Tungrivning med NKR

Publicerad 11/4, 2017 kl. 11:36

NKR Demolition Sweden AB har varit aktuella med en rad intressanta rivningar under det senaste året. I höstas berättade vi om ett omfattande rivningsarbete på hög höjd i Norrtälje hamn. Ett annat storprojekt är rivningen av Arlas mejeri
i Kallebäck.

Innan vi berättar om rivningsjobbet i Kallebäck är det på sin plats med en statusuppdatering om NKR Demolition Sweden AB. NKR Demolition Sweden AB grundades 2002 och ingår i ENVISO GROUP. Moderbolaget har tre dotterbolag, NKR Demolition Sweden AB i Hasslarp, Sverige, NKR Demolition Group Aps i Danmark och NKR Riving AS i Norge. Verksamheten ägs av VD Karsten Rasmussen och två ledande medarbetare.

 

Fokus på tung rivning

Hela gruppens huvudsakliga och största affärsområden är tung rivning, rivning på hög höjd, rivning av hela eller delar av byggnadskonstruktioner, robotrivning, håltagning, skrothantering, sanering och återvinning. Målet är att ständigt växa inom dessa områden och vara en konkurrerande rivningsaktör på marknaderna i Danmark, Norge och Sverige. Mycket av arbetena handlar om totalrivningar men man utför även en hel del invändig och selektiv rivning inom arbetsområden som innefattar renoveringar- och ombyggnation. Alla projekt utförs efter gällande regler och krav från myndigheter.

Andra arbetsområden som är kopplade med rivningstjänsterna är exempelvis demonteringsarbeten. Demonteringen handlar mycket om att demontera och skära ner maskin-& industrianläggningar. En annan arbetsuppgift är att återvinna rivningsmaterial genom krossning och siktning av återanvändbart material såsom betong, mursten och asfalt med mera.  Det återvunna materialet kan i sin tur användas som nytt byggnadsmaterial, kapillärbrytande lager, obundna bärlager för exempelvis mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser och som tillsats i asfalt. NKR arbetar också med en del sprängningsarbeten och utförs av bolaget själva eller i samarbete med några av de ledande sprängningsexperterna i Europa.

Man arbetar också med uppröjning av olje-och kemikalieföroreningar där arbetet utförs efter miljö-och arbetsföreskrifter. Vidare utförs brandröjning i fabriker, skolor eller andra anläggningar där delar eller hela konstruktioner har avlägsnats. Saneringstjänsterna är också en omfattande arbetsuppgift inom bolaget och avser främst asbestsanering av rörföringar, väggar, värmepannanläggningar, takanläggningar med mera. 

 

Rätt maskiner för jobbet

Med NKRs bredd i sitt tjänsteutbud behövs en bred och kraftfull maskinpark och inte minst ett kunnande att hantera maskiner och verktyg. “Vi anser oss själva besitta en utomordentligt fin maskinpark som är så välutrustad att vi kan bemöta alla de krav som finns när vi tar oss an olika typer av entreprenader. Rätt maskinpark och de bästa medarbetarna gör oss väldigt konkurrenskraftiga i branschen”, berättar Karsten Rasmussen. 

Sammanfattningsvis består NKRs maskinpark av mobila krossningsanlägg, käft- och rotorkrossar med kapacitet upp till 4 000 ton per dag. Ett stort antal hydrauliska bandburna grävmaskiner upp till 60 ton försedda med olika typer av höjdrivningsaggregat. Maskinerna har ett brett verkygsprogram bestående av rivningsskopor, betongsaxar, pulveriserare, hydraulhammare, skrotsaxar och till och med vajermaskin med demoleringskula.

I övrigt består NKRs maskinpark av hydrauliska hjullastare med en kapacitet på mellan 3-6 m3, minigrävare, 1-6 ton, ett antal rivningsrobotar, diverse småmaskiner och håltagningsutrustning samt ett antal bilar och lastbilar till allmänna och tunga transporter.

Vad gäller certifikat och utbildningar innehar NKR certifikat för asbestsanering, man är BF9K-certifierade inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (lednings- och produkt¬certifierings¬system) och har Sellicha Nordic Utility Pre-Qualification System. Företagets anställda har utbildning för respektive område man arbetar inom. Man är även bland annat utbildade enligt BAS P/BAS U, Effektiv Kvalitetssäkring, Fuktkunskap, Fuktsäkerhet, Heta arbeten, Miljöansvar, Kontrollansvarig, innehar maskinförarbevis med mera. 

NKR i Sverige har brutet bokföringsår och 2015/2016 hamnade omsättningen på SEK 59,6 M. För verksamhetsperioden 2016/17 förväntas omsättningen hamna på SEK 80-85 M. För närvarande sysselsätter man 26 personer i företaget. Maskininvesteringar görs kontinuerligt för att ha den bästa och nyaste utrustningen som kan möta dem olika jobben, berättar Karsten Rasmussen. 

 

Genomförda och kommande projekt

Exempel på några nyligen genomförda projekt är rivningsarbeten vid Musikhögskolan i Stockholm. Beställare var Veidekke. Rivning av Arla-fabriken i Göteborg som vi berättar mer om längre fram i texten. Beställare var Wallenstam. Man har utfört rivningar på Arlanda flygplats på uppdrag av JM AB och Svedavia. Man har rivit en silo i Norrtälje hamn för Lantmännen Fastigheter som vi berättade om i PD 4-2016.

Exempel på några kommande projekt är rivning vid Gotlands Motor, Perstorp Lurgi, Örtofta Sockerbruk och för Gunhild & Gustav Fastighetspartner.

På frågan hur man upplever den rådande marknadssituationen inom rivningsbranschen svarar NKR Demolition Sweden AB att farten inom byggsektorn ger också avtryck inom rivningssektorn. “Vi har mycket att göra och det är positivt. Men det är fortsatt tuff konkurrens om jobben, i alla fall mellan de sju till 10 största aktörerna på den svenska rivningsmarknaden”, berättar Karsten Rasmussen. Karsten tillägger att det oftast är den här gruppen av företag som kan hanterade allt högre kraven, framförallt miljö- och säkerhetskrav, som byggherrarna ställer. 

 

Rivning av Arlas gamla mejeri

NKR fick för drygt ett år sedan uppdraget att riva Arlas mejeri i Kallebäck, Göteborg. Arbetet drog igång i början på februari 2016 och avslutas i april, i år. Arbetsnamnet för projektet var Demolition Kallebäck 3:3 och uppdragsgivare var Wallenstam AB. NKR var huvudentreprenör för rivningen och hade i genomsnitt 10 man på jobbet under hela projekttiden förutom vid toppar då arbetsstyrkan var omkring 20 personer. Totalt har 55 000 ton betong rivits, 2 500 ton avfall och 17 000 ton förorenat material i betong, asfalt och asbest hanterats och sanerats. Rivningsmassorna har dessutom krossats till 0-60 mm vilket använts som fyllnadsmaterial på platsen. Den omfattande totalrivningen innehöll ett antal mera komplicerade uppdrag såsom rivning av en skorsten som stod mycket nära både en motorväg och en järnväg. Man sanerade dessutom en stor mängd sprutasbest samt PAH-förorenade fuktspärrar (13 000kvm) i golv och vägg. För arbetet har en stor mängd utrustning används som exempelvis fem stora rivningsutrustade grävmaskiner, dumprar, ett mobilt krossverk, mobilkran, minimaskiner som kompaktlastare och minigrävare med mera.

Wallenstam har låtit riva mejeriområdet för att ge plats åt ett nyskapande och aktivt område i Göteborgs utkant bestående av bostäder, kontor, butiker och trivsamma mötesplatser. Projektledare för rivningen har varit NKRs Martin Rasmussen.

www.nkr-rivning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×