CFS gör allt för betonggolven

Publicerad 14/12, 2011

Betongslipade golv med en yta som glänser som marmor är ett uppskattat material bland beställare och arkitekter. Den traditionella metoden att slipa golven har gått ett steg längre vilket innebär att man nu kan ta tillvara hela grundstommen i en byggnad, utan att lägga in nya material.

Genom maskinbearbetning av det befintliga och naturliga materialet blir resultatet ett färdigt golv. Den gamla metoden, epoxi innebar ofta att material som till exempel plast tillfördes i golven för att uppnå en jämn yta. Ytskiktet i den gamla metoden blev inte alltid det som kunden önskade och problem med vidhäftigheten resulterade bland annat i att fukt kom in i lokalen. Den nya metoden har blivit allt vanligare under de senaste tre åren och i dag arbetar ungefär fem företag i Sverige med detta. Primärt för den nya metoden är hållbarheten och miljöaspekten men den estetiska sidan är också väldigt tilltalande. Den spegelblanka ytan är mycket levande och många arkitekter vill ha de slipade golven i sina byggnader.
CFS, Concrete Floor Solutions har stor erfarenhet av krävande golvsanering och golvslipning. Företaget består av fyra anställda och ligger i Uppsala. Det är ett helägt dotterbolag till Uppsala Betonghål som i sin tur ägs av PP Såg och Borr i Gävle samt Håltagarna Borrteknik i Stockholm. CFS arbetar rikstäckande men det största fokuset ligger på Mälardalen.
”Vi har specialiserat oss på stora fastigheter, cirka 500 kvadratmeter och uppåt eftersom vår maskinpark passar bäst för dessa ytor säger Anders Daréus”, verksamhetsansvarig på CFS.
Lagerlokaler, industrier, större köpcentrum, skolor, sjukhus och tunnelbanestationer är några exempel som CFS arbetar med. Men företaget har även några mindre fastigheter på sin referenslista, bland annat Vin och Sprihistoriska Museet i Stockholm och Rådhuset i Uppsala.
”Rådhuset som är en k-märkt byggnad blev ett riktigt praktjobb, det blanka golvet passar mycket bra i en så rustik och anrik miljö”, menar Anders.

Slitstark yta som är lätta att hålla ren
Beställarens krav är ofta en yta som är lätt att hålla ren och den blanka slitstarka ytan som den nya betongslipningsmetoden ger är ett populärt val. I ytan finns inga porer där smuts kan lagras. Porerna fylls med material som kommer från slipprocessen. Cirka 2–3 millimeter tas bort från ytskiktet och återanvänds för att fylla hålen.
”Metoden har vuxit sig stor i Australien och USA och vi ser helt klart att det finns en marknad även här”, säger Anders.
CFS använder tre märken av maskiner, Husqvarna till 80 procent och resten Scanmaskin och HTC. Till förfogande har företaget cirka femton maskiner.
”Just nu slipar vi i en stor skola i Norrtälje, ett köpcentrum i Västerås och ett sjukhus i Stockholm”, säger Anders.
Men det kanske största och tuffaste uppdraget som företaget hittills åtagit sig är jobbet i Vietnam åt ABBs fabrik i Hanoi. Arbetat påbörjades under november förra året och man hoppas på att det blir klart under maj nästa år.
”Det började som ett litet projekt på 2 500 kvadratmeter men landar nog på 20 000 kvadratmeter”, säger Anders.
Betonggolven i fabriken var i mycket dåligt skick och kraven från kunden var hårda. De ville ha en mer varaktig lösning eftersom omkostnaderna var för stora på grund av slitaget. ”Vi fick slipa bort 25 millimeter över hela ytan så det är mycket stora mängder material som har tagits bort”, berättar Anders.
Anders som leder arbetet i Vietnam reser dit minst en gång
i månaden.
”Arbetet innebär en större utmaning än man tror bland annat på grund av att det är en helt annan kultur och mentalitet. Det fick vi jobba mycket med i början. Värmen på sommaren försvårar också arbetet en del”, säger Anders.
Anders fortsätter och berättar att vietnameserna är väldigt arbetsamma. Man jobbar sju dagar i veckan och är bara ledig fyra dagar om året. Anders tycker dock att den kommunistiska regimen har påverkat arbetsgången mycket och vietnameserna fattar sällan egna beslut. De behöver en ledning och ett direktstyre med klara instruktioner. För att kunna hålla produktionen i fabriken igång arbetar man i etapper, cirka 1–2 veckor åt gången på en begränsad yta. CFS samarbetar med ett vietnamesiskt byggbolag som förser företaget med personal. Den bevarande livslängden på golvet var från början cirka 18 månader men med CFS insats tror man nu att golvet kommer att hålla i minst 12 år. Det nya golvet passar bra till fabrikens trucktrafik och svetsverkstaden som de tidigare hade problem med tycker Anders.

Fakta CFS
CFS har fyra anställda och ligger i Uppsala. Det är ett helägt dotterbolag till Uppsala Betonghål som i sin tur ägs av PP Såg och Borr i Gävle samt Håltagarna Borrteknik i Stockholm. CFS arbetar rikstäckande men det största fokuset ligger på Mälardalen. Företaget ingår i en sammanslutning som består av fyra bolag, PP Såg och Borr i Gävle, Uppsala Betonghål AB och Håltagarna Borrteknik i Södertälje. Huvudsysselsättning sträcker sig från fräsning och sanering av betongytor till polerade och impregnerade betong- och naturstensgolv. Kunderna är bland annat byggnadsentreprenörer, industrier och fastighetsägare. CFS maskinpark består bland annat av slip, bilningsmaskiner, sågar och borrar och golvfräs. Företaget äger alla maskiner. Priserna på ett betongslipat golv ligger mellan 80 och 500 kronor per kvadratmeter. Kvadraten och kvaliteten på betongen styr priset för en färdig golvlösning.
Text Petra Meyer Linderoth

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×