World of Concrete 2016 visade på fortsatt uppsving för byggindustrin i USA

Publicerad 22/3, 2016 kl. 16:35

Trots kyla och vind i Las Vegas under World of Concrete avskräcktes inte besökarna som ökade i antal med cirka 15 % på årets mässa. Nyhetsflödet var dock inte lika påtagligt i år. En orsak tros vara det faktum att världens största bygg- och anläggningsmässa, Bauma, arrangeras återigen i april. Många tillverkare väntar troligen med att visa sina nyheter till dess.

Årets utgåva av amerikanska mässan World of Concrete blev en lyckad tillställning. Det märks tydlig att den amerikanska byggindustrin upplever en stadig tillväxt även om landets ekonomi haltar i många andra avseenden. Infrastrukturen i landet har blivit eftersatt under många år och framförallt vägnätet lider stora brister i många stater. Men här sätter man i krafttag vilket gynnar både arbetsmarknaden och leverantörerna av bygg- och anläggningsmaskiner. Det avspeglades tydligt på mässan.

 

Största mässan på sju år

World of Concrete, som arrangerades den 2-5 februari på Las Vegas Convention Center, lockade totalt 55779 besökare vilket är nästan 8000 fler besökare än mässan förra året. Totalt ställde 1459 företag på totalt 63 000 kvadratmeter vilket är en ökning med 9200 kvadrat från 2014 vilket sammantaget gör World of Concrete 2016 till den största mässan på sju år. Samtidigt var årets mässa kanske den kallaste på minst ett 15-tal år. Trots sol höll den bitande kylan och vinden temperaturerna nere i alla fall de första två dagarna på mässan. Men det avskräckte inte besökarna. Silver lot som är en av utomhusytorna på mässorna fullkomligt dignade av folk, maskiner och utrustning. De produktsektorer som dominerade var framförallt utrustning för slipning och polering av betongytor. Den här produktsektorn tog för dryga 10 år sedan ett starkt grepp om mässan. Mängden varumärken inom detta område fördubblades på bara något år för att sedan krympa ner radikalt. Många nya tillverkare och lycksökare hade missbedömt golvslipningsbranschens potential och det fanns inte utrymme för så många aktörer. Branschen konsoliderade sig men på årets World of Concrete märktes en tydlig ökning av företag som tillverkar och levererar golvslipar, diamantverktyg och system för polering av betonggolv. Antalet aktörer har dock inte ökat så mycket men de som överlevde nedgången för några år sedan har nu satsat på större montrar och många ställde dels ut på utomhusytan och även i den så kallade South Hall.

 

Fokus på demolering

Årets World of Concrete hade ett särskilt fokus på demoleringsutrustning. Trots detta lyckades man kanske inte riktigt att locka dit tillverkarna av riktigt tung hydraulisk demoleringsutrustning, i alla fall inte andra än de som brukar ställa ut. Atlas Copco och Rammer fanns dock som vanligt med. Men en annan viktig produktgrupp som också verkar inom demoleringsområdet var håltagningsutrustningen. Denna produktgrupp är alltid väl representerade på mässan och var det även denna gång. Tillverkarna av dessa produkter har historiskt varit välrepresenterade på mässan och utgör dess ryggrad. En av de nationer som bidrar med flest utställare och produkter, vid sidan om amerikanerna, är Sverige. Inom håltagningsutrustning återfanns bolagen Husqvarna Construction Products och Pentruder. Inom rivning Brokk och Atlas Copco. Inom sektorn golvslipning och polering återfanns HTC, Scanmaskin och Husqvarna på mässan och inom stoft- och slamhantering ställde tillverkarna Pullman Ermator och Dustcontrol ut. På vattenbilningssidan ställdes som vanligt bolagen Aquajet Systems och Conjet ut. Andra svenska bolag som ställde ut var Volvo, SSAB med flera.

 

Få men intressanta nyheter

Men hur var det med nyheter på mässan? Det samlade omdömet var att nyhetsflödet var ganska sparsamt. En orsak kan vara att mässan Bauma arrangeras om ett par månader och att många tillverkare antagligen väntar till dess. Bland de amerikanska tillverkarna fanns dock en del nya produkter och uppgraderingar. En del nya diamantverktyg visades, nya golvsågar, golvslipar, rivningsverktyg, dammsugare med mera. Bland de svenska aktörerna fanns också en del nytt som blev lite av smygvisningar inför Bauma. Brokk släppte en mycket intressant nyhet i sin lilla dieseldrivna rivningsrobot Brokk 120D som också väckte stort intresse bland besökarna. I Husqvarnas monter fanns också en del nytt. Man visade en ny bensindriven vägsåg, FS 3500 G som är en uppföljare efter de nya större sågarna FS 5000 D och FS 7000 D. Dessutom lanserade man den nya fjärrstyrda golvslipen PG 680 RC och det nya kraftpaketet PP 490 som innebär att nu alla maskiner kan köras med samma powerpack i Prime-serien. Husqvarna visade också några nya modeller av bänksågar.

HTC släppte sin nya och första propandrivna golvslip HTC 800 RXP och Scanmaskin kom med sin andra propandrivna modell Scan Combiflex 650 Propane. Pullman Ermator har under de senaste åren varit extremt flitiga med att lansera nyheter så på årets mässa tog man det lite lugnare. Dock visade man en ny sugkåpa. Pullman Ermator har exempelvis sedan länge propandrivna stofthanterare som är mycket populära med propandrivna golvslipar på den amerikanska marknaden. Det är dock inte troligt att propandriften slår igenom i Europa eller framförallt Sverige. I USA är tillgången på byggström mycket begränsad och oftast har entreprenörerna med sig sin egen ström som utvinns genom dieselgeneratorer. I Europa har vi inte samma problem då tillräcklig ström finns på de flesta byggarbetsplatser. Fredrik Åkermark på Pullman Ermator berättar och propanmaskinerna slagit mycket väl ut i USA men som tillverkare är det mycket mer att tänka på när man tillverkar en propandriven maskin och underhållet är större. Så det är inte bara fördelar menar Fredrik Åkermark.

På mässan var det tre tillverkare som lanserade propandrivna slipar vilka var HTC, Scanmaskin och Diamatic som ägs av Blastrac. Blastrac och Diamatic hade för övrigt en rad andra nyheter i sina montrar.

www.worldofconcrete.com

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×