Chronox, håltagarens digitala hjälpreda

Publicerad 21/10, 2015 kl. 15:07

Enkla och bra administrativa rutiner är viktigt. Med det håltagaranpassade rapporteringssystemet Chronox förenklas det dagliga arbetet och säkerställer att rätt pris för uppdraget debiteras.

Ordning och reda är viktigt oavsett vad man jobbar med. Är man håltagare spelar bra administrativa redskap en viktig roll i arbetet. Inom bygg- och anläggningsbranschen fanns länge stora brister vad gällde hjälpmedel för entreprenörer som arbetade ute i fält. Det blev ofta fel. Kunder debiterades för mycket eller så fick entreprenören inte ut för alla arbetade timmar eller för maskiner som hyrts för en uppgift. Saker och ting glömdes bort.

 

 

Fastnade för Chronox

Janne Månsson på håltagningsföretaget King Concrete bekräftar problemen. “Jag har i många år använt egna arbetsrapporter konstruerade i Excel. Problemet med det gamla systemet var att killarna som var ute på jobb glömde ibland att rapportera en del jobb. Jag skrev ju aldrig någon arbetsorder som knöts till arbetsrapporten. Kommunikationen om olika jobb skedde per sms eller telefon”, berättar Janne. 

För att få bättre ordning på rapporteringen började Janne sondera vilka hjälpmedel som fanns på marknaden och ifall rapporteringen kunde utföras med hjälp av internet. Men han hittade inget upplägg som riktigt motsvarade hans önskemål. Att utveckla ett eget system skulle bli alldeles för dyrt.

Men när företaget Profundis presenterade sitt tidrapporteringssystem Chronox på ett möte i branschföreningen HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier) nappade Janne och såg att här fanns potential. “Det som Daniel Gustavsson från Profundis presenterade kunde vidareutvecklas och vi talades vid en del om mina egna idéer och hur Chronox kunde byggas ut för att passa håltagare”, berättar Janne. Resultatet av denna första diskussion utmynnade i ett samarbete mellan Profundis och HiB att ta fram en vettig rapporteringslösning som kunde passa flera aktörer i branschen. Det beslutades att HiB skulle gå in med ett ekonomiskt bidrag för att utveckla systemet tillsammans med Profundis och driva projektet.

 

Enkel mobil lösning

Det fortsatta arbetet resulterade i flera möten mellan Profundis och HiB. Profundis började programmera och presenterade ett förslag som kändes optimalt. Tanken med det nya systemet var att håltagarna ute i fält skall kunna ta emot en order mobilt i sin smartphone, läsplatta eller en portabel dator utan att behöva åka via kontoret och hämta en skriven order med dagens uppdrag. “För oss har det nya systemet blivit perfekt och är väldigt smidigt om man utför jobb i större städer eller om man har sin verksamhet över ett ganska stort geografiskt distrikt och på flera orter”, säger Janne.

Janne berättar att debiteringen i det nya rapporteringssystemet sker enligt AB 04 och enligt principen löpande räkning och självkostnadsprincipen. Detta innebär att man redovisar kostnader för diamantslitage, arbetstid, hjälpmedel som hyra av maskiner, transporter och övrigt.

I rapporteringsprogrammet Chronox fyller rapportören i vad som producerats, tidsåtgång, maskinhyror, interna såsom externa, diamantslitage, transporter, kostnad för servicebil, deponi samt eventuellt extra tillkommande kostnader. Programmet är enkelt och överskådligt upplagt med olika specialanpassade fönster och rullmenyer så rapportören enkelt kan fylla i rapporten. Vanligt förkommande uppdrag och återkommande maskiner är mycket enkelt att hitta och fylla i.

När sedan de olika projekten lagts in i orderdelen av programmet får man en enkel överblick av de jobb som skall utföras och de som redan är igång. Om någon skulle halka efter med rapporteringen varnar programmet automatiskt och det objekt som avses lyser rött tills det attesterats av administratören av programmet.

När ett projekt är avklarat skapas en kvittens för att riskanalys och egenkontroll gjorts. Operatören kvitterar projektet genom att sätta sina initialer. Dokumenten för riskanalys och egenkontroll sparas av operatören och kan bifogas med fakturan om så kunden önskar. Den slutliga utskriften har gjort lättförståelig och prydlig.

Janne Månsson framhåller att en fördel med det håltagaranpassade Chronox från Profundis är att det kan anpassas så att det passar varje användare. “När vi var med och tog fram systemet utformade vi det så det passade vår verksamhet perfekt. Men det är ju inte säkert att alla jobbar som oss. Därför har Chronox gjorts väldigt flexibelt för att passa alla typer av användare”, avslutar Janne.

www.chronox.se

www.kingconcrete.se

www.profundis.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×