Brokks största lansering någonsin: Fyra nya kraftfulla maskiner

Publicerad 28/5, 2018 kl. 16:37

Brokk har gjort det igen, men den här gången kraftfullare än någonsin och kanske även mera nyskapande. I april i år släppte man hela fyra nya Brokk-modeller. Företagets största lansering någonsin.

Tillverkaren Brokk i Skellefteå representerar en framgångssaga som saknar motstycke. När branschen tror att bågen inte kan spännas ytterligare, förvånar Brokk med nya friska insatser. Det är inte länge sedan tillverkaren släppte nya modeller i Brokk 280 och Brokk 500. Ingen hade därför räknat med att man i samband med ett internationellt återförsäljarmöte i mars i år skulle överraska med att visa upp hela fyra nya robotmodeller, Brokk 170, Brokk 200, Brokk 300 och dieselmodellen Brokk 520D.

 

Kraftig omsättningsökning sedan 2016

Sedan 2016 har Brokk visat på en mycket kraftfull omsättningsökning, kanske den största någonsin i bolagets historia, och för 2018 är målet att tangerar en omsättning runt en miljard svenska kronor. PDs utsände kommer ihåg i början av 1990-talet då omsättningsnivåerna låg runt 150 Mkr, vilket bedömdes som mycket bra på den tiden då USA växte starkt som exportmarknad via återförsäljaren North American Sales som idag är det helägda dotterbolaget Brokk, Inc. Ett viktigt tillskott för Brokks omsättning var naturligtvis förvärvet av Aquajet Systems under 2017 som tillförde närmare 100 Mkr till omsättningen. Aquajet kan, som Brokk, uppvisa en stark lönsamhet och låg innan uppköpet på en vinstmarginal runt 10%. Lönsamheten i Brokk har varit god till mycket god sedan början på 2000-talet och legat från 20% och uppåt.

 

Tekniken och metoden utvecklas

Men vad är det som gör Brokk-metoden och numera även Aquajet Systems produkter unika? Professionell Demolerings egen teori om detta är att branschens egen utveckling och Brokk och Aquajets enträgna satsning på att utveckla sina produkter för flera applikationer, har gått lite hand i hand. Kanske Brokk kunde ha utvecklats ännu snabbare i ett större ägarsammanhang men samtidigt är frågan om branschen varit mogen för det? Brokk och Aquajet har utvecklats i takt med branschen och tillsammans med dess aktörer vilket troligtvis är en viktig nyckel för bolagens gynnsamma utveckling. Och nu är siktet inställt på att nå nästa nivå där robot- och vattenbilningsteknologi ska integreras med varandra. Ett bra exempel redan idag är där rivningsentreprenören Rivkompaniet använder både Brokk-maskiner och vattenbilningsteknik vid rotrivningen av det åtta våningar höga Sergelhuset mitt i Stockholm city.

“En viktig del i vår framgång är vår relation till användarna av vår teknik. Vi säljer inte på dem produkter utan en effektiv lösning som gör dem mera effektiva och lönsamma i sitt arbete”, säger Brokks VD Martin Krupicka. Här kommer Martin osökt in på det koncept som man lanserade redan 2016 men som man kanske inte propagerat så starkt för tidigare, nämligen Brokk SmartPowerTM. 

Även om bygg dominerar så har Brokk många ben att stå på. Brokk skall vara den optimala rivningslösningen, inte bara inom byggsektorn utan inom en rad andra sektorer som processindustri, cement, kärnkraft, tunneldrivning och gruvindustri. I konceptet SmartPower ligger att leverera den optimala maskinlösningen till alla dessa sektorer där fokus är att maskinen ska hålla länge och vara i drift största möjliga andel av tiden. Rent teknikmässigt innehåller SmartPower en helt ny elektrisk drivlina kombinerat med ett nytt system för övervakning. Det möjliggör för Brokk att få ut mycket mer effekt i en maskin utan att gå upp i storlek. Ett bra exempel på det är utvecklingen av Brokks maskiner i 3-tons klassen, där Brokk 260 hade uteffekt på 22 kW, Brokk 280 med SmartPower hade 27 kW och den helt nya Brokk 300 med andra generationens SmartPower har hela 37 kW i uteffekt. Allt är helt och hållet utvecklat inom väggarna hos Brokk.

Förutom den ökade uteffekten så är SmartPower det första elsystem som är utvecklat från grunden för att klara den utmanande miljö som rivningsrobotar utgör, med kraftiga vibrationer, damm mm. Genom att ta bort 70% av kablar och kontakter, samt helt nya egenutvecklade komponenter, har Brokk höjt driftsäkerheten över tid betydligt.

“Men visst kan även en Brokk krångla. För oss är då prioritet nummer ett att få igång maskinen på plats så fort som möjligt. Det är därför vi har lagt stor vikt på både den tekniska utformningen av maskinerna och kompetensnivån på våra servicetekniker globalt. Jag tror att vi har nått så långt idag med våra senaste produktnyheter och med Brokk SmartPower har vi skapat en formula för den ultimata maskinlösningen för rivningsrobotar. Och det är vi ganska stolta över”, säger Martin.

Om vi nämner SmartPower måste vi även nämna SmartDesign och SmartRemote som också ingår i det nya Brokk SmartConceptTM. SmartDesign bygger kortfattat på att operatören enkelt skall kunna underhålla maskinen dagligen på ett så enkelt sätt som möjligt, bl a utan att behöva lyfta av huvarna för kontroll eller smörjning, samt att hela maskinen är byggd för att vara enkel att serva och underhålla löpande på arbetsplatsen. SmartRemote handlar om ergonomi och produktivitet för operatören. Ergonomin bygger på Brokks patenterade lösning för att ha manöverlådan kring midjan för att få bort vikten från axlarna och ryggen, samt manöverlådans utformning med korta joysticks som gör att operatören vilar armarna på lådan. Och produktiviteten optimeras genom att använda dyrare professionell radioteknik för kommunikation samt att manöverlådans utformning gör att operatören inte behöver titta ned eller är beroende av skärmen för att köra Brokk-maskinen.    

 

Brokks fyra nya modeller

Med sina fyra nya modeller befäster man denna formula ytterligare. Innan man började skissa på de fyra nya modellerna som nyligen lanserats var man medveten om att det fanns ett ganska stort glapp mellan Brokk 160 och Brokk 280. Genom att nu lansera Brokk 170, som kommer att fasa ut Brokk 160, samt lanseringen av Brokk 200 har man fyllt ut detta glapp. Men inte nog med det. Man lanserar även Brokk 300 som på sikt kommer att fasa ut den relativt nya Brokk 280. Dessutom lägger man till en dieselvariant av Brokk 500 kallad Brokk 520D.

Den här lanseringen är Brokks största någonsin och nyheterna kan enkelt beskrivas som att Brokk 170 är den lätta och starka modellen medan Brokk 200 är den kraftfulla och flexibla. Brokk 300 är den mångsidiga och toppresterande och Brokk 520D den dieseldrivna riktigt tunga modellen som klarar sig i alla miljöer där det inte finns tillgång på el. Brokk 170, som väger 1,6 ton, tar det bästa från Brokk 160 och har dessutom ett komplett Brokk SmartConceptTM – kraften hos SmartPower, tillförlitligheten hos SmartDesign, ergonomin och produktiviteten hos SmartRemote – som gör Brokk 170 till den fulländade rivningsmaskinen för byggbranschen. Med en 24 kW SmartPower elektronik ger den här lätta maskinen 15 procent mer rivningskraft än föregångaren. Den utvecklar en imponerande slagkraft med den nya hammaren Brokk BHB 205 och brutal klippkraft med den nya betongsaxen Darda CC440. Den har ändå behållit samma kompakta fysiska mått som Brokk 160, och de många redskapen passar lika bra till båda modellerna.

Nya Brokk 200 definierar en ny viktklass för rivningsrobotar som fyller gapet mellan Brokk 170 och Brokk 300. Och det gör den genom att klämma in kraften hos en 3 100 kg Brokk 280 i ett behändigt paket på bara 2 100 kg, en bedrift som gjorts möjlig tack vare Brokk SmartPower-tekniken. Den här maskinen på 27,5 kW kan bära redskap som är en viktklass högre än sin storlek, och den har hydraulkraften för att klara av det. Till skillnad mot Brokk 170 är Brokk 200 försedd med den nya hammaren Brokk BHB 305 som ger 40 procent större slagkraft och den nya kraftfullare Darda CC480.

Brokk 200 har 15 procent längre vertikal och horisontell räckvidd trots i mångt och mycket samma kompakta mått som Brokk 160. Den extra chassilängden och maskinvikten garanterar utmärk balans även vid hantering av de tyngre och kraftfullare redskapen. Allt som allt sätter Brokk 200 en ny standard för kompakt fjärrstyrd kraft och är en passande maskin för tunga arbeten på svåråtkomliga platser.

Brokk 300 är ett bra exempel på hur snabbt Brokks rivningsrobotar utvecklas för att tillgodose branschens allt högre krav. Brokk 300 ersätter Brokk 280 och är utrustad med den mer kraftfulla Brokk BHB 455-hammaren som ger 40 procent större slagkraft. Försedd med den nya generationen av Brokk SmartPower-tekniken ökar effekten till 37 kW, vilket ger det hydraulflöde och tryck som krävs för att maskinen effektivt ska kunna driva sina tyngre och kraftfullare redskap.

Brokk 300 är något längre än Brokk 280 och väger 500 kg mer men har fortfarande samma bredd och höjd och kan därmed ta sig in i samma trånga utrymmen. Ett nytt armsystem förlänger den vertikala och horisontella räckvidden till hela 6,5 respektive 6,1 meter. “Med sin kraft, räckvidd och stabilitet kommer den här modellen att bli mycket uppskattad i branschen”, spår Martin Krupicka.

Sist men inte minst sätter Brokk en ny standard för dieseldrivna robotar med Brokk 520D med en större hydraulhammare som ger 40 procent mer slagkraft än Brokk 400D, som den ersätter. Den miljövänliga 5-tonnaren kan fås med två olika dieselmotorer. Antingen en steg 4/Tier 4 Final Kohler-motor som uppfyller de nya utsläppsstandarderna i EU och Nordamerika eller en Kubota-motor för övriga världen.

Den nya Brokk 520D är lite tyngre och längre än föregångaren Brokk 400D med en större BHB 705-hammare och 250 mm längre arbetsräckvidd. Tack vare robustare armsystem och ökad hydraulkraft kan Brokk 520D använda de tyngre och kraftfullare redskap som redan finns för Brokk 500 som släpptes förra året. Som kronan på verket är Brokk 520D också försedd med de smarta förbättringarna Brokk SmartDesign som underlättar det dagliga underhållet och ger ökad drifttid.

 

Vad blir nästa steg?

Dessa fyra nya rivningsrobotar avspeglar företagets orubbliga fokus på innovation, högre prestanda och mer drifttid för kunder över hela världen. Var och en av dessa nya modeller erbjuder det absolut senaste av vad tekniken kan åstadkomma när det gäller robust tillförlitlighet och kraft i förhållande till vikt. De nya maskinerna börjar levereras i juni– augusti 2018. Som sagt har inte Brokk slutat att förvåna under det senaste decenniet vad gäller lansering av nya maskiner och de senaste två åren har utvecklingstakten varit oerhört hög. Det ska bli intressant att se hur man tillsammans med Aquajet Systems kan ta rivning och vattenbilning till nya nivåer.

www.brokk.com

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×