“Vårt största mål är att göra entreprenörens vardag lättare”

Publicerad 22/9, 2016 kl. 16:36

Nu satsar Hilti helhjärtat på håltagningsbranschen och har gjort sedan några år tillbaka. Man har samtidigt lanserat flera nya innovativa produkter. “Vårt mål är att bli nummer ett inom håltagningssektorn. Och vi är på god väg”, berättar Hilti Svenska ABs vd Aksel Ringvold när Professionell Demolering mötte honom i Arlöv innan semestern.

Några utgåvor tillbaka publicerade tidningen Professionell Demolering en artikel om tillverkaren Hilti i Schaan, Liechtenstein. Då var det den globala verksamheten som lades under luppen. I det här numret tar vi en titt på Hiltis verksamhet här hemma i Sverige. Tidningens chefredaktör Jan Hermansson hade förmånen att innan semestern få träffa en rad nyckelpersoner inom det svenska bolaget såsom företagets VD Aksel Ringvold med flera.

 

Hilti Svenska

sedan början av 1990-talet

Hiltis affärsmodell skiljer sig en del från andra liknande tillverkares arbetssätt. Det är ganska uppenbart när man besöker bolaget. Det var redan 1958 som Hiltis produkter började säljas i Sverige av återförsäljaren Nordisk Trading. Men sedan närmare 30 år tillbaka är Hiltis policy att i största möjliga mån äga hela värdekedjan, vilket också omfattar att i största möjliga mån även äga alla försäljnings- och servicebolag på olika marknader. Detta resulterade att Hilti köpte tillbaka agenturen från Nordic Trading omkring 1992 och sedan dess har den svenska verksamheten skett i egen regi inom Hilti Svenska AB med huvudkontor i Arlöv.

“Vår affärsmodell går ut på att äga hela värdekedjan från utveckling, tillverkning, försäljning, service till eftermarknad. Men att äga hela kedjan ställer även ökade krav på oss själva att vara innovativa och här tycker jag att vi lyckas bra”, berättar Hiltis VD sedan 2009, Aksel Ringvold.

Ringvold är väldigt tydlig med att det är precis så här Hilti vill jobba men han medger att det också ställer krav på alla inom företagets organisation. “Det handlar om ett målmedvetet fotarbete som skall göra ett tydligt avtryck på marknaden och där varje spelare är oerhört viktig. Och för att det ska vara så effektivt som möjligt krävs en stabil plattform att stå på om man ska tala lite i bilder”, säger Ringvold. “Att äga hela värdekedjan innebär också att man aldrig kan skylla på någon annan. Både i framgång och misslyckande faller ansvaret tillbaka på bolaget och dess anställda”, tillägger han.

Hilti i Sverige har byggt upp ett starkt team under åren. Man är idag totalt 340 anställda varav hela 140 utesäljare spridda över hela landet. All försäljning sker idag genom egen personal. Huvudkontoret med 145 anställda ligger som sagt i Arlöv strax utanför Malmö och man har dessutom ytterligare 15 butiker spridda över landet.  Till detta skall läggas cirka 200 röda servicebilar.

 

Det dagliga mötet

med kunden är viktigt

“För oss är mötet med kunden det allra viktigaste och ungefär två tredjedelar av varje säljares tid dagligen är kundkontakter. Hilti är ett varumärke där den dagliga kontakten med kunden är oerhört viktig”, berättar Marcus Mohlin som är regionchef på Hilti med ansvar för Hiltis sortiment av verktyg och maskiner för betonghåltagning. Ringvold tillägger att målet i Hiltis verksamhet oavsett vilken produkt det gäller är att göra kundens vardag lättare. Det gäller själva produkterna, tillbehör, service och administrativa rutiner. Några direkta exempel är Fleet Management System som ett alternativ till att köpa sina verktyg, Cut Assist med flera.

Hiltis insteg i den professionella håltagningsbranschen startade redan 1982 men kom på allvar i samband med att man förvärvade bolaget Gearmec från Anders Johnsen 1991.  Förvärvet var en del i att Hilti började utveckla och bygga upp ett eget sortiment av väggsågar, borrsystem, vajersågar och olika typer av diamantverktyg vid sidan av sina storsäljande produkter som infästningssystemen. “Förvärvet at Gearmec var en bra boost för oss att effektivt ta oss in i håltagningsbranschen. Men samtidigt måste man vara klar med att det inte var någon genväg. Att bygga upp och utveckla vårt eget kunnande inom sektorn var fortsatt lika viktigt”, säger Ringvold. Hiltis håltagningssatsning gick som tåget en bit in på 2000-talet. Sedan ökad konkurrensen från omvärlden och Hilti gick in i en mera avvaktande fas. Men det innebar inte att man slog av på takten. Man gick helt enkelt tillbaka till ritbordet och omkring 2011 skulle produktlanseringen återigen öka. Redan 2005 lanserades konceptet Fleet Management System som används av många svenska entreprenörer. Och några år senare nämligen 2009 lanserade man de första generationerna av diamantverktygsortimentet Equidist som är Hiltis egna koncept för sorterade diamanter för ökad skärhastighet och bättre livslängd. Från 2011 och fram tills idag har Hilti lanserat en rad intressanta nyheter bestyckade med helt ny innovativ teknik främst inom området högfrekvensstyrd håltagningsutrustning. Bra exempel är väggsågen DSTS5-E som var den första väggsågen med inbyggd elkonverter, eller E-box som Hilti själva kallar det. Sedan gick man ytterligare ett steg längre och lanserade DST 10 CA med så kallad Cut Assist som förenklat innebär att sågen klarar sig själv under stor del av själva bearbetningssekvensen så att operatören kan ägna tiden åt något annat än att bevaka sågningen. Parallellt så lanserade man även borrsystem med integrerade konverterare eller E-boxar i DD200, 250, 350 och den största DD500. Det senaste är att man dessutom kopplat Cut Assist-konceptet till sina högfrekvensstyrda borrsystem som också numera har automatisk matning av borrkronan. Det enda operatören behöver göra är att märka upp platsen för borrningen, montera borrsystemet, koppla el och vatten och i princip starta upp maskinen. Systemet känner sedan av och anpassar själva borrningen efter betongens beständighet och bromsar upp och slår av när maskinen borrat igenom. Återigen, operatören kan använda tiden till något annat än bevaka borrningen och än mindre mata fram borrkärnan tack vare den automatiska matningen.  Återigen, målet är att göra det enklare för kunden.

En annan intressant nyhet som Hilti lanserade på senaste Bauma-mässan är en, med typ bajonettfattning, löstagbar ring längst ut på borrkronorna där diamantsegmenten sitter. När diamantsegmenten är utslitna tar man helt enkelt bort ringen med segment och använder samma borrstål fast med en ny fräsch ring. På det här sättet kan håltagarna minska antalet borrstål i sina bilar och man kan spara många kilo i hantering på det här sättet. En annan nyhet som blev en verklig snackis på senaste Bauma-mässan var väggsågen DS TS20-E med integrerad konverter. DS TS20-E är Hiltis största väggsåg och nyheten med integrerad E-box innebär en verklig innovation men än så länge handlar det om en prototyp som visades för utvalda. Nyheter på den här nivån är inget man stressar fram. Det kan Hiltis Diamond Market Development Manager Martin Gödickemeier intyga. “Arbetet med att integrera E-boxen i en väggsåg eller i en kärnborrmaskin började faktiskt inom Hilti redan 1996. Det skulle dröja många år innan vi var redo att släppa ut produktnyheten på marknaden. Efter så mycket utvecklingsarbete känner vi oss trygga med att det fungerar och framförallt gör håltagarnas vardagliga arbete så mycket enklare och effektivare och det är hela tiden vårt mål”, säger Gödickemeier. Utvecklingsarbete har mycket hög prioritetsgrad inom Hilti och under 2015 satsade man hela två miljarder svenska kronor i produktutveckling.

 

Ökad satsning på diamantsidan

Det har hänt väldigt mycket hos Hilti under de senaste låt säga fem åren och man har varit mycket innovativa. Ringvold intygar att man inte tänkt slå av på takten. “Som vi ser det så är det främst inom diamanthåltagningssektorn vi kan vara ännu mera innovativa. Det är vårt huvudfokus nu och kommer så vara i minst 10 år framöver”, säger Ringvold. “Vi ser inga gränser för utvecklingen just nu och det gäller både verktyg och maskiner. Målet för oss är att bli absolut ledande inom diamanthåltagningssektorn”, tillägger han.

“En av våra stora fördelar som jag ser det är att Hilti kan visa användaren på ett tydligt mervärde i sina produkter och tjänster. Vårt mål är att fortsätta att skapa mervärde för våra kunder. Att arbeta med produkter från Hilti skall vara mera lönsamt än att använda våra konkurrenters produkter”, säger Mohlin.

Både Ringvold och Mohlin framhäver att för att ge det bästa till sina kunder är det ett måste att det fungerar effektivt på insidan av bolaget. Funkar det bra intern syns det utåt och smittar av sig. Under ganska lång tid har Hilti Svenska AB arbetat målmedvetet med att bygga upp sin organisation och att Hilti är en bra arbetsgivare. Man har lyckats så väl med detta arbete att man tre år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats. Man investerar alltså inte bara i sina produkter utan också i den mänskliga faktorn så att säga. Under årets första sex månader har man genomfört 2000 utbildningsdagar för den egna personalen. Den interna satsningen har också inneburit att personalomsättningen är mycket låg. Enligt uppgift är 19 av 20 anställda kvar efter två års arbete. Att bolaget är välmående internt syns också på avkastningen.

 

Webbaserad lösning

för service och software

En annan del som Hilti värderar högt i relationen med sina kunder är eftermarknad och service. Johannes Nilsson och Sofia Delin Svensson jobbar med ett program inom bolaget som har det samlade namnet Service och Software och som omfattar en rad olika områden för och i relation med kunden. Service och Software har avsikten att hjälpa kunden i sin relation med sina kunder för att kunden i sitt arbete att bli bättre på det han gör. Helt enkelt bli lönsammare, jobba säkrare, effektivare och mera hälsosamt. Service och Software är ganska nytt och de olika delarna inom paketet håller på att implementeras efter hand. Service och Software omfattar rutiner för Software, Tool Service, Logistics, Administration, Training & Advice, Quality & Testing och Engineering Service. Under varje sektor finns dessutom andra undersektioner. Syftet är framförallt att underlätta för kunden på alla sätt och vis utan att det nödvändigtvis är kopplat till Hiltis produkter. En del i programmet handlar exempelvis om rutiner för hälsa och säkerhet. En annan del i programmet heter On!Track som är ett inventariehateringssystem. Idag finns flera olika utbildningspaket som Hilti erbjuder som exempelvis inom hälsa och säkerhet. Principen går ut på att Hiltis egna utbildare kommer ut direkt till arbetsplatsen och genom en så kallad Mediabox håller en kort utbildning. Idag sysselsätter avdelningen Service och Software tio personer men startade endast med Johannes och Sofia för drygt ett år sedan. Utöver själva avdelningen i Arlöv finns idag totalt 24 utbildare spridda över hela Sverige. Sedan nyår har Hilti utbildat över 1000 personer. Konceptet används även i andra länder där Hilti har verksamhet.

 

Service och reparation på dagen

Hilti har valt att koncentrera all service och reparation till Arlöv. På service- och reparationsavdelningen arbetar 26 perssoner varav 18 jobbar renodlat med reparationsarbete.  Pehr Björstrand är Tool Service Manager och ansvarig för avdelningen. “Vi har en etremt hög servicegrad. Ungefär 95% av de maskiner vi får in repareras och servas samma dag de kommer in och skickas tillbaka till kunden”, säger Björstrand. Björstrand berättar att man får in ungefär 350 ordrar per dag. Ordrarna kommer in via Customer Service, Hiltis butiker eller bokas via Hiltis On Line Service.

“Vi har valt att samla alla reparationer och service här i Arlöv för att kunna hålla ett större reservdelslager och ha tillräcklig kapacitet. Skulle vi ha flera servicecenter på andra platser är det svårt att hålla samma servicegrad. På ett år får vi ungefär 70000 order och det mesta löser vi på en dag”, säger Björstrand.

 

Avdelningen för Customer Service

Många serviceorder kommer via avdelningen för Customer Service på kontoret i Arlöv. Här ansvarar Henrik Andersson som är Customer Service Manager sedan tre år tillbaka. Andersson berättar att man jobbar efter tre principer på avdelningen. Nummer 1 är att svara direkt när någon ringer. “Om man som kund har ett problem eller en fråga är det första som man önskar att någon svarar i andra änden av telefonenlinjen. Vi har som mål att alltid svara inom max 10 sekunder. Kunden ska heller inte behöva knappa sig fram till rätt person”, säger Andersson. Den andra regeln är att den på Customer Service som svarar löser också problemet för kunden i mesta möjliga mån. Kunden ska inte behöva kopplas vidare till olika personer och behöva repetera sitt ärende hela tiden. Den tredje principen handlar om segmentering och innebär att om problemet inte kan lösas av den som tar emot samtalet så skall rätt person inom Hilti sättas på ärendet. Andersson berättar att på avdelningen finns tre olika arbetsteam. Det första teamet kallas Inbound. Här arbetar nio personer med att svara i telefon och lösa de problem kunderna har. Det här är ett svårt jobb och det tar minst upp till nio månader att lära sig det här jobbet. Ett samtal tar i snitt 2,5 minuter och närmare 95% av alla problem löses här. Per dag rör det sig i genomsnitt om cirka 500 ärenden som kommer in till Hilti. Det andra teamet på avdelningen kalla Back Office och det är dom som tar han om de knivigare fallen. Här finns specialkompetensen så att säga. Det tredje teamet på avdelningen arbetar med Customer Care som omfattas av kundundersökningar, telefonintervjuer och att registrerar feedback från kunderna. “Vi är det Hilti-bolag inom Hiltivärlden som faktiskt är bäst på att lösa och kundernas spörsmål, det är vi stolta över”, säger Andersson.

 

Mellan 2000 till 3000

produkter utlevereras varje dag

Den sista avdelningen vid vårt besök på Hilti i Arlöv var Lager och Logistics Center. Här ansvarar Karl-Johan Bjelkenäs som är Logistics Manager. Inne på lagret råder en febril verksamhet med truckar som far fram och tillbaka i gångar med höga hyllor fyllda med maskiner och verktyg. “Vi får in ungefär 1000 ordrar per dag och varje order innehåller i genomsnitt två till tre produkter”, berättar Bjelkenäs.

På lagret arbetar totalt 28 personer. Med en så hög omsättning som mellan 2000 till 3000 artiklar som utlevereras per dag är omsättningen på artiklar mycket hög på avdelningen. Bjelkenäs berättar att man får inleveranser av produkter fyra dagar i veckan och merparten av varorna kommer från Schaan i Liechetenstein. “Man kan tycka att arbetet med att plocka ihop och paketera för utleverans är det som dominerar och det gör det naturligtvis också. Men hanteringen av varor som kommer in till lagret varje vecka är också ansenlig. På den här avdelningen är det sällan lugnt utan full fart hela tiden”, säger Bjelkenäs.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×