Allu Transformer “Game Changer” inom rivning

Publicerad 6/7 kl. 13:59

Allu Transformer Siktkross och nya Allu Crusher har just banat väg för framtiden inom rivning. Tillsammans står dessa två lösningar nu för en riktig innovation på marknaden.

Under de senaste 30 åren har Allu producerat sorteringsskopor för den globala marknaden och Allu har nyligen lanserat Allu Crusher, en krosskopa för grävmaskiner mellan 10 och 38 ton och med omställningsmöjlighet mellan 13 olika slutfraktioner. Allu placerar dessa två lösningar sida vid sida vilket för rivningsprojektet ger ökad kapacitet, besparingar 5 gånger om, och en lösning för alla rivningsentreprenörer.

 

Upp till fem gånger ökad kapacitet

Fördelen med att använda båda lösningarna sida vid sida är ökad kapacitet och återupptaget slitage för anläggningar med upp till fem gånger produktionshastigheten. Först lanserad i Finland och testad i de nordiska länderna som är kända för tuffa miljöer. En kund till Allu i Finland testade krossen och sorteringsskopan sida vid sida blev det något av en game-changer för rivningsarbete. En kedja med sortering och krossning för hantering av crushad betong. På denna arbetsplats kunde 85% av materialet sorteras ur och även delvis krossas med en siktkross-skopa (Allu Transformer DH 3-17 XHD) och endast överskottet av mycket hårt material krossades med krosskopa (Allu Crusher AC 25-37). Företaget förväntar sig att denna procent ska vara ännu högre i mindre krävande miljöer än på denna arbetsplats.

”Rivningsbetongen bearbetades efter pulveriseringen med två Allu enheter. Överskottet från siktkrossen (synlig i framkant på bilden) krossades ner till en 0-90mm fraktion med en krosskopa. Således passerade totalt cirka 5 tusen ton genom två skopor. Rivningen av två bostadshus med två våningar (undervåningen under jord) producerade totalt cirka 5 tusen ton betong. Den maximala fraktionsstorleken som uppnåddes vid pulveriseringen var 400 millimeter, vilket är en bra inmatningsstorlek för Allu Crusher. Käften i skopans rörelse är vändbar, vilket möjliggör snabb och enkel åtgärd vid eventuella blockeringar. Under mina 30 år i branschen har detta förändrat riktningen för rivningsarbete”, säger Ilpo Ellonen, regional försäljningschef på Allu Finland Oy.

Rivningsfasen på arbetsplatsen tog totalt tre veckor. Vid tidpunkten för besöket var ca 700 ton betongavfall fortfarande obearbetat. Under den följande veckan levererades fortfarande krossad betong för användning som förstärkningslager i konstruktionen av en skogsbilväg. Syftet med hela processen är att återvinna betongavfall till ett användbart byggmaterial, därigenom ersätta behovet av att använda jungfruligt material. En miljövänlig och hållbar lösning.

 

Fint material genom sortering

“Kapaciteten från siktkrossen är många gånger högre än med krosskopan, så målet är att få ur findelen så exakt som möjligt med sorteringen så att mängden material som ska krossas hålls till ett minimum. Kunden på denna arbetsplats var mycket positivt förvånad över att tänderna knappt hade slitits av denna mängd material. Siktkrosskopan har en trumma av blocktyp med en 75 mm hammarkonfiguration. Byte av tänder på denna typ av trumma går snabbt och enkelt så det kan hanteras direkt ute på arbetsplatsen”, avslutar Ilpo Ellonen.

www.allu.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×