Andersen Contractor bäst på maskiner för effektiv sönderdelning i alla dess former

Publicerad 27/12, 2023 kl. 18:48

Sedan 2021 påbörjade Arjes GmbH en strategisk omorientering och delade upp sina dubbelvalsade multikrossar i tre grundläggande produktlinjer. Dessa är Arjes Impaktor som är kompaktklassen, Arjes Ekomaxx som är mellanklassen och Arjes Titan som är den tunga “Heavy Duty” klassen. I Sverige säljs produktserierna av Andersen Contractor AB.

Den mobila ”Impaktor250 EVO” dubbelvalsade multikrossen har vunnit internationellt erkännande sedan lanseringen och anses nu vara ett viktigt verktyg för många små till medelstora företag inom rivnings- och processindustrin. Den extremt flexibla och robusta shreddern har en unik kombination av larvbandsystem och kroklyftsversion, ett revolutionerande system för snabbväxling av valsarna, en innovativ ”SCU”-kontroll och en valsdesign som utökar maskinens användningsområde. Förutom många applikationer för bygg- och rivningsavfall är de mobila och stationära fragmenteringsmaskinerna som utgör företagets kompaktklass även lämpliga för bearbetning av järnvägssliprar, grundstammar, ved och rivningsvirke, däck, hushålls- och kommersiellt avfall och många andra applikationer.

 

Ekomaxx

Ekomaxx-linjen är sönderdelande maskiner avsedda för bearbetning av grönt avfall, rivningsvirke, avfallsved och stubbar, samt vid behandling av hushålls-, kommersiellt och skrymmande avfall. Sönderdelning av gamla däck, papper och kartong är inte heller något problem med denna maskin.

De viktigaste skillnaderna som gör Ekomaxx 800 till en mer effektiv och ekonomisk maskin än sin föregångare (VZ850 D/DK) är självklara. De inkluderar en mindre motor med utsläppssteg V, ett optimerat och kraftfullare hydraulsystem, reducerad totalvikt, lägre anskaffningskostnader och mer utrustning som standard. Arjes mål är att utveckla en shredder som ligger i prisklassen för en VZ 750 D/DK, men som har prestanda som en VZ850 D/DK.

 

Titan

Arjes Titan står för styrka, tillförlitlighet och hållbarhet, med dessa egenskaper som är nyckeln i utvecklingen av ”Heavy Duty”-klassens dubbelvalsshredder. Den tidigare 16 l, steg II-motorn i Titan 950 har ersatts av en 13 l steg V-motor, som ger minst samma kapacitet. En mer kompakt version, Titan 900, introducerades under 2022.

För att ge hög funktionalitet över ett brett spektrum av applikationer med bästa resultat är de mobila multikrossarna från Arjes utrustade med larvband som standard och finns i två olika storlekar. Alla Titan-modeller har Arjes snabbväxlingssystem för valsar, den innovativa SCU-kontrollen och en valsdesign som är designad för att möta de svåraste kraven. Titan är idealiskt lämpad för olika applikationer inom bygg- och rivningsindustrin, inklusive fragmentering av lättmetall, karosser, lastbils- och traktordäck, bearbetning av hushålls- och kommersiellt avfall samt för användning i komposterings- och träbearbetningsanläggningar.

Med den ökande betydelsen av förnybara energikällor blir användningen av eldrivna fragmenteringsverk också mer och mer populärt. För kunder med speciella krav på utsläpp och buller har en stationär elektrisk version utvecklats, ”Arjes-E Pu”. Dessa är designade för att vara energibesparande och effektiva för användaren eftersom de kan användas för att sönderdela de svåraste materialen med avsevärt mindre underhåll.

 

Andersen Contractor föregångare

I Sverige var företaget Andersen Contractor en tidig pionjär med att lansera små kompakta och mobila krossverk för återvinning av rivningsrester direkt på byggarbetsplatsen. Man introducerade exempelvis Rubble Master på den svenska marknaden. När tekniken vidareutvecklades och maskinerna kunde utföra allt fler typer av fragmenteringsuppdrag för en rad olika material var Andersen Contractor snabba med att hoppa på denna trend. Att lansera Arjes är en del i detta nytänkande och ett utmärkt vapen för rivnings- och återvinningsentreprenörer att kunna återvinna det mesta av material. Andersen Contractor är hela tiden aktiva för att hitta nya innovativa varumärken för att göra denna process så effektiv som möjligt. Så håll utkik vad som händer hos Andersen Contractor.

www.andersen-contractor.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×