Vattenbilningsspecialen 2018

Publicerad 3/5, 2018 kl. 11:24

Då var det dags igen att ta en djupdykning i den svenska vattenbilningsbranschen. Mycket har hänt det senaste åren och våren blir intensiv med mycket jobb och nya produkter.

Vattenbilning är numera en väl beprövad metod som får ett allt starkare fotfäste även bland vanliga rivare och håltagare. Brokks förvärv av tillverkaren Aquajet Systems var ett viktigt led i vattenbilningsteknikens insteg bland rivare och håltagare och det finns en enorm utvecklingspotential.

 

Aquajet fyller 30 år och firar med nyheter

I år firar Aquajet 30 år. Firandet kommer att vara en väsentlig del av företagets Hydrodemolition Days i april som PD kommer att vara med på. Under evenemanget i Holsbybrunn kommer Aquajet att avslöja flera nya banbrytande produkter och därigenom stärka sin position ytterligare som den ledande leverantören av säker och hållbar vattenbilningsutrustning.

 

En svensk framgångshistoria

Aquajet Systems berättelse börjar som ett entreprenadföretag inom vattenbilning i ett av de mest innovativa och tekniskt länderna i världen. Några av de entreprenörer som inledde resan finns fortfarande hos företaget idag. “De började som ambitiösa visionärer och landade som globala ledare. Under 2018 fortsätter historien och nu skriver vi ett helt nytt kapitel i historien om vattenbilning”, säger Roger Simonsson som är VD för Aquajet Systems.

Under åren har Aquajet tillverkat några av branschens mest avancerade, mångsidiga och hållbara hydrodemolitionsprodukter. Aqua Cutter 410A, Aqua Cutter 710V, Power Pack ECOSILENCE och det hållbara vattenreningssystemet EcoClear är bara några exempel på produkter som förändrade spelet när de introducerades. Sedan 1988 har Aquajet förfinat och omdefinierat tekniken flera gånger. Aquajet har också gett branschen ett antal tekniska innovationer som Evolution Control System, Equal Distance System och Intelligent Sensing Control. Idag har Aquajet många unika och patenterade lösningar inom sina produkter.

 

Premiär för nya produkter

30-årsjubileumet kommer att vara under hela året men firandet kommer att hållas under Aquajets Hydrodemolition Days i april. Som vanligt kommer huvudkontoret i Holsbybrunn att fyllas med hundratals människor från olika länder runt om i världen. I år kommer besökarna att få en riktig genomkörare. Aquajet introducerar en serie nya produkter som kommer att förändra operatörens uppfattning om säkerhet, hållbarhet och effektiv vattenbilning. 

“Just nu är mina läppar förseglade men jag kan försäkra PDs läsare att våra nya produkter kommer att bli något speciellt. Vi introducerar banbrytande produkter för att leverera ännu bättre prestanda och produktivitet. Det är avancerad teknik som gör driften snabbare, säkrare och lättare än någonsin”, säger Simonsson.

 

Nya Aqua Spine

En ny applikation som Simonsson kan prata om redan nu är Aquajet Systems AquaSpine. 

Aqua Spine är det multimodulära systemet som använder högtrycksvattenstrålar för att exakt avlägsna betong från ytor som kan vara otillgängliga för traditionella vattenbilningsrobotar. Aqua Spine är perfekt för bearbetning av betong vid land- och offshorebyggande såväl som i kraftstationer och kärnkraftverk.

Vattenbilningsutrustningen använder högtrycksvattenstrålar för att exakt avlägsna den skadade betongen och lämna en frisk yta, fri från mikrosprickor för god vidhäftning av ny betong. Aquajet har utformat Aqua Spine som ett multimodulärt system med en enda matningsbalk för att säkerställa anpassningsförmåga till olika applikationer. Systemet är anpassningsbart från 1 till 6 meter och fungerar bra i tillämpningar vid vägar och broar, vattenkraftverk och kärnkraftverk och rivning under vattenytan. Den modulära designen gör att Aqua Spine kan komma in i svåråtkomliga hörn, där golv och vägg möts, för att avlägsna betong utan användning av handlans. En Aqua Cutter robot eller standard Power Control Unit styr Aqua Spine. En separat Power Pack innehåller allt som behövs för jobbet. 

Vid arbete på plana ytor bultas modulsystemet på väggar, golv eller tak. För ökad mångsidighet kan hydrauliska plattformar, kranar och byggnadsställningar underlätta för Aqua Spine. Systemet fungerar också väl under vattnet på exempelvis bryggpelare med Aquajets Circular Power Head. 360-gradersringen kan slingra sig runt pelare av vilken diameter som helst, vilket gör att Aqua Spine kan fungera utan att behöva flyttas. Oavsett stöd eller utrymme flyttar sig Aqua Spine därefter för att avlägsna betong utan att skada armeringen. Aqua Spine kan monteras och modifieras för en rad olika uppgifter baserat på specifikationer. Entreprenörer kan ändra längden och bredden av Aqua Spine genom att lägga till eller ta bort så kallade ryggradssektioner.

Systemet levereras med två utbytbara rälssystem: Dual och Triple. Det mindre Dual-systemet fungerar bäst i begränsade områden när det är anslutet till en ställnings flera fästpunkter. Triple systemet används när Aqua Spine placeras horisontellt eller fristående. Det fungerar bra för en längre spännvidder, som kan vara upp till 6 meter och behöver inte ytterligare stöd. Aqua Spine tar några timmar att sätta upp. Standardinställningen, med trehjulsdrift i maxkonfiguration, gör att Aqua Spine kan avverka cirka 194 kvadratmeter betong innan den behöver flyttas. Aqua Spine hanterar samma tryck och flöde som Aqua Cutter-robotarna vilket är mellan 15 000 till 40 000 psi.

www.aquajet.se

 

Våra entreprenörer

Så över till de företag som rent praktiskt erbjuder vattenbilningstjänster i Sverige. Under de dryga 22 år som Professionell Demolering publicerat Vattenbilningsspecialen har kanske antalet entreprenörer inte precis exploderat i antal. Men med tanke på att det är en så pass nischad verksamhet så har ändå antalet ökat en hel del procentuellt. PD började publicera Vattenbilningsspecialen 1995 och då fanns mellan 3 till 5 entreprenörer inom området. NCC Waterjet, idag Waterjet Entreprenad, dominerade marknaden på den tiden. Idag finns mellan 10 till 12 företag som professionellt arbetar med tung vattenbilning, det vill säga att man arbetar med vattenbilningsrobotar och ramsystem samt i vissa fall även handlansar. Till dessa skall ytterligare kanske ett 20-tal företag läggas som utför vattenbilningstjänster med handlans. Vad som dock är lite anmärkningsvärt är att en del entreprenörer är ganska motvilliga till att berätta om sin verksamhet i temaartikeln och så har det varit nästa alltid. Kanske något som tyder på en tuff konkurrenssituation mellan landets aktörer.

 

Waterjet Entreprenad AB

Waterjet Entreprenad AB har sina rötter i företaget NCC Waterjet. Ansvarig för verksamhet då som nu är Tomas Åberg som kanske får betecknas lite som “Mr Hydrodemolition” i entreprenadledet. Thomas har hållit på länge men har många duktiga kollegor i sin stab.

Waterjet Entreprenad består idag av två bolag, Waterjet Entreprenad i Stockholm AB och Waterjet Entreprenad i Karlstad AB. Verksamheten i Stockholm ägs idag av Tomas Åberg och André Jansson och sysselsätter 8-10 anställda. Omsättningen ligger på cirka 25Mkr. Verksamheten i Karlstad ägs av Tomas Åberg och omsätter också omkring 25 Mkr samt sysselsätter mellan 8-10 personer. De tjänster man erbjuder är alla typer av vattenbilningsentreprenad inom bygg, anläggning och industri. Karlstad-bolaget arbetar även med industrisanering.

Man arbetar geografiskt över hela Sverige och Norge. I Norge har man även ett separat bolag, Waterjet AS.

Kunderna i Stockholmsområdet är främst byggföretag och ute i landet och även i Norge är det främst de större entreprenadbolagen. Bolaget i Karlstad arbetar en hel del med industrin som exempelvis pappersbruken som Stora Enso samt på olika kraftstationer.

Maskinparken för Waterjet Entreprenad består idag av omkring 10 stycken robotar, sex olika geijdersystem, 20 stycken stora högtryckspumpar och nio handlanspumpar.

Uppdatering av maskinparken sker kontinuerligt och under den senaste tolvmånadersperiod har man lagt ner en hel del resurser på att förnya och renovera upp befintliga maskiner.

Vad gäller uppdragen så finns det mängder av uppdrag att prata om men bland de större jobben kan nämnas vattenbilningsentreprenader längs Saltsjöbanan när stationer och perronger har renoverats. Just nu pågår vattenbilning vid Serges Torg i Stockholm samt ett antal jobb vid parkeringsgarage.

André Jansson vid Waterjet Entreprenad i Stockholm berättade att orderingången ser bra ut för 2018, faktiskt bättre än 2017 om man ser till förfrågningarna. André berättar också att man är noga med att kontinuerligt utbilda sin personal i handhavande, säkerhet och arbetsmiljö. “Vi följer noga de direktiv och bestämmelser som gäller både ifråga om maskiner och miljö”, säger André.

www.waterjetentreprenad.se

 

Svensk Vattenbilningsteknik AB

Svensk Vattenbilningsteknik bör betecknas som landets äldsta vattenbilningsentreprenör och grundades redan 1986. Ägarna av bolaget är bröderna Carl Gustaf Andersson, Per Åke Andersson och Jan Ola Andersson. Omsättningen i bolaget ligger på cirka 16 Mkr och man sysselsätter tio personer. Bolaget arbetar med avancerade vattenbilningstjänster inom företrädesvis hamnområden och kärnkaftverk. Men man utför även ibland mera traditionella vattenbilningsuppdrag. Det geografiska arbetsområdet är främst södra Sverige och stora kunder är Göteborgs Hamn, Vattenfall och Preem.

Aktuella projekt just nu är renovering av flertalet kajer, bilning i kylvattentunnlar inom kärnkraftsindustrin, bilning av isskydd på betongpålar med mera. Man har nyligen påbörjat ett fyra år långt projekt där undersidan av kajdäck ska vattenbilas.

Maskinparken består i nuläget av tio kompletta utrustningar för alla typer av arbeten.

Carl Gustaf Andersson kommenterar att konjunkturen är till största delen oförändrad från tidigare år med god tillgång på uppdrag. SVTs spjutspetskompetens inom en small nisch har naturligtvis betydelse för tillgången på jobb. Carl Gustaf nämner dock att han ser på sikt en minskning av arbetena inom kärnkraftsindustrin på grund av kommande planerade nedläggningar av Ringhals och Okg (Oskarshamn kärnkraftverk). Vad gäller värdet av att anpassa verksamheten till nya regler och förordningar så är det främst på grund av skärpta miljökrav som SVT kontinuerligt investerar i nya och miljögodkända utrustningar och fordon.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

 

BVA Group AB

Ett bolag med starkt fäste i Mellansverige sedan många år tillbaka är BVA Group som ägs av BVA Holding. Bolaget grundades 2013 men bolagets personal har arbetat med vattenbilning under många år innan det i andra bolagskonstellationer. Omsättningen ligger på cirka 70 Mkr och man sysselsätter cirka 30 personer. Man har kontor i Bromma och Karlstad. Det geografiska arbetsområdet är framförallt Mellansverige.

Uppdragsgivarna är framförallt Bostadsrättsföreningar, Fastighetsbolag, Stat och Kommun samt större och mindre bygg- och anläggningsbolag.

Ifråga om maskinpark förfogar man över åtta robotar, fem ramsystem, sju stycken flödespumpar, nio handlansenheter, tre torrsugar, tre kranbilar och diverse andra minimaskiner som minigrävare, kompaktlastare och konventionella grävmaskiner.

Under det senaste året har man förvärvat en ny kranbil.

Exempel på utförda och pågående projekt är ett antal totalentreprenader av parkeringsgarage, fogbyten samt tillverkning av belysningskonsoler samt montering av fuktskydd på Essingeleden, broreparation på Drottningholmsvägen i Alvik samt vattenbilning vid att antal vatten- och vindkraftverk ute i landet.

Vad gäller konjunkturerna så upplever BVA att 2018 börjat starkt med många förfrågningar, full beläggning och det ser bra ut framöver. Andreas Nordström på BVA Group berättar att man är noga med att kontinuerligt skapa rutiner inom bolaget som svarar upp mot nya regler och direktiv. “Säkerhetsrutinerna inom företaget är väldigt viktigt för oss och lite av vårt signum. Säkerheten måste alltid vara på topp både med tanke på våra anställda och våra kunder för att kunna leverera högkvalitativa tjänster”, säger Andreas.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×