Våra tillverkare

Publicerad 25/6, 2009

Vattenbilningsutrustning med fjärrstyrda robotar är som bekant en svensk uppfinning. Navet för den här tekniken är fortsatt Sverige även om det idag finns andra tillverkare i Europa, Japan och USA. Störst omsättningsmässigt är Conjet AB i Haninge även om den andra svenska tillverkaren Aquajet Systems AB inte kommer så långt efter.

Båda tillverkarna erbjuder ett standardprogram av el- och dieseldrivna vattenbilningsrobotar, olika typer av ramsystem samt ett flertal typer av tillbehör. Båda tillverkarna utrustar sina egna Power Packs, d v s containrar som innehåller dieselmotorer och högtryckspumpar. Pumparna kommer vad gäller Conjet från Hammelmann och vad gäller Aquajet från i huvudsak WOMA m fl.

Få nyheter
I ärlighetens namn så har det under de ganska många år inte skett några stora förändringar på utvecklingssidan, var sig hos Conjet eller Aquajet. Företagens produkter har vidareutvecklats men det har skett ganska få riktiga innovationer. Kanske beroende på att tekniken i grunden är så pass genial att det är svårt att löpande hitta nya revolutionerande lösningar. Men det påståendet är det nog ingen som tror på. Visst går det att vara nyskapande även i den här branschen. Men under de senaste 18 månaderna har Aquajet Systems introducerat ett antal nya och innovativa produkter och egenskaper på sina maskiner som kan sammanfattas i EDS (Equal Distance System), ISC (Intelligent Sensing Control), TFT (Grapic Colour Display) och en ny stor robot MAX Hybrid samt Power Pack ECOSILENCE.
Vad gäller produktprogrammet så är Conjet och Aquajet Systems en aning olika. Conjet har det bredaste programmet medan Aquajet satsat på färre basmodeller men med ett ökat modultänkande där produkterna kan förses med en rad tillbehör.

Conjets fyra grundmodeller
Conjet har fyra grundmodeller av robotar, Robot 322, Robot 364 STD, Robot 364 MPA och Robot 432 D. Man har två standardtyper av ramar eller Jetframes som man kallar det, Jetframe 102 och Jetframe 122. Det nyligen uppdaterade Power Pack-sortimentet omfattas av ett 10-tal modeller i olika kapacitetsnivåer. Utöver dessa produkter skräddarsys en del system för specifika användningsområden. Under förra året färdigställde Conjet en ny sammansättningshall vid sin anläggning i Haninge för att öka kapaciteten både vad gäller produktutveckling och tillverkning. På robot-sidan kom en uppgradering av modellen 363 för ett par år sedan. Den nya modellen fick beteckningen 364 och var försedd med en rad nya egenskaper som förbättrade maskinens effektivitet både i utförande och handhavande. Man har också sett över och uppdaterat sina Power Packs. Det ryktas nu att flera produktlanseringar från Conjet är i antågande. Företaget sysselsätter ett 15-tal personer och omsatte nära 30 miljoner under 2008.

Flera nyheter från Aquajet Systems
I början av mars i år samlade Aquajet Systems AB Europas ledande branschtidningar inom byggsektorn. PDs systertidning PDi deltog vid presskonferensen i Stockholm och fick ta del av information gällande Aquajets nyutvecklingar.
Aquajets huvudkontor och tillverkning ligger i Holsbybrunn. Man sysselsätter 14 personer och hade en omsättning under 2008 på 28 miljoner. Den i mars genomförda presskonferensen inleddes med en beskrivning av företagets ägare och vd Stefan Hilmersson om vattenbilningsteknikens fördelar i jämförelse med traditionella mekaniska metoder såsom olika typer av bilningshammare. Han gav en bra liknelse avseende skillnaden att det går minst 10 bilningshammare på en vattenbilningsrobot, d v s också 10 personer som utsätts för vibrationsskador i jämförelse med en vattenbilningsoperatör som på betryggande avstånd kan övervaka vattenbilningen. Dessutom blir slutresultat betydligt bättre med vattenbilningsutrustning eftersom den till skillnad från ett bilningsspett inte skapar några mikrosprickor i betongen där vatten kan leta sig ner och skada betongen ytterligare. Vattenbilning avlägsnar i första hand den skadade betongen, rensar armering från rost och lämnar en frisk betongyta efter sig klar för ny pågjutning.
Men fördelarna med vattenbilning kanske inte behöver upprepas i den här tidningen.
Aquajet Systems AB opererar tillika med konkurrenten Conjet inom en mycket smal nisch med mycket specialiserade kunder. Mer än 90 procent av tillverkningen för de båda tillverkarna går på export. Att segmentet är smalt märks också på lilla antalet tillverkare. Dessutom var Sverige först med att utveckla den här tekniken vilket också gett dessa två tillverkare ett ganska stort försprång i jämförelse med några få andra aktörer i världen.
Aquajet har i grunden två basmodeller HD/HE och HVD/HVE. D står för dieseldrift och E står för elektrisk drift. Versionerna innebär att de kan levereras som standardmodell eller som Evolution där evolution innebär högre teknikinnehåll som ex. högre datoriserings nivå. HD/HE kan köpas med Robot Arm, lämplig för små trånga utrymmen som ex. trånga tunnlar. Pelarbilning utrustning är ett tillbehör. Efter 18 månader av utvecklingsarbete tar tillverkaren ett stort steg framåt genom att lansera en rad nyheter. Man har bl a utvecklat systemet på sina robotar med flera nya och revolutionerande funktioner. En nyhet är EDS (equal distance system).

Senaste versionen av Evolution
Med nya Evolution tillförs en rad olika fördelar till vattenbilningsarbetet. Det exempelvis möjligt att skräddarsy geometriska mönster som man vill att roboten skall bila. Istället för att bila en onödigt stor yta kan roboten genom bila exakt den form som den skadade betongytan har. Snabbare, effektivare och mera exakt vattenbilning alltså. Den nya EDS-tekniken, som omnämnts, innebär att avståndet mellan dysa och betong är detsamma oberoende av lansens vinkel. Detta bidrar till en bättre och effektivare vattenbilning. EDS är patenterat och finns numera som standard på alla Aquajets robotar och ramar. En annan nyhet är funktionen ISC (Intelligent Sensing Control) som innebär att alla elektroniska sensorer och kablar flyttats bort från fronten av maskinen långt från vatten och betongslam som kan skapa störningar i styrsystemet. ICS minskar avsevärt alla problem med driftsstopp och felsökning och ökar därmed effektiviteten. Även ICS är en standardfunktion och är patenterat. Nämnas i sammanhanget bör också den nya grafiska skärmen TFT som är en del av den nya kontrollboxen Evolution Controller som introducerades för en tid sedan.

Hybridrobot
En stor nyhet från Aquajet är att man nu utökar sortimentet med ytterligare en robotmodell kallad Aquacutter Max Hybrid. Produkten är ursprungligen en beställning från en kund och kan drivas antingen med diesel eller el genom bara en knapptryckning. Modellen är 20 procent större än standardrobotprogrammet och kan arbeta upp till tio meter vertikal och underifrån. Max Hybrid är larvbandsburen och även försedd med funktionerna EDS och ISC.
Under förra året lanserade Aquajet dessutom en ny typ av miljövänlig Power Pack kallad Ecosilence Power Pack. Container som innehåller lågemissions dieselmotor och högtryckspump är kraftigt vibrations- och ljudisolerad och sänker bullernivåerna med hela 50 procent. Ecosilence Power Pack är avsedd för användning i känsliga områden. Vattenbilningsentreprenören E-Schakt använder produkten vid arbeten i Stockholms innerstad. Dessutom är drivkällan en ny typ av lågemissions diesel med lägre energiförbrukning. Enligt tester kan motorn spara omkring 350 000 kr i bränsle utan att minska i effekt.
www.aquajet.se


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×