“Vi ska vända marknaden med våra fräsar”

Publicerad 22/9, 2016 kl. 16:35

Han har arbetat med hydraulhammare hela sitt vuxna liv och kan produkten utan och innan. Men vid 63 år fyllda tror Anders Ståhle att den stora innovationen inom demolering är maskinburna hydrauliska skivfräsar.

Den svenska demoleringsbranschen har förändrats en hel del under åren. I alla fall under de nära 21 år som branschtidningen Professionell Demolering funnits. Varumärken har kommit och gått och likaså entreprenadföretag som arbetar med rivning och återvinning. Kartan har delvis ritats om många gånger. Men en del aktörer känns som om de funnits med sedan urminnes tider och dessutom långt innan tidningen Professionell Demolering fanns.

 

Konstruktion i Sverige och tillverkning i Sydkorea

En av dessa aktörer är Anders Ståhle med företaget SMC, Ståhle Mining & Construction i Tullinge. De flesta som varit med i branschen känner Anders sedan länge vare sig det är konkurrenter eller entreprenörer. Anders har sin stil och det har han alltid haft. Han säger vad han tycker. Han är inte rädd för att sticka ut hakan och ibland kanske lite för långt. Men ingen kan slå honom på fingrarna vad gäller tekniskt kunnande inom hans specialområde, demolering. Han är påläst och har bland annat varit ordförande i, på den tiden kallat, EMSAs hammargrupp mellan åren 1987 och 1999. Idag heter branschföreningen Maskinleverantörerna som SMC är medlemmar i.

Anders Ståhle föddes 1952 mitt i gruvdriftens karga samhälle Kiruna. Utbildade sig till bergsingenjör inom gruvnäring och metallurgi på KTH i Stockholm och har arbetat för flertalet större internationella tillverkare av maskiner och verktyg för gruvdrift och i anläggningsbranschen. Bland annat har han varit stationerad i Frankrike och Tyskland och arbetade under en tid på både Montaberts och tidigare Krupps utvecklingsavdelningar. Efter många år som anställd konstruktör och säljare för olika bolag både utomlands och i Sverige beslutade Anders att börja utveckla sina egna hydrauliska verktyg. I maj 1997 grundades Ståhle Mining & Construction AB. Han hade redan då spenderat många timmar vid ritbordet och utvecklat den typ av demoleringsverktyg som han bedömde som mest effektiva och lönsamma för användaren. Han hade inte resurser för en fullständig egen tillverkning och det har aldrig varit planen heller, berättar Anders. “Jag ville hellre hitta en pålitlig legotillverkare av mekaniska och hydrauliska verktyg som jag kunde lita på och som gjorde som det stod på mina ritningar. Helst så långt som möjligt från Sverige”, berättar Anders. Efter ett ganska omfattande studie av legotillverkare hamnade Anders i Sydkorea. Han vill inte nämna vilket företag men ganska snabbt visade det sig att valet var rätt. “Det har funkat mycket bra med vår leverantör i Sydkorea och faktum är att mentaliteten där är ganska lik den svenska”, säger Anders. I mitten av 1999 lanserade SMC sin första egna generation av hydraulhammare och sedan dess har man levererat över 1200 hammare av märket SMC ut till kund i Sverige och övriga Norden. De övriga rivningsverktygen i produktsortimentet tillverkas, efter SMCs ritningar, också i Sydkorea men av en annan tillverkare. SMC har idag fyra anställda inklusive Anders. Bolaget är familjeägt och såväl Anders fru Agneta och sonen Niklas sitter med i bolagets styrelse. Innevarande år ser bra ut och man räknar med att nå en omsättning upp emot 35 Mkr. Under de senaste åren har omsättningen pendlat mellan 24 till 30 Mkr årligen.

“Det är naturligtvis inte alltid enkelt att driva sitt eget bolag. Det finns inga skyddsnät och bolagets utveckling är beroende av att man tar rätt beslut. Det har varit tufft många gånger men vi har lyckats bra tycker jag. Vi har alltid presterat hyfsade resultat och har inga lån i bolaget. Vi äger våra fastigheter och inkrom och det känns tryggt”, säger Anders. 

 

Sortimentet

SMCs hydraulhammarsortiment består idag av 17 olika storlekar som finns i 23 olika modeller då vissa hammare finns i lite olika varianter. Vikterna spänner från 70 till 7000 kg. Under året kommer man dock lansera en ny modell i 55-kilosklassen avsedd för rivningsrobotar och kompaktlastare. Hammaren kommer inte ha någon hammarkropp utan bara en cylinder. Men SMCs produktsortiment består inte bara av hydraulhammare även om det är lite av Anders specialområde. Man har dessutom kompletta serier av demoleringsgripar i serien XDB-E, roterande pulveriserare i serien XRP-E, kombinationssaxar i serien XCC-E samt stålnibbler, hydrauliska magneter med mera. Till detta skall också läggas SMCs program av olika typer av fräsar som vi berättat om i tidningen tidigare. Man har serien XPC av planfräsar för asfalt och betongplaning. En annan serie fräsar är XRS som lämpar sig bra för fräsning av fiberspår, tjäle och stubbar. Serien XRC-E bestående av hydrauliska dubbeltrumfräsar ingår också i sortimentet.

 

Kontrollerad hydraulisk demolering

Men den serie som man kanske fått mest uppmärksamhet för under den senaste tiden och som visat sig mycket effektiv är serien XRC-EW med hydrauliska skivfräsar. Produkten har visat sig mycket effektiv vid fräsning av kraftigt armerade betongkonstruktioner där stora massor skall avyttras snabbt och säkert.  Metoden är många gånger mera effektiv än exempelvis hydraulhammare, betongsaxar eller vajersågar. Fräsarna skär effektivt genom den armerade betongytan upp till 1000 mm i materialdjup. Skivfräsarna kan snabbt och effektivt frigöra stora ytor av betongblock som sedan lyfts bort för att krossas ner i mindre beståndsdelar. Fräsarna frigör effektivt arbetsplatsen så att andra arbetsuppgifter kan ta vid. SMCs skivfräsmetod möjliggör dessutom ökad selektiv rivning och tar endast bort den betong eller de delar av en konstruktion som är skadad. Vajersågning var tidigare den rådande metoden men att använda skivfräsar är betydligt effektivare och säkrare för operatörerna. SMC utvecklar och tillverka fräsarna helt i egen regi men vissa komponenter köps skräddarsydda av tyska tillverkaren Erkat. Anders nämner ett jobb i Göteborgs hamn som gjorde för en tid sedan som ett bra exempel på skivfräsarna förträfflighet. “Jobbet omfattade kapning av en kaj som var 60 cm tjock i kraftigt armerad betong. Kaplängden var 6000 meter och avverkningstakten var 50 cm i längd och 60 cm i djup i minuten. Då gick det undan med dessutom väldigt låg slitdelskostnad av de diamantbestyckade hårdmetallpiggarna på kaphjulet”, säger Anders.

Just nu utför man dessutom tester med 19 olika SMC-fräsar där man kapar bland annat kapar ren granit. Anders hoppas att testerna ska slå väl ut och att man även kan erbjuda sina skivfräsar till den här typen av arbeten.

“Idag har vi främst riktat in oss på tunga bärare vad gäller våra hydrauliska skivfräsar men vi jobbar nu på att även ta fram mindre hydrauliska skivfräsar för användning på rivningsrobotar som exempelvis brokkar, skidsteers med mera”, säger Anders.

“Skivfräsarna är den första riktiga innovationen i den här branschen på många år som jag ser det. Vi ska vända på marknaden med våra skivfräsar”, säger Anders. Han nämner ett annat exempel på en applikation där skivfräsarna är oslagbara. Ibland rivs motorvägsbroar med hjälp av normalt sett ett tiotal grävare med hydraulhammare och betongsaxar. Det måste alltid gå fort och göras nattetid. Om man istället använder hydrauliska skivfräsar behövs en eller max två bärare och en kraftfull kran och en motorvägsbro kan avlägsnas på ett litet kick till en mycket lägre kostnad än med gällande metod.

“Med skivfräsar handlar det bara om kW-kraft och rätt konstruktion. Det är något vi kan och vi kan ladda på hur mycket kraft som helst”, säger Anders.

En annan ny produkt som man arbetar med nu är ett nytt jordankare med vingformade don för maskinentreprenörer och som kommer att lanseras någon gång under 2017.

 

Service på tunga hammare kräver rätt kunnande och verktyg

Mera avancerade reparationer och service utförs på SMC egen anläggning i Tullinge men det mesta kan SMCs åtta kontrakterade servicepartnerslösa i Kiruna, Gällivare, Luleå, Umeå, Sundsvall, Örebro, Göteborg och på Gotland fixa.

“Det är främst våra tunga hammare som kräver mest kunnande att serva och reparera. Här krävs också specialverktyg för att det ska bli riktigt bra. Exempelvis sidobultarna i en tung hammarkropp skall dras med 1200 kgm för att hammaren inte ska läcka. Det är en ganska svår process och måste göras rätt och med rätt verktyg”, säger Anders.

 

Liten kostym ger konkurrenskraftiga priser

Anders har alltid intresserat sig för försäljningsstatistiken av hydraulhammare i Sverige och hävdat att SMCs tunga hammare säljs i stor omfattning och att det stämmer fortsatt. “Det är egentligen bara att kolla MLs statistik idag”, säger Anders. SMC har ofta blivit kritiserade för att hålla allt för låga priser på marknaden i jämförelse med de övriga riktpriserna. “Vi följer bara en medveten kronor/kilo-prissättning som inte är helt ovanligt inom entreprenadmaskiner på internationell basis. Och ja, vi har väsentligt lägre kilopriser på hammare än våra konkurrenter.  Vi har lägre omkostnader. Våra priser är fastställda av bolagets styrelse men vi har faktiskt aldrig gått back trots våra priser. Anders försvarar det med att man helt enkelt har låga omkostnader. “Vi försöker inte dumpa priserna för att ställa till det för andra leverantörer men vi har förhållandevis låga omkostnader, en liten kostym så att säga. Sedan betalar vi alltid våra tillverkare i svenska kronor. Både svenska kronan och koreanska Won har svängt i värde minimalt över åren och vare sig de eller vi har gjort några direkta höjningar över åren”, säger Anders. SMCs starkaste konkurrenter i Sverige är förstås FRD, Atlas Copco och Rammer. “För att stå emot konkurrensen måste vi vara attraktiva och priset är en del. En annan viktig sak är att hammarna funkar och levererar och för det tredje är tillgängligheten och service viktigt. Vi har alltid ett 40-tal nya hammare i lager”, säger Anders.

Anders Ståhle är 63 år i år och han har inga planer på att pensionera sig. “Jag älskar det här jobbet, branschen och våra kunder. Jag kommer att syssla med det här ända in i kaklet”. 

Mer om SMCs produkter finns på företagets hemsida som du hittar på adressen nedan. Dessutom har man en egen kanal på Youtube kallad “demoleringskanalen” med olika filmer när verktygen är i arbete. 

www.demolering.nu

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×