Åhus Hamn investerar i Sennebogen

Publicerad 6/7 kl. 16:10

Åhus Hamn i Skåne har investerat i en Sennebogen 875E materialhanterare med 391 kW eldrift och en totalvikt på 165 ton.

Maskinen, som levererades av OP System, är en så kallad gantry-modell anpassad för hamnens befintliga spårvidd på tio meter.

Den nya materialhanteraren ersätter en gammal linkran från 1977. Med den nya maskinen lossar man cirka 500 ton per timme, vilket är en ökning med 50-100 ton i timmen jämfört med den gamla kranen, enligt Sennebogens svenska generalagent OP System. 875E levererades och installerades under oktober månad 2020 och stod driftklar i november. “Att lossa ett sånt här fartyg tog nästan två arbetsdagar förut, nu gör man nu på en dag”, säger Ulrik Johnsson, en av förarna. “Sen är ju komforten kanonbra här i hytten. Det blir mindre vibrationer och ljudnivåer.”

Förarplatsen i 875E är utrustad med individuella minnesinställningar för olika förare, vilket enligt OP System underlättar när det är flera som kör. Hytten är höjbar upp till 13 meters ögonhöjd, och skopan som tar sex kubikmeter, har en räckvidd på cirka 25 meter. Närheten till snabb service är också en faktor. OP System i Billeberga ligger mindre än en timme bort, och systerföretaget OP Maskiner i närliggande Kristianstad kan också rycka in om det krävs. Elmaskinen innebär dessutom glesare serviceintervaller (till exempel inga bränsle- eller oljefilter byten) vilket blir en kostnadsbesparing, enligt OP System.

875E är utrustad med ett energiåtervinnande Green Hybrid-system som enligt OP System reducerar energikostnaderna upp till 35 procent. En energiåtervinningscylinder komprimerar hydrauloljan i en sluten krets och lagrar energin som produceras när bommen sänks. Den ackumulerade energin används sedan vid nästa lyft. Principen kan liknas vid en fjäder som komprimeras och sedan släpper sin energi när den får expandera.  

I Åhus hamn omsätts totalt 600 000 ton gods varje år, varav bulkhantering står för drygt 70 procent. Varumärket Absolut Vodka är en av de stora företagen med 80 miljoner liter utskeppat per år. Längst ut i hamnen ligger Knauf Danogips som tillverkar gipsskivor. Det är just lossning av leveranser till gipsfabriken som är 875:ans huvuduppgift. Det anländer cirka 150 000 ton gips varje år. I snitt lossas ett fartyg per vecka, vilket innebär 2-3 dagars jobb i veckan för maskinen. Förutom gips lossar 875:an huvudsakligen kalk och sten. 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×