Dags att nominera sig för Svenska Demoleringspriset 2024

Publicerad 26/6 kl. 10:07

Nu är det dags att nominera sig till Svenska Demoleringspriset 2024. Inför årets utdelning har priset ändrats en del och här kan du läsa om förändringarna. Nu kan du dessutom nominera ditt företag digitalt på nätet.

2024 är DEMCON-år och mässan arrangeras 19-20 september på Scandic Infracity i Bredden norr om Stockholm. När det är mässan innebär det också att det Svenska Demoleringspriset delas ut igen. Det blir för sjätte gången i historien. Det Svenska Demoleringspriset 2024 delas ut på DEMCON-kalaset på kvällen den 19 september, 2024.

 

Ändrade kategorier

Men inför årets pris kommer det att bli en del förändringar. Tidningen Professionell Demolering som instiftade priset har i samråd med branschorganisationen Byggnadsberedning, BFB, beslutat att se över prisets utformning. BFBs arbetsgrupp för priset har föreslagit en del förändringar som kommer att förenkla hantering av priset och stärka dess status. Den största förändringen är att antalet priskategorier kommer att minskas från 12 till fem. Här är de nya kategorierna:

1.    Årets entreprenör 

2.    Årets tillverkare/leverantör Årets projekt (rivning, sanering, återvinning, betonghåltagning, vattenbilning, slipning och polering av betonggolv).

3.    Årets innovation 

4.    Hederspris

Det Svenska Demoleringspriset är till för de som på något vis arbetar med rivning, sanering, återvinning, betonghåltagning, vattenbilning samt slipning och polering av betongytor. Dessa sektorer vare sig det gäller tjänster eller produkter går att inrymma i ovanstående kategorier.

 

Förändring av juryn

Det har också skett en viss ändring av prisets jury. En del av de som tidigare ingick i juryn och gjort ett fantastiskt jobb arbetar inte längre i den här sektorn alls. I diskussioner har beslutats att juryn bör bestå av både de som tidigare arbetat aktivt i branschen men lämnat den genom pension eller liknande samt några som fortfarande är aktiva. Problemet tidigare att ha aktiva med i juryn är att de kan hamna i en jävsituation och rösta på sig själva. Men det är ett värde att ha med även aktiva i juryn. Därför har det beslutats att de som vinner priser ett år inväljs i juryn till kommande prisutdelning men kan då inte tävla påföljande år. Det är de som vinner i kategorierna Årets entreprenör, Årets tillverkare/leverantör, Årets projekt och Årets innovation som väljs in i juryn. De som sitter kvar sedan tidigare i juryn är:

• Roger Blomgren, Branschansvarig Byggnadsberedning

• Linda Dahlin, ordförande, BFB och med i juryn som vinnare av priset 2022

• Gunnar Landborg, grundare av DISAB Håltagning 

• Jan Lemos, grundare av J L Betonghåltagning AB

• Lars Eriksson, grundare av Södertälje Borrteknik AB

• Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit

• Micael Appelgren, chefredaktör ME-tidningen

• Jan Hermansson, chefredaktör Professionell Demolering

 

Digital anmälan

Inför priset 2024 kan numera anmälan eller nomineringen göras direkt på nätet. Det kommer att finnas länkar till det digitala formuläret på BFBs, DEMCONs och Professionell Demolerings hemsidor där de tävlande enkelt fyller i sin medverkan och med ett knapptryck skickar in sin nominering. Håll utkik efter var du nominerar dig på hemsidorna som listas nedan.

www.professionelldemolering.se
www.demcon.se
www.byggnadsberedning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×