidigare var internationell försäljningschef på Pullman Ermator i Sverige, flyttade 2007 till Tampa för att leda bolagets amerikanska verksamhet. Familjen har acklimatiserat sig mycket väl i värmen i Florida och vem skulle inte göra det? Arbetet för Fredrik innebär en hel del resande eller missionerande. Han besöker, informerar och underhåller företagets nuvarande 15 nationella distributörer som ingår i Pullman Holts nätverk av nära 100 distributörer. Det handlar mycket om att förklarar fördelarna med företagets produkter och det går bra.
“Våra återförsäljare är vår största tillgång här”, säger Fredrik.
“Dom träffar dussintals användare varje vecka och får en massa “input” om vad de behöver, vad dom gör och på vilket sätt våra produkter kan underlätta deras arbete. Deras synpunkter är väldigt viktiga i vårt modifieringsarbete av våra produkter”.
Åkermark förväntar sig under den närmaste tiden att utbildning kommer att vara en viktig faktor eftersom användarna fortsätter att bekanta sig med de nya reglerna för stofthantering i USA. Detta handlar om att anpassa rätt typ av Pullman Ermator-sug till de maskiner de använder, studera olika modeller och kraftresurser, anpassa kraftbehov efter arbetsbördan m m.
“Om en entreprenör endast arbetar med handhållna verktyg räcker det med en enfasmaskin och vi kan erbjuda upp till fyra olika modeller att välja från”, säger Fredrik.
I takt med att förutsättningarna förändrats p.g.a. av de nya OSHA-reglerna hjälper Pullman Ermator till med slutkundernas anpassning. Ett exempel på detta var när US Environmental Protection Agency i april implementerade sina nya regler för renovering, reparation och målning i hushåll och i lokaler där barn befinner sig. De nya reglerna gäller för byggnader byggda före 1978.
Innan en entreprenör kan börja arbeta med en byggnad från före 1978 måste ha först vara s.k. RRP-certifierad och följa specifika arbetsrutiner som förebygger risker med skador från bly- och andra hälsovådliga partikelföroreningar. Maskinerna skall vara ventilerade och anslutna till dammsugare med HEPA-filter. För bara några år sedan var USA långt ifrån detta regelverk. Åkermark tror att de nya reglerna kommer att med all säkerhet gälla även äldre kommersiella byggnader inom en nära framtid.
Mindre säker är dock utveckling av den amerikanska ekonomin under de närmaste åren. Fredrik tror att det kommer att dröja minst två till tre år innan man kan skönja någon riktig vändning uppåt. “De entreprenörer som klarat sig under de senaste två åren kommer nog att hålla sig kvar på marknaden. Dom vet vad som krävs för att överleve dessa riktigt tuffa tider. Dom har lärt sig att skära ner på kostnaderna och är nu helt inställda på att skaffa nya uppdrag”, säger Fredrik.

“Tajmingen”
Med tanke på de rådande marknadsomständigheterna kan man kanske tycka att “tajmingen” kunde varit bättre för Pullman Ermator att satsa på den amerikanska marknaden. Men å andra sidan är det med dagens konjunkturväxlingar väldigt svårt att förutspå utvecklingen. Det kanske inte alltid är rätt eller lätt att vänta ut det bästa läget att satsa. Om man bedömer att man har rätt produkter och resurser för att satsa och upprätthålla en god servicenivå och distribution samt uthållighet spelar konjunkturen mindre roll. Det positiva med dagens konjunkturinstitution är att svängningarna kommer tätare, både upp och ner.
Pullman Ermator är fast beslutna att fullfölja sin ursprungliga plan för satsningen i USA. Delvis tack vare de nya RRP-reglerna kunde man under årets första sex månader dubblera hela 2009 års omsättning. Två nya 17m3 och 34m3 luftrenare, utrustade med HEPA-filter och designade för den amerikanska marknaden lanserades under hösten.
Man arbetar nu på att öka sitt nätverk av distributörer och då framförallt representationen på den amerikanska västkusten. “Jag tror att entreprenörer i väst föredrar att köpa sina dammsugare och luftrenare lokalt. Det är därför vi behöver ett bredare återförsäljarnät över hela landet och i synnerhet i väst”, säger Fredrik.
Och det har blivit fler svensktalande i Tampa-området då Pullman Ermators vd och ägare Torbjörn Bengtsson med familj flyttat över “pölen” för att vara närmare företagets primära tillväxtmarknad.
Övergången till användandet vakuumsystem med HEPA-filter har också fått en extra skjuts från demografi. Till skillnad från många industrier som åldras är USAs betonggolvslipningsmarknad demografiskt sett ung.
“Detta bådar också gott för Pullman Ermators framtidsutsikter. Dessa ganska nya aktörer förstår och accepterar hälsoeffekter av slipning och polering av betonggolv, de har insikt i den nya tekniken såsom exempelvis HEPA-filter. Så de borde vara mycket intresserade av våra produkter också”, säger Fredrik.
“Men oavsett uppdragstagarens ålder så kommer prioritet nummer ett vara att använda en stofthanterare som klarar att arbeta åtta timmar om dagen och mer utan problem. ”Våra dammsugare kanske inte är de vackraste eller den billigaste. Men de arbetar hela tiden utan avbrott. Det kan kunder räkna med”, avslutar Fredrik Åkermark.
Text och foto: Jim Parsons

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×