Dammfritt på hotellbygge i Åkersberga

Publicerad 30/1, 2013

Byggreturer löste dammproblemet på dammigt hotellbygge i Åkersberga.

Damm och åter damm är ett ständigt återkommande problem på byggen runt om i landet. Damm kan vara ett problem vid utomhusrivningar och det har man börjat få lösningar på med de populära vattenkanonerna. Men invändig dammbildning har varit ett stort problem mycket längre. Men här har det sedan länge funnits effektiva system som hanterar dammet snabbt, effektivt och om man så vill kan dammet ledas utomhus.

Nytt centrumhotell
Entreprenören Härnösands Byggreturer som har ett brett tjänsteregister omfattande rivning, betonghåltagning, sanering med mera genomför en så kallad utrivning i Åkersberga. Förutsättningarna för en riktigt dammig arbetsplats var höga. Men Byggreturer är gamla i gården och är vana att se till att arbetsplatsen blir behaglig att arbeta i för sina mannar.
Det handlar om ett större ombyggnadsprojekt i Åkersberga Centrum. Det gamla kommunalhuset håller på att konverteras till ett hotell och lokalerna rivs och byggs om totalt invändigt. Byggreturers uppdragsgivare är Ebab Byggentreprenad som i sin tur anlitats av byggherren Armada Fastigheter.
Byggreturers arbete inleddes med sanering av hela fastigheten och sedan tog de invändiga rivningsarbetena vid. Man har även utfört en del smidesavväxlingar kopplat till upptagning av hål för en hel del nya dörrar, hisschakt med mera. Man har även ha en hel del jobb med de nya våtutrymmena i varje hotellrum. Det kommer även att bli en hel del installationshåltagning vad det lider. Totalt handlar det om arbeten på fyra plan och man har under arbetstiden haft upp till 10 man på jobbet i genomsnitt.
Hotellbygget är ett intensivt jobb med korta tidsramar. När den här tidningen är ute hos läsarna har Byggreturer redan avslutat det mesta av rivningen.

Smart dammslukare från Heylo
Vad som är typiskt för den här typen av renoveringsrivningar är att det dammar mycket. Ventilation och stofthantering är A och O och inte minst att personalen använder effektiv skyddsutrustning. Jonas Israelsson som är projektledare hos Byggreturer säger att arbetsmiljön har högsta prioritet på företaget. “Vi är väldigt noga med att våra mannar ska må bra på jobbet och inte utsättas för onödiga risker. Framförallt måste luftväxlingen vara god även om de nu alltid använder munskydd ändå. Men mycket damm i luften skapar sämre sikt och är i allmänhet en belastning i arbetet”, säger Jonas.
I maskinparken ingår en omfattande professionell utrustning för dammbekämpning. Men till detta projekt beslöt man sig för att testa en relativt ny modell av luftrenare för arbetsplatsen nämligen Heylos nya luftfilter FT1000. Heylos produkter säljs i Sverige av företaget Bygg Värme Maskiner (BVM) med huvudkontor i Göteborg och ett försäljningskontor i Stockholm. Heylo är ett tyskt fabrikat som sålts av BVM under ganska många år och man är framförallt kända för sina smidiga och lätt flyttbara byggfläktar. Men med nya FT1000 kan man nu på ett ännu mera effektivt sätt samla upp de skadliga partiklarna genom ett HEPA-filter och sedan filtrera de mindre farliga partiklarna i grovfiltret så att rena och filtrerad luft släpps ut i lokalen. Vill man helt och hållet bli av med dammet kan man leda det ut ur lokalen med hjälp av en slang.
“Vi har ju i princip alla de svenska tillverkarnas luftrenare och stofthanterar i sortimentet men jag måste säga att jag är imponerad av Heylos FT1000. Enheten är mycket kapacitetsstark och har en förmåga att hålla väldigt rent i rummet. Luften känns fräsch och klar. En annan fördel är att enheten är lätt att flytta med sig”, säger Jonas.
Det är ganska stora öppna ytor på det här bygget så det är inte så lätt att skapa ett undertryck i rummen, något som skulle driva ut dammet ännu effektivare.
Byggreturers Ronny Åslund som använt FT1000 på bygget är mycket nöjd. “Jag är van att jobba med luftrenare av den här typen och jag kan bekräfta att FT1000 är betydligt mera kapacitetsstark än genomsnittet. Man får naturligtvis rensa grovfiltret en till två gånger per dag men det är ju ett bevis på att den är effektiv också. Rensningen är gjord i en handvändning”, säger Ronny.
“Vi har kört en hel del med den när vi stått och bilat och luften blir så klar att man till och med vill ta av sig munskyddet”, tillägger han.

Flexibel enhet
Roger Olsson, som jobbar med Heylos produkter på BVM, säger att den nya luftrenaren FT1000 är i särklass den kraftigaste i sin klass. Det väger endast 33 kg men levererar med en steglös fläkt upp till 3 800 m3/h. Heylo FT 1000 arbetar med filterklass H14 (Hepa) eller F9 som huvudfilter och kan användas som dammätare, undertryckssystem eller som punktutsug eller som en kombination av alla tre.
“Till luftrenaren kan dessutom upp till tre slangar anslutas till sugsidan och den kan då användas som punktutsug så att dammspridningen blir minimal i lokalen. Med en sugslang och två öppna sidor fungerar den som en dammätare. Om man sätter en slang på trycksidan och förseglar rummet skapar man ett undertryck och minimerar då spridningen till intilliggande rum”, säger Roger.
Enheten har också lite andra finesser som extra eluttag så att man kan ansluta en extra elektrisk enhet. FT 1000 indikerar både med ljud och ljus när filtret behöver bytas. Andra fakta om enheten är att den har steglös varvtalsstyrning, den går på 230V/50Hz och har en effektupptagning på 465W. Bullernivån på tre meters avstånd ligger på 56dB(A). Den mäter 950 mm i höjd, 450 mm i bredd och 650 mm i djup så den är lätta att ta med i bilen. På filtersidan sitter tre stycken G4 som förfilter och huvudfiltret är ett H14 alternativt F9.

Fortsatt god jobbtillgång
Härnösands Byggreturer har trots de lite vikande konjunkturerna gott om jobb. Historiskt sett så har man sin största marknad i Stockholm och här arbetar man för att stärka sin ställning ytterligare. Men man har även stärkt sin ställning på hemmaplan inom bland annat håltagningstjänster genom förvärvet av CD Boströms Borrtjänst. Man har också förvärvat inkråmet till sundsvallsbolaget Byggrecycling bestående av diverse utrustningar och maskiner för rivning och återvinning.
“Vi har en noga angiven plan i hur vi vill att företaget skall utvecklas. I denna plan ingår att öka antalet arbetsledare successivt i takt med att vi växer. Och växer gör vi hela tiden vilket inneburit att vi anställt ytterligare två arbetsledare”, säger Johan Wallmark som är ansvarig projektledare på Härnösands Byggreturer.
Företaget sysselsätter idag omkring 110 anställda varav 20 är håltagare och cirka 80 till 90 personer arbetar med rivning och sanering, inräknat tillfällig personal. Omsättningen låg 2011 på cirka 70 Mkr.
www.byggreturer.se


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×