Dags för att nominera inför Svenska Demoleringspriset

Publicerad 17/5 kl. 11:59

Nu är det åter igen dags att dela ut det Svenska Demoleringspriset. Utdelningen sker i samband med mässan DEMCON i november, 2022. Priset sätter entreprenörer, tillverkare, leverantörer och andra aktörer inom demoleringsbranschen på kartan. Ett prestigefyllt pris som delats ut av tidningen Professionell Demolering i samarbete med branschorganisationen Byggnadsberedning sedan 2012.

Sedan 2012 delar tidningen Professionell Demolering ut det Svenska Demoleringspriset till tillverkare, entreprenörer och andra aktörer inom rivning, återvinning, sanering, betonghåltagning, golvslipning, stofthantering med mera. Priset delas ut i samarbete med branschföreningen Byggnadsberedning och vinnarna utses av en jury.

Priset delas alltid ut under en särskild ceremoni i samband med att mässan DEMCON arrangeras. Utdelning sker på DEMCON-kalaset på kvällen den första mässdagen. I år kommer utdelningen att torsdagen den 24 november.

Men för att kora vinnare behövs nomineringar och den här artikeln är en påminnelse till alla er aktörer inom branschen som år in och året skapar fantastiska prestationer som entreprenörer, uppfinnare eller tillverkare/leverantörer som för demoleringsbranschen framåt.

Det Svenska Demoleringspriset omfattas av hela 12 kategorier vilka är:

1. Årets rivningsentreprenör

2. Årets håltagningsentreprenör

3. Årets rivningsprojekt

4. Årets saneringsentreprenör

5. Årets håltagningsprojekt

6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset

7. Recycling- och miljöpriset

8. Vattenbilningspriset

9. Årets saneringsprojekt

10. Årets tillverkare/leverantör

11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer

12. Det Svenska Demoleringsprisets "Honorary Award"

Handlingar

Handlingarna för att nominera sitt eget företag eller något annat företag kan laddas ner på länken:

https://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

Ansökan till det Svenska Demoleringspriset 2022 skall vara tävlingsjuryn till handa senast 16 september, 2022. Nomineringshandlingarna kan antingen mailas till:

jan.hermansson@pdworld.com alternativt skickas med post till:

Tidningen Professionell Demolering,

Att: Det Svenska Demoleringspriset 2022

c/o SCOP AB

Box 786

191 27 Sollentuna

Missa inte den här chansen att promovera ditt företag. Mer om det Svenska Demoleringspriset kan du läsa på ovanstående länk.

www.professionelldemolering.se

Missa inte chansen att promovera ditt företag!

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×