Välkommen till DEMCON 2012!

Publicerad 27/8, 2012

Bäste läsareSå var det då slut på ledigheten för de flesta och det är bara att ge sig in i hetluften igen. På många håll i landet är det dock kanske inte så hett ifråga om tillgång på jobb. Byggbranschen har svalnat av en hel del under det första halvåret och signaler hävdar att avmattningen fortsätter. Det återstår att se under hösten på vilket sätt detta påverkar demoleringsbranschen.

Men totalt sett är signalerna från våra entreprenörer ganska positiva. Det finns en hel del uppdrag fortfarande totalt sett. Dock tyder vårt tema “Rivningsspecialen” på att allt inte riktigt står rätt till. Vi har fått in väldigt få svar från entreprenörerna, bara fyra har svarat av 50 utskick. Det kan betyda att det antingen inte finns så mycket att berätta eller att man har fullt upp med att jobba. Vi får hoppas på det senare. Den närmaste framtiden är spännande för branschen. I alla fall hoppas vi det på tidningen då branschmässan DEMCON återigen arrangeras på InfraCity norr om Stockholm. Mässan arrangeras 6-7 september och startfältet av utställare ser bra ut. Mässan är kanske inte lika stor som när den arrangerades 2010, mest beroende på att maskinuthyrarkedjan Hyrex inte förlagt sitt höstmöte i samband med mässan. Detta innebär att en del leverantörer som endast levererar till uthyrarna valt att inte ställa ut. Men vad gäller rivning, återvinning, håltagning, golvslipning, vattenbilning, luftrening med mera så finns i princip alla aktörer med. Intresset är också stort bland besökarna. Det märker vi på antalet som registrerar sig på hemsidan www.demcon.se och skriver ut sina entrébiljetter.
Det kommer att hända en hel del på mässan. I år kommer det vara betydligt fler demonstrationer på utomhusområdet i jämförelse med tidigare. Tyrolit kör som vanligt den nordiska finalen i Cutting Pro Competition. Det kommer att arrangeras seminarier i Micro-trenching med golvsågar och diamantklingor för läggning av bredband samt om ett nytt säkert sätt att riva balkonger. På kvällen den 6 september delas “Det Svenska Demoleringspriset” ut för första gången. Och i alla montrar på DEMCON kan vi lova att det kommer att finnas många intressanta nyheter och mycket aktivitet. DEMCON är verkligen mötesplatsen där hela den svenska demoleringsbranschen kommer samman. På mässan finns också ett antal relativt nya namn för den svenska marknaden. Kolla in utställarlistan på sidorna 14-15 och utställarskissen på sidorna 12-13.
Den här utgåvan av Professionell Demolering är en kombination av ett reguljärt nummer med reportage och nyheter samt mässkatalog för DEMCON. I den 68 sidor tjocka tidningen hittar du allt du behöver veta om mässan. Vi publicerar dessutom ett tema om nya borrsystem samt flera intressanta rivningsreportage. I samband med DEMCON kommer också EDA, European Demolition Associations tekniska kommitté att hålla sitt höstmöte.
På sidorna 22-23 kan du läsa om vilka som nominerats till “Det Svenska Demoleringspriset”. Antalet bidrag är helt godkänt. Vi hade räknat med en ganska stor försiktighet så det kom inte som en överraskning. Men vi vill uppmana flera aktörer att ta tillvara chansen att vara med och tävla om Demoleringspriset. Som nominerad och ännu mera som vinnare följer en hel del publicitet både i våra och andra tidskrifter samt på webben. Vinnarna kommer att presenteras i alla våra tidningar och även internationellt i tidningen PDi Magazine. Vinnaren av Årets Håltagningsprojekt kommer dessutom att automatiskt kvalificeras som Sveriges bidrag i IACDS (International Association of Concrete Drillers & Sawers) Diamond Award. Vinnarna kommer att utses i samband med mässan Bauma i Tyskland nästa år. Det Svenska Demoleringspriset kommer å sin del arrangeras nästa gång 2014 i samband med DEMCON.
Då vill jag avsluta med att lycka till inför höstens arbete och samtidigt hälsa alla välkomna till DEMCON 2012 som alltså hålls den 6-7 september på InfraCity norr om Stockholm. Jag kommer nog att springa runt som en yr höna så om jag inte ser dig. Hugg tag i mig och säg hej!
Hjärtligt välkomna!

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×