Branschinfo


Håltagare, rivare och sanerare blir ett i byggberedning

Håltagare, rivare och sanerare blir ett i byggberedning

Publicerad 9/6, 2017 kl. 14:29

Den 30 mars fick branschtidningen Professionell Demolering vara med och bevittna en historisk händelse, nämligen att branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna officiellt slogs ihop till en branschförening. Den nya branschföreningen som bildats har fått namnet Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

Anders tar över rivning på Delete

Anders tar över rivning på Delete

Publicerad 11/4, 2017 kl. 11:12

Anders C Bergdahl tillträdde 1:a februari som ny affärsområdeschef för rivning på Delete i Sverige. Anders har haft ledande positioner i över 20 år och har lång erfarenhet av komplexa organisationer och affärsutveckling. Tidigare har Anders arbetat på Dotcom TietoEnator, Telenor, Infratek och senast som Vice Director på Eltel Power Distribution Sweden.

Sveriges största renodlade demoleringsfirma har skapats

Sveriges största renodlade demoleringsfirma har skapats

Publicerad 11/4, 2017 kl. 10:33

Lotus Maskin & Transport AB gav sig in i rivningsbranschen så sent som 2009. På bara åtta år är man på väg att skriva svensk rivningshistoria genom först förvärvet av Rivab i Göteborg 2012, delägarskap i Svenska Demoleringsgruppen och sedan i december förvärvet av Sveriges äldsta och en av de historiskt största renodlade rivningsentreprenörerna, Rivners AB. Sammantaget blir Lotus Sveriges största renodlade rivningsentreprenör.

Lotus förvärvar Rivners

Publicerad 5/12, 2016 kl. 17:04

Lotus Maskin & Transport AB blir ny ägare av Rivners AB och Rivners Sanering AB Transport- och rivningsföretaget Lotus Maskin & Transport förvärvar Rivners AB och Rivners Sanering AB (”Rivners”) i en transaktion. Rivners är den äldsta aktören inom rivnings- och saneringssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 100 miljoner kronor.

En av branschens stora har lämnat oss i stor sorg och saknad

En av branschens stora har lämnat oss i stor sorg och saknad

Publicerad 3/10, 2016 kl. 11:38

Mitt under brinnande Demcon-mässa, den 30 september, nåddes håltagningsbranschen av sorgebudet att Owe Persson lämnat oss. Owe var en av grundstenarna för den svenska håltagningsbranschen och en härlig karaktär. Han var inte bara en duktig uppfinnare och branschman utan en god vän som alltid hade tid att lyssna. Vi kommer att sakna dig Owe! Tack för allt och vila i frid! För några år sedan gjorde Professionell Demolerings ett reportage om Owe som du kan läsa på följande länk: http://professionelldemolering.se/flipbook/view/36 Ett nytt utförligt reportage kommer att publiceras i PD 4-2016. Jan Hermansson

Gemensamma krafter för IACDS och EDA i Madrid

Publicerad 19/9, 2014

Den internationella paraplyorganisationen för håltagare IACDS hölls i år sitt årsmöte tillsammans med den europeiska föreningen för rivningsentreprenörer, EDA. Mötet hölls i Madrid den 12-13 juni. Ordförandeskapet inom IACDS ligger i år hos svenska branschföreningen HiB och Lars Sandström från Sveriges Byggindustrier är ordförande för IACDS stöttad av HiBs ordförande Anders Andersson. Mötet i Madrid samlade totalt över 200 deltagare som kommer från hela Europa och många andra länder.

Någon måste sätta ner foten...

Publicerad 25/10, 2011

Jag är stolt över att vara en del av en verksamhet som innefattar rivning, sanering och håltagning. Jag är en av de som styr ett företag som heter Destroy RC AB. I dagsläget håller de flesta på med att fylla orderstocken inför vintern 2011 och våren 2012. Gör vi alla detta på samma villkor?

Branschen förändras

Publicerad 18/5, 2011

Jag blev ombedd av Jan Hermansson att skriva ledarsidan i PD när vi träffades på byggmaskiner i Göteborg i mars. Naturligtvis blir man smickrad och säger att man ska tänka på saken, men inte fasen tänker men på det när man gått därifrån. Sen efter en tid ringer naturligtvis Janne och frågar om jag funderat på vad jag ska skriva om? Vadå, vad jag ska skriva om?

“Vem ersätter Niclas?”

Publicerad 25/2, 2011

När tidningen Professionell Demolering startades 1995 var under många år Kjell Larsson tidningens kolumnist för arbetsområdena återvinning och rivning. När Kjell gick i pension övertog Niclas Johansson Kjells uppgift. Niclas var på den tiden även ordförande i Riv- Saneringsentreprenörerna.

“Det som inte dödar gör en starkare”

Publicerad 10/12, 2010

Vintern har slagit till med full kraft alldeles för tidigt. Entreprenadbranschen går för högtryck och nästan alla har glömt 2009 års elände. Vinter och kyla är ju inte precis något man jublar över när man vrider på nyckeln till en iskall maskin. Känns som om detta har en mindre betydelse nu när vi i branschen har satt skopan i en ny högkonjunktur.

Investera gärna men med kort pay-off-tid

Publicerad 2/9, 2010

År 2009 har medfört att entreprenadföretagen måste tänka kortsiktigare vid nyinvesteringar. Tidigare kunde man investera långsiktigt i maskinparken. Nu vet vi alla hur snabbt det kan gå att från en dag till en annan plötsligt ha en tom orderbok.

“Det borde vara gratis att tippa brännbara fraktioner”

Publicerad 27/5, 2010

Positiv utveckling inom återvinningsbranschen är att nu har flera av landets alla värmeverk investerat i nya värmepannor. Dessa pannor är anpassade för att klara av högre temperaturer och ger bättre filtrering på utsläppet.

“Byggbranschen håller på att bli skattefri”

Publicerad 21/4, 2010

I dag finns det en rad olika aktörer som erbjuder utländsk arbetskraft till väldigt låga priser. Det förekommer även att svensk arbetskraft erbjuds till låga priser utav utlandsregistrerade företagskonstruktioner.

Vi behöver trygga företag och trygga jobb?

Publicerad 23/12, 2009

De flesta debatter i media det sista halvåret har handlat om nerskärningar i alla sektorer. Det ena politiska blocket vill lösa problemen med höjda skatter och höjda a-kassor. Och det andra blocket vill lösa problemen med sänkta skatter och sänkta a-kassor.

Är det inte på tiden att få en övergranskning av offentliga upphandlingar?

Publicerad 22/9, 2009

Den rådande ekonomiska krisen har visat att även den statliga sektorn sparar pengar, eller kanske vi ska kalla det ”fuskar” genom att ändra värderingsprinciperna vid upphandling av tjänster och varor. Detta ser man klart genom de olika utvärderingarna man får ta del av som offentlig handling.

“Några eftertankar över den senaste tidens händelser”

Publicerad 30/3, 2009

Jag försöker förstå hur det ekonomiska hjulet fungerar båda nationellt och globalt. Sunt förnuft borde vara att en god ekonomi i ett land, i ett företag eller en gedigen affärsverksamhet bereder vägen för ett nationellt och internationellt välstånd. Men hur fungerar detta i realiteten?

“Byt ut pessimismen mot ett innovativt år 2009”

Publicerad 12/12, 2008

“En tid då varslen haglar behövs insatser för att långsiktigt stärka svensk konkurrenskraft. Svensk konkurrenskraft bygger på vår förmåga att konkurrera med kunskap och kompetens. För att våra företag skall kunna vara konkurrenskraftiga måste de ständigt utveckla nya innovationer. Dessa innovationer lägger grunden för tillväxt och sysselsättning”.

Kan lågkonjunkturen ge en positiv ordersituation?

Publicerad 7/11, 2008

Vi alla har väl tankarna på vad denna världsekonomiska krissituation skall mynna ut i. Noterade bolag sjunker i värde i en takt som ingen kunna förutspå. Kommer orderboken för 2009 vara tom eller är det rent av så att den kommer att vara full av uppdrag?

“Samgående med HiB eller inte, vad tycker du?”

“Samgående med HiB eller inte, vad tycker du?”

Publicerad 28/5, 2008

På det senaste årsmötet i föreningen Riv- och Saneringsentreprenörerna diskuterades det om sammanslagning mellan HIB (Håltagareföreningen inom BI) och just Riv och sanerarna. Många fördelar kan man möjligen skörda med en sammanslagning men man kan även stöta på intressekonflikter.

"Återvinning, kretsloppstänkande, miljöarbeten"

Publicerad 24/4, 2008

Lite eftertanke. Vad har hänt sedan regeringen gav order till våra kommuner om att inplantera kretsloppstänkanden för såväl företag som privatpersoner? Det var ju ett antal år sedan. Under de senaste 10 åren har man från naturvårdverket sida haft som mål om att minska avfallet från våra byggarbetsplatser med 30%.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×