Brokk Connect: Digitalt uppkopplade robotar med full transparens

Publicerad 6/7 kl. 11:24

Nu tar Brokk ytterligare ett viktigt steg att öka användningen av sina produkter och att komma maskinägarna närmare. Sedan i februari har man lanserat Brokk Connect som är ett smart digitalt verktyg som gör användningen av Brokks robotar helt transparenta för ägarna vilket leder till ökad effektivitet och minskade kostnader.

Brokk Connect handlar om uppkopplade maskiner. En uppkopplad maskin innebär att maskinägaren kan hålla koll på en rad olika parametrar som berör maskinen. Som exempelvis var den befinner sig, hur den mår eller om den behöver servas, hur maskinen hanteras, hur ett fel kan åtgärdas snabbare om det uppstår och mycket mera.

 

Lanserades 15 februari

Med Brokk Connect tar tillverkaren flera nya steg för att göra ägandet av Brokk rivningsrobotar mera optimalt. Just nu är man inne i första fasen av implementeringen som startade den 15 februari i år.

“Vi har jobbat med det här projektet sedan en tid tillbaka och nu lanseras det alltså på några av våra marknader. Vi har stora förväntningar på Brokk Connect och så snart vi testat det på våra introduktionsmarknader kommer det stegvis att lanseras på alla våra övriga marknader”, säger Gunnar Bystedt som är Eftermarknadschef på Brokk.

Conny Robertsson, som är Area Sales Manager för Sverige och Ryssland, berättar att idén med uppkopplade maskiner är något som det pratats om inom Brokk under en längre tid. “Många av våra kunder har hela flottor av rivningsrobotar och då är det särskilt viktigt med digitalt uppkopplade maskiner som underlättar hanteringen av flottan”, säger Conny.

Digitalt uppkopplade maskiner är ingen nyhet och erbjuds från många tillverkare. Inom maskinuthyrningen är det exempelvis väldigt vanligt. Vad som är lite unikt med Brokk Connect är att det är ett helt egenutvecklat system av Brokk.

“Vad som satte fart på projektet var att vi fick en förfrågan från en entreprenör via vårt italienska dotterbolag som efterfrågade möjligheten att koppla upp sina maskiner”, säger Gunnar.

När man började undersöka lite bredare bland sina kunder om det fanns ett behov för att koppla upp maskinerna digitalt så var svaret ett enhälligt ja.

 

Brokk Connect erbjuder många nya och viktiga funktioner

“Vårt eftermarknadsarbete är oerhört viktigt för oss och med Brokk Connect kan vi erbjuda våra kunder en betydligt bättre tillgänglighet av maskinerna och på så sätt kommer vi närmare våra kunder och även våra servicepartners”, säger Gunnar.

Men vad är det nu mera i detalj som Brokk Connect kan erbjuda ägaren av maskinen?

Först och främst är Brokk Connect försedd med en GPS-funktion som berättar var maskinen befinner sig och var den har varit. Algoritmer i systemet visar hur maskinen körts och använts, tex. hur många timmar den jobbat samt när det är dags för service. Systemet visar också vilka maskiner som används oftare och ger riktlinjer vilka maskiner som lämpar sig bättre för olika applikationer. Naturligtvis visar systemet även maskinfel och allt som registreras rapporteras till ägaren av maskinen. En annan viktig styrka med Brokk Connect är att om en operatör blivit stående på ett jobb på grund av ett maskinfel kan en servicetekniker enkelt kontaktas via Brokk Connect. Servicepartnern kan snabbt koppla upp sig och ta reda på vad som orsakat felet och förbereda sig inför reparationen i fält eller på serviceverkstaden. På detta sätt sparas både tid och pengar, kunden ökar sin effektivitet och kan fortsätta med arbetet snabbare genom ett kortare stillestånd.

 

Inga fler missade serviceintervaller

Brokk Connect är som sagt helt utvecklat “in house” hos Brokk i Skellefteå. “Vi har idag kapaciteten och kunskapen internt vilket känns väldigt bra och som gör att vi vinner både tid och funktionalitet vilket kommer våra kunder till nytta”, säger Gunnar.

“Vår ständiga uppgift är att se till att våra maskiner rullar utan problem. Stillestånden måste minskas till ett minimum. Brokk Connect hjälper oss och våra kunder att ha en kontinuerlig kontroll på maskinerna så att de inte slits och hanteras på ett felaktigt sätt. Det ligger mycket kostnadsbesparingar i det här för kunden”, säger Conny.

“Funktionen att systemet berättar när det är dags för service är en jättebra funktion. Tidigare fick kunden själv hålla reda på när maskinerna behövde servas och det var lätt hänt att man missade en service vilket kunde leda till onödiga maskinfel”, inflikar Gunnar.

Rent konkret är Brokk Connect en liten svart låda i maskinerna som kommunicerar med robotens hjärna och olika delar av roboten. Värdena som avläses skickas via en antenn på maskinen till maskinägarens app i telefonen, datorn eller läsplattan. På de marknader där Brokk Connect introducerades den 15 februari 2021 är systemet standard på alla maskiner som har Brokk Smart Power inbyggt. Det finns även en rentalfunktion för maskinuthyrare som ger ytterligare funktioner. Är det till exempel en kund som inte återlämnat maskinen i tid och inte betalat för den extra tiden kan maskinens effekt minskas genom fjärrstyrning. Men detta är en separat funktion främst för uthyrare.

www.brokk.com

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×