Byggdammhantering.se lanserar ny metod för svenska marknaden

Publicerad 29/3 kl. 14:59

Ny metod från Finland kombinerar undertryck, luftrening och ställbara väggmoduler för att effektivt eliminera byggdamm.

Företaget DS Product Scandinavia AB lanserar nu ett innovativt slutet system för hantering av damm på bland annat byggarbetsplatser. Systemet passar till en rad olika typer av applikationer där byggdamm, bakterier, odörer med mera kan ställa till stora problem. Systemet omfattas av justerbara väggmoduler i kombination med effektiva och avancerade luftrenare utan filter. 

 

Beprövad metod i 30 år

Luftrenarna är utvecklade i Finland sedan över 30 år tillbaka och väggmodulerna över 6 år. Under utvecklingen har flera aktörer från byggbranschen varit med och gjort tester med mycket goda resultat.  Det är först i år som man på allvar börjat marknadsföra produkterna på den svenska marknaden. 

“Vi ser en mycket stor potential för systemet på den svenska marknaden. Här finns en särskilt stor medvetenhet om värdet av att bekämpa dammet på byggarbetsplatsen och med vårt system kan vi säkerställa en effektiv dammhantering”, säger Robert Siltanen på det svenska säljbolaget i Järfälla. 

 

Ställbara väggmoduler

Att skapa ett inkapslat område på byggarbetsplatsen, ofta med undertryck, för att hantera byggdamm kan ofta vara ett ganska krångligt arbete när man använder traditionella metoder som inkludera byggplast. Med DS Products ställbara modulväggar kan ett utrymme effektivt avskärmas helt utan verktyg. Väggarna är ställbara och kan anpassas exakt efter golv- och takytor och sammanfogas enkelt med varandra. Det här är både en unik och kostnadseffektiv lösning med snabb installation och demontering som fungerar i alla typer av utrymmen. Väggmodulerna sparar också energi och skapar en bra miljö i jämförelse med traditionella metoder med engångsplast och ökar även säkerheten. Isoleringsvärdet motsvarar ett tjockt termiskt glas vilket gör att det inkapslade utrymmet kan effektivt värmas upp. Väggmodulerna är lätta att lyfta och arbeta med då konstruktion är i aluminium och polykarbonat. 

När området är avskärmat med väggmodulerna är det dags att installera luftreningssystemet innan arbetet kan börja. Luftrenarna tillverkas av finska bolaget AAVI Technologies OY. Det svenska bolaget heter AAVI Technologies Sverige Infot AB. AAVI har ett flertal modeller som lämpar sig för byggarbetsplatser. AAVI använder sig av både mobila och stationära luftrenare, där en del jobbar med undertryck och värmeväxling. Allt detta för att skapa en effektiv luftrening, samtidigt som man sparar på energi. AAVI-teknologin rengör inomhusluften på mycket små och skadliga partiklar ända ner till nano-storlek, dödar virus, bakterier och tar bort föroreningar, byggdamm, kemikalier, mögel och allergener. Över 99 procent av luftföroreningarna elimineras. Det som skiljer AAVI luftrenarna från andra luftrenare är att de fungerar utan filter. Alla partiklar samlas upp i luftrenarna och det finns inget behov av filterbyte eller krångel med filterrensning. Själva insamlingsytan kan rengöras med vatten. Vid hälsovådliga partiklar omhändertas material för deponi. 

 

Luftrenare utan filter

Själva AAVI-teknologin bygger på att alla partiklar, när de kommer in i luftrenaren, duschas så att de får en negativ laddning. De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan. Partiklar som virus och bakterier dör i denna process. Luften passerar därefter genom ett aktivt kolfilter som tar bort VOC-gaser och dålig lukt. Processen säkerställer att luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser och kemikalier. Den rena luften återcirkuleras därefter i lokalen. Ett automatiskt rengöringssystem rengör därefter maskinens uppsamlingsytor med rent vatten. Det i vissa fall hälsovådliga vattnet samlas upp och deponeras. Autorengöringen minskar behovet av underhåll samt säkerställer hög rengöringseffekt under drift. Efter rengöringen startas luftrengöring automatiskt igen. 

Systemet är godkänt inom EU och tillverkarna är både ISO 9001 och 14001 certifierade. 

Systemet från Finland med DS-modulerna och AAVI-luftrenarna framhåller att stora kostnadsbesparingar kan göras vid renovering av exempelvis bara en lägenhet där systemet används på upp till 35 procent. Vid renovering av 10 lägenheter ligger besparingsgraden på upp till 89 procent och vid 100 lägenheter hela 95 procent, enligt tillverkarna. 

DS Product Scandinavia AB och AAVI Technologies Sverige Infot AB vänder sig nu direkt till svenska entreprenörer som arbetar med rivning, betonghåltagning, betonggolvslipning och traditionella bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar i dammiga och hälsovådliga miljöer. Man vill också rikta sina produkter till Sveriges maskinuthyrare då systemet också mycket väl lämpar sig att hyra ut. Man söker också återförsäljare för systemet. Det samlade namnet för systemet i Sverige är Byggdammhantering.se. 

www.byggdammhantering.se  

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×