Vattenbilning i små runda tunnlar

Publicerad 25/6, 2009

Det flesta vattenbilningsprojekt som det skrivs om handlar om renovering av stora strukturer som broar, stora tunnlar, kajer och kanaler. Men vattenbilning kan även användas för att renovera mindre strukturer.

Det många inte tänker på att det finns oändligt många och långa små tunnlar som transporterar vatten och avlopp i underjorden. Dessa är ofta tillverkade av betong men även stål förekommer.

322 lämplig för trånga utrymmen
Det har visat sig att Conjets minsta maskin Robot 322 är mycket väl lämpad för den här typen av arbeten. Genom att montera den oscillerande kassetten eller en hydrauliskt drivna rotor direkt på robotens arm kan roboten bila betong eller rengöra insidan av små runda tunnlar. För att detta skall fungera smidigt skall robotarmens rotations centrum positioneras i närheten av centrum av den runda tunneln. Därför erbjuder Conjet ett paket med olika förhöjningskonsoler och förlängningsarmar som gör att Conjet Robot 322 kan arbeta i tunnlar med diametrar från 1,8 m upp till över 3 m. Dessutom finns ett automatiskt nivåregleringssystem som säkerställer att vattenstrålen hålls på samma avstånd från ytan under hela processen.
Operatören ställer in robotens parametrar på robotens panel och kan därefter övervaka processen samt justera vissa rörelser med hjälp av fjärrkontrollen. Beroende av om hela eller delar av tunneln skall vattenbilas kan armens rotationsrörelse ställas in mellan 0° och 370°. Armen roterar därefter fram och tillbaka det antal gånger som operatören ställt in innan roboten stegar en kort sträcka till nästa arbetsposition. För de fall där rören lutar går det att montera en vinsch på roboten som förhindrar den att glida ner för sluttningen.

1000 till 2500 bar beroende på uppgiften
Powerpacken som innehåller en dieseldriven högstryckspump förser roboten med högtrycksvatten placeras normalt utanför tunneln ansluts till roboten med högtrycksslangar. Vid vattenbilning av betong arbetar systemet normalt med tryck mellan 1000 och 1500 bar, men när stålrör skall rengöras är det lämpligt att arbeta med tryck över 2500 bar så att en renhetsgrad på SA 2 1/2 därmed kan uppnås. Ansluts en kommunikationskabel mellan roboten och powerpacken startar pumpen automatiskt när roboten aktiveras. Dessutom integreras nödstoppssystemen vilket innebär att hela systemet stannar omedelbart ifall någon av nödstoppen aktiveras.
www.conjet.com


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×