Brokk introducerar nytt slipverktyg, Brokk Surface Grinder 530

Publicerad 19/12, 2022 kl. 13:53

Brokk lanserar nu det nya redskapet Brokk Surface Grinder 530 (BSG 530). Lanseringen skedde i Brokks monter på Bauma och man visade naturligtvis även nyheten på den svenska mässan DEMCON i november.

BSG 530 har designats för effektiv materialborttagning, såsom färg och asbest, ytbehandling och polering av väggar, golv och tak vid renoverings- och restaureringsapplikationer. BSG 530 är kompatibel med Brokk 170, Brokk 200 och Brokk 300 och gör det möjligt för entreprenörer att ta itu med en rad tidigare arbetsintensiva projekt, och är enligt företaget upp till 10 gånger snabbare än jämförbara produkter nu existerande på marknaden. Att para ihop ytsliptillbehöret med Brokks fjärrstyrda drift sägs också ge högre arbetssäkerhetsnivåer jämfört med manuella metoder.

Brokk visade som sagt upp BSG 530 på bauma, i München, Tyskland, i sin utomhusmonter, FM711/4. Företaget presenterade också hela sitt sortiment av elektriska rivningsrobotar, från Brokk 70 till Brokk 900, och dammskyddssystemet ”Atomized Water Mist”. Brokks inomhusmonter i hall A1 och monter nummer 451, inkluderade Brokk 70, den nya Brokk Grapple Saw i kombination med Brokk 110, och Atomized Water Mist ihopkopplad med Brokk 170. ”Brokk Surface Grinder fyller upp en lucka i på slipmarknaden där det finns en lång historia av att använda handhållna verktyg för tak och väggar”, säger Martin Krupicka, VD för Brokk Group. ”Brokks ytslipmaskin erbjuder ett snabbare och säkrare alternativ än manuella metoder, särskilt när man hanterar farligt material. Vi ser en enorm potential för betongrenovering i byggnader från 1970-talet då asbest ofta användes för isolering och brandmotstånd”, tillägger Krupicka.

BSG 530 är helt fjärrstyrd genom Brokks kontrollbox, och erbjuder en automatisk metod för att avlägsna gips, förorenat material, kakellim och färg från väggar, tak och golv. Parningen tar effektivt bort material genom konstant kontakt och högt tryck på ytan, vilket resulterar i en jämnare och konsekvent borttagning över stora ytor som inte är möjligt med handhållna slipverktyg. Tillsatsen kan nå 2 300 Newtons sliptryck för väggapplikationer och 1 100 Newtons sliptryck för takapplikationer. BSG 530 har också en funktion som kontinuerligt justerar sliptrycket för att hålla det konstant.

Tillsammans med betydande effektivitets- och kvalitetsvinster erbjuder en Brokk-robot och ytsliptillsatsen större förarsäkerhet och komfort än handhållna verktyg. Tack vare fjärrkontrollen kan operatörerna placera sig på ett säkert avstånd från själva bearbetningen, vilket minskar risken för nedfallande skräp och felsteg på ställningar eller stegar. Operatören kan också distansera sig från damm, särskilt fördelaktigt i dekontamineringsapplikationer. Dessutom eliminerar fjärrstyrning operatörens belastning från de konstanta vibrationerna från handhållna verktyg. Att minska slitaget på de arbetandes kroppar hjälper till att förebygga lång- och korttidsskador som också påverkar produktiviteten. För att ytterligare garantera säkerheten när entreprenörer tar bort farligt material, erbjuder Brokk även ett dammutsugssystem med tillbehör för att fånga upp skadliga partiklar.

Med tillägget av de valfria verktygen kan BSG 530 också användas för ytbehandling, vilket skapar en struktur som är idealisk för att påföra nytt material. Brokk erbjuder även valfria verktyg för polering av betong och natursten på väggar, tak och golv. BSG 530 har en arbetsvikt på 230 kg med en längd på 140 cm, en bredd på 64 cm och en höjd på 65 cm. Tillbehöret finns tillgänglig för marknader i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika. Det är ett av många effektivitetshöjande tillbehör som finns tillgängligt från Brokk.

www.brokk.com

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×