Vart tog mångfalden vägen?

Publicerad 11/4, 2017 kl. 10:15

Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och fyller således 22 år. Det har hänt mycket i branschen under de här åren.

Framförallt har branschen och dess aktörer växt en hel del både nationellt och internationellt. Håltagning, rivning och återvinning har blivit gigantiska industrier. Men sedan vi startade tidningen har det också blivit en markant minskning av mångfalden vilket ofta händer när en bransch växer. Med det menas att växande aktörer både i tillverkar- och entreprenadleden köps upp av andra aktörer. Mindre enheter slås samman till större och helt nya aktörer hinner inte knoppas av i samma takt och resultatet blir en minskad mångfald.

Det finns både positiva och negativa aspekter av detta men vår bransch är synnerligen utsatt. Under de senaste åren har vi sett ganska stora förändringar på grund av uppköp. Kanske inte så mycket inom håltagningsindustrin i entreprenörsleden men i stor utsträckning inom just rivning. Många av de medelstora och stora rivningsentreprenörerna har köpts upp eller slagits samman till större enheter.

På tillverkarsidan har minskningen av mångfalden varit ännu mera uppenbar. Här har vi sett många tillverkare eller varumärken försvinna. Naturligtvis är en normal utveckling då branschen aktörer hela tiden strävar efter fler marknadsandelar. Att ta fler marknadsandelar genom att organiskt utöka sin produktutveckling, marknadsföring och försäljning är inte alltid så enkelt när en bransch blivit konsoliderad, det är enklare när den är ung och starkt växande. Så lösningen är att förvärva konkurrerande bolag med samma typ av produkter som det egna bolaget eller att köpa sig in i en helt ny bransch.

För oss som branschtidning är det naturligtvis intressant att bevaka stora genomgripande förändringar bland branschens aktörer men samtidigt också lite tråkigt att se att trenden är att det blir färre och större aktörer. Visst slår sig nya aktörer in på marknaden, både entreprenörer och tillverkare, lite då och då. Men i takt med att de stora aktörerna blir allt större blir det allt svårare att överleva som en liten nykomling. Vi har i tidningen pratat ganska mycket om den här utvecklingen de senaste åren. Under det senaste året har vi sett flera stora förvärv som ritat om kartan på den svenska marknaden. Exempelvis köptes Demcom upp av Delete. Lotus förvärvade Rivab för några år sedan och nu nyligen köpte man även Rivners som i sin tur köpt upp Svenska Demoleringsgruppen. Det här är bara några exempel. Inom tillverkarleden ångar Husqvarna vidare. Under slutet 1990- och 2000-talet gjorde man gigantiska förvärv i Sverige, övriga Europa, Australien och USA. Sedan i november har man förvärvat tillverkaren Pullman Ermator och nu senast HTC Sweden för att stärka sitt varumärke inom utrustning för hantering av byggdamm och slam samt utrustning för slipning och polering av betongytor. Sedan har Brokk förvärvat Aquajet Systems och därmed get sig in i ett nytt segment. Dessutom förvärvades Scanmaskin av Indutrade förra året. Smarta steg för att utvecklas men trots allt en drastisk minskning av mångfalden för kunderna.

Den svenska marknaden är faktiskt ganska unik vad gäller förvärvstakten som är mycket högre än vad vi ser i exempelvis Tyskland eller USA. Mycket av teknologin och metoden inom de branscher PD bevakar kommer som bekant faktiskt från Sverige och det ska vi vara stolta över. Men tittar man på Tyskland exempelvis, som i och för sig är en betydligt större marknad, men med betydligt flera aktörer både ifråga om entreprenörer och tillverkare. Enheterna är mycket mindre och omsätter betydligt mindre än svenska aktörer. Dock jobbar många tyska entreprenörer och även tillverkare mera lokalt i Tyskland. Svenska tillverkare har sedan långt tillbaka och ganska snabbt i sin historia satsat på export till andra länder. Något som naturligtvis har att göra med att vi har en ganska liten hemmamarknad. Trots att mångfalden minskar konstant just nu i Sverige som bör framhållas att det som är positivt, vid sidan om att de som förvärvar blir starkare, är att svensk teknologi förstärks internationellt då det just nu är främst svenska eller nordiska bolag som köper upp andra starka svenska eller nordiska aktörer. Men fortsätter mångfalden att minska måste vi börja lära oss att leva med en annan marknadsordning.


Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×