Bamsejobb för VOID hos Ovako i Hällefors

Publicerad 10/10 kl. 13:53

Under våren och försommaren gjorde VOID i Borlänge plats för en ny produktionslina på Ovako Sweden valsverk i Hällefors. Nästan 700 ton betong och fyllningsmassor revs, demonterades och lyftes ut på drygt fem dygn.

I Hällefors i Närke på gränsen till Värmland ligger Ovakos Sweden valsverk. Ovako Sweden är en viktig kund sedan länge till VOID i Borlänge. För en tid sedan fick man en förfrågan från Ovako Sweden om att riva en produktionslinje. Henrik Månsson som är platschef på VOID i Borlänge berättar kortfattat att en roterande valsmaskin, en så kallad PSW, ett valspar och en sax skulle bytas ut i en produktionslinje. ”Produktionslinjen tillverkar runda stänger och tråd från 75 mm ned till ca 11,80 mm. Avsikten med uppgraderingen är att Ovako Sweden ska kunna bredda sitt sortiment, säkra driften (det som revs och bytes ut var från 1978) och producera mer”, berättar Månsson.

VOID deltog i planeringen från projektets början och tillsammans med Ovako Sweden diskuterade man fram lösningen för att hitta den lämpligaste arbetsmetoden för alla inblandade. 

 

Utrivning av 670 ton på 5,5 dygn

En 12x9 meter stor yta behövde rivas vilket bestod i rivning av bjälklag, fundament och pelare. Tjocklekarna varierande mellan 61 cm till 265 cm i bjälklaget. Omfattningen på jobbet innebar att och cirka 155 kubikmeter betong skulle lyftas ut. Betongen sågades i bitar och lyftes ut. På grund av omständigheterna och att man var långt in i industrilokalen kunde man inte använda kran. Istället använde man en stationär travers som klarade 15-tonslyft.

Arbetet för VOIDs del startade redan hösten 2022 med projektering. Under våren revs hela källargolvet ur och VOID schaktade sig ned till minus 1,2 meter under golvet till grundläggningen där ett omfattande förstärkningsarbete startade. Mycket av arbetet skedde medan stålverket var i full produktion och där säkerheten ställde höga krav på hur VOID arbetade. 

Under hela våren har mängder med lyfthål, vajerhål, sömborrningar för bland annat installationer och sågsnitt utförts. 

”Ovako stängde produktionslinjen fredag den sjätte juli vid lunch och dagen efter kunde vi försiktigt sätta igång och att såga vissa snitt med mera. Ett 20-tal rivare och håltagare från VOID rev stål, el och andra detaljer i produktionslinjen. Man jobbade i 12-timmarsskift. Sedan kunde sågningen ta vid och betongen delas upp och lyftas ut. Fem och ett halvt dygn senare var allt utrivet och städat så att nästa yrkeskategori i projektet kunde ta vid”, berättar Månsson.

men en stor mängd entreprenörer rev stål, el och produktionslinjen så starten var lite trevande. 5,5 dygn senare lämnade vi över en städad och färdig yta till nästa yrkeskategori.

Vad gäller rivna volymer så kunde man innan själva jobbet startade lasta ut 80 ton betong och 210 ton fyllnadsmassor. Under själva stoppet revs 380 ton som mestadels bestod i sågade block. Man gjorde totalt 65 vajersågningssnitt som mätte dryga 210 kvadratmeter, golvsågade 250 löpmeter, borrade runt 400 hål i diametern 30 till 200 mm. Många av hålen var runt 750 mm djupa. Man borrade även en del hål i diametern 100 mm som var hela tre meter djup och dessa skulle fräsas för vidhäftning.  

 

Stor bredd i utrustningsparken

Det var mycket utrustning som fick visa färg under arbetet. Man använde två Brokk 500, Brokk 300, en Husqvarna 305-robot med armeringsklipp, två Bobcat kompaktlastare, fem stycken Pentruder 3P8 vajersågar, en Plattner vajersåg för de första snitten, fyra stycken kärnborrsysten av märket Hilti DD350 och en Hilti DD500 samt en Pentruder MD1. Man hade dessutom några väggsågar från Pentruder för snitt som var mindre än 650 mm.

Diamantvajern som användes var Husqvarna C1000 och man hade med sig 160 meter vajer. Klingorna som man använde hade dimensionerna upp till 1600 mm och var av fabrikatet Tyrolit och SDC. Kärnborrarna kom uteslutande från SDC och Husqvarna. Henrik Månsson berättar att det var stor förbrukning av kärnborr på grund av mycket lösa järn med mera och mycket kraftig armering i betongen.

Leveranserna av förbrukningsmaterial fungerade utmärkt och SDCs Stina Knus gjorde ett kanonjobb med löpande leveranser under projektets gång.

 

Ett bilningsprojekt som blev ett avancerat demonteringsprojekt med vajer

Projektet på stålverket i Hällefors blev ett utmärkt exempel på ett svårt jobb som löses galant av en kvalificerad entreprenör. Henrik berättar att projektet från början tänkt att vara ett bilnings/rivningsprojekt med sågade konturer och upplag. Men efter två och ett halvt dygn gled det över till att bli ett demonteringsprojekt av flera anledningar. När mejslarna började att gå av efter redan 1,5 dygn och man knappt rivit en sjättedel på en tredjedel av tiden så tänkte Henrik att om de började borra lyfthål till resterande betong skulle de vinna tid. Och det funkade verkligen.

”Armeringen var bland det kraftigaste jag upplevt och på grund av detta så hade nog inte tiden räckt till att bila ned allt den här gången”, säger Månsson.

Ett problem som man stötte på var utlastningen. Traversen som fanns på plats var riktigt klen för att vara stålindustrin. Den skulle egentligen klara endast 12,5 ton men ställdes om tillfälligt att klara 15 ton. Detta efter diskussioner med personal som förstår sig på lyftkrafter och risker. Antalet tyngre lyft blev totalt 18 stycken.

Betongblocken lyftes till norra änden av verket där en vagn lastades på markplan och kördes bort till intern tipp. De bilade massor som hamnade i källaren lastades ut i en stor hög som grävare och lastbil körde bort.

Underleverantörer i projektet spelade också en stor roll för att det skulle lyckas så bra. ”Vi hade inte klarat bemanningen utan stöd från Caland, Luleå Hålmetodik, Göteborgs Hålmetod, PP Såg och Borr, SHC och Winds Industriservice. Maskinuthyrarna Renta och Kendrill spelade också en viktig roll i projektet.

VOID jobbade direkt under Ovako samt de italienska byggföretagen Ferretti Construction och Pomini som levererade den nya utrustningen. Den totala kostnaden för investeringen är uppskattad till cirka 90 miljoner men för VOIDs del är detta inte sammanställt ännu.

VOID har arbetat för Ovako många gånger tidigare och man har ett fantastisk samarbete, enligt Henrik Månsson. ”Ovako är lätta att arbeta med och deras lyhördhet ger oss möjlighet till framgångar och möjligheten att utföra saker på nästan ingen tid alls. Vi har gjort många jobb under åren och hoppas på fler”, avslutar Henrik Månsson på VOID.

www.voidab.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×