Damm och slam 2022

Publicerad 7/3 kl. 12:30

Inom utrustning för hantering av byggdamm och betongslam släpps flera spännande nyheter, däribland en ny kolfiltervagn från Sila, dammsugare från Hilti och tre dammutsug från Milwaukee.

Ny luftrenare och kolfiltervagn från Sila

SILA 60p är en ny luftrenare som är anpassad för offentliga miljöer såsom kontor, butikslokaler och väntrum. Modellen renar luften med tre filtersteg: 1. Ett filter som fångar upp synligt damm. 2. Ett kombinerat damm- och kolfilter, ett så kallat Duo-filter, som absorberar olika lukter. 3. Ett Hepa-filter (H14) som fångar virus, bakterier och andra partiklar. Ett Hepa-filter av typen H14 fångar 99,995 procent av virus och bakterier som passerar filtret.

Sila 4CC är en kolfiltervagn för PCB-sanering. Vid PCB-sanering så måste utblåsluften från luftrenaren eller dammsugaren renas när den används inomhus. Silas kolfiltervagn används för att rena utblåsluften från exempelvis en PCB-dammsugare. Kolfiltervagnen förses med fyra kolfilter, och användaren kan även sätta två eller flera kolfiltervagnar i serie för att uppnå önskad filtrering. Som standard levereras kolfiltervagnen med fyra aktiva kolfilterpatroner med 3,2 kg kol. Kolfiltervagnen är försedd med fyra grå 75 mm hjul varav två har bromsar. Kolfiltervagnen kan förses med rostfri stålkåpa för övertäckning av filtren som även är försedd med en stos för utblåsluften (extra tillbehör). Vagnen levereras med två stosar med 150 mm anslutning samt ett lock till den ena stosen. Flera kolfiltervagnar kan kopplas i serie för att uppnå önskad filtrering. En kåpa i rostfritt stål finns att köpa till för skydd av kolfiltren och om användaren behöver leda ut utblåsluften. Silas produkter säljs av både Sila och återförsäljaren Drome på separata marknader.

SILA 60p är en ny luftrenare som är anpassad för offentliga miljöer såsom kontor, butikslokaler och väntrum. Modellen renar luften med tre filtersteg: 1. Ett filter som fångar upp synligt damm. 2. Ett kombinerat damm- och kolfilter, ett så kallat Duo-filter, som absorberar olika lukter. 3. Ett Hepa-filter (H14) som fångar virus, bakterier och andra partiklar. Ett Hepa-filter av typen H14 fångar 99,995 procent av virus och bakterier som passerar filtret.

Sila 4CC är en kolfiltervagn för PCB-sanering. Vid PCB-sanering så måste utblåsluften från luftrenaren eller dammsugaren renas när den används inomhus. Silas kolfiltervagn används för att rena utblåsluften från exempelvis en PCB-dammsugare. Kolfiltervagnen förses med fyra kolfilter, och användaren kan även sätta två eller flera kolfiltervagnar i serie för att uppnå önskad filtrering. Som standard levereras kolfiltervagnen med fyra aktiva kolfilterpatroner med 3,2 kg kol. Kolfiltervagnen är försedd med fyra grå 75 mm hjul varav två har bromsar. Kolfiltervagnen kan förses med rostfri stålkåpa för övertäckning av filtren som även är försedd med en stos för utblåsluften (extra tillbehör). Vagnen levereras med två stosar med 150 mm anslutning samt ett lock till den ena stosen. Flera kolfiltervagnar kan kopplas i serie för att uppnå önskad filtrering. En kåpa i rostfritt stål finns att köpa till för skydd av kolfiltren och om användaren behöver leda ut utblåsluften. Silas produkter säljs av både Sila och återförsäljaren Drome på separata marknader.

Dammsugare, luftrenare och mer från Hilti

Hilti förser branschen med förbrukningsmaterial som bland annat bidrar till att minimera damm på arbetsplatsen. Till deras portfölj av verktyg erbjuder de dammreduceringsenheter som säkerställer upp till 95 procent uppsamling vid källan. Med deras tjänst Fleet Management täcks kostnaderna för verktygen av en fast månadsavgift där exempelvis underhåll, reparationer och halvårsvisa servicekontroller av Hiltis dammsugare ingår. För att hjälpa kunder samt efterleva kraven från Arbetsmiljöverket levererar de även branschspecifika dammutbildningar på plats ute hos kund.

Några exempel på nya produktinnovationer inom dammhantering inkluderar deras dammsugare VC 20-X och VC 40-X, med robust design för dammuppsamling och städning i tuffa arbetsmiljöer. De är universaldammsugare med automatisk filterrengöring och har en prestandadisplay med återkoppling i realtid på dammsugarens filterstatus och sugstyrka. Hilti erbjuder även luftrenarna AIC 1000 och AIC 2000, som reducerar de fina dammpartiklarna som dammsugare inte fångar upp. De har en indikatorlampa som visar när det är dags att byta huvudfilter och filter som gör det enkelt att byta. Luftrenarna är dessutom enligt Hilti lätta att transportera med sina hjul och expanderbara handtag. I övrigt erbjuder Hilti också en batteridriven spikpistol som erbjuder ett tystare och i princip dammfritt alternativ till borrning, samt ingjutningsskenor som enligt Hilti innebär mindre borrning och ett sätt att generera mindre damm på bygget.
 

Milwaukee lanserar tre dammutsug

Dammutsuget M18 FCDDEXL-0 är utformat för att samla upp damm med automatisk drift från verktygets på/av-avtryckare. Hepa-filtret samlar upp 99,97 procent av luftburna partiklar ner till 0,3 mikrometer. Manuell filterrengöring ökar luftflödeseffektiviteten samt filtrets livslängd, enligt Milwaukee. Munstycken är utbytbara för att justera borrdiametern och levereras med två storlekar (1 x upp till ø16 mm, 1 x upp till ø26 mm) som byts ut med quick-lock-mekanism. Djupanslagen är justerbara. Dammutsuget är kompatibelt med hammarna M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH och M18 ONEFHX.

Dammutsuget M18 FDDEXL-0 har AutoPulse, en inbyggd automatisk filterrengöringsmekanism, samt dammutsugsöppning för tömning av dammbehållaren med DEK26-adapter. Den förlängda tubdesignen möjliggör borrning upp till ett djup på 210 mm. Även denna modell har automatisk drift, Hepa-filter och utbytbara munstycken. Den genomskinliga dammbehållaren gör att användaren ser dammnivån. Dammbehållare med dammutsugsöppning gör det möjligt att koppla ihop behållaren med ett större dammutsug för att tömma behållaren. Dammutsuget är optimerat för AS 30 LAC 30 l dammsugare och DEK26-adapter. Modellen har ett justerbart dammutsug i aluminium för att passa borrets storlek och ett djup upp till 210 mm. Den har också justerbara djupanslag som är avtagbara och utbytbara om användaren föredrar motsatt sida.

Dammutsuget M18 FPDDEXL har även den AutoPulse; tömning med DEK26-adapter; justerbar djupmätare; och transparent dammbehållare. Den förlängda rördesignen ger max borrdjup på 230 mm. Dammutsuget är designat för att samla damm i direkt koppling till borrhammarens strömbrytare. Den levereras med två munstycken (1 x ø16 mm, 1 x ø32 mm). Dammutsugningsröret i aluminium är justerbart till storleken och längden på borret samt upp till 230 mm djup. Modellen är kompatibel med M18 ONEFHP och M18 ONEFHPX.

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×