Tudelad nordisk byggmarknad

Publicerad 22/9, 2016 kl. 16:28

I juni presenterade Industrifakta AB en färsk kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar.

I rapporten pekar prognoserna på att Danmark och Sverige får en starkare tillväxt i år jämfört med Norge och Finland. Norges näringsliv och hushåll har fått sig en törn av den krisande oljeindustrin, vilket bromsade upp husbyggandet redan under förra året. Denna negativa utveckling spås fortsätta även en bit in på 2017. I Finland tyder första kvartalets utfall på en svag utveckling i år när det gäller småhusbyggandet. Mer osäkert är det när det gäller nyproduktion av flerbostadshus samt det privata lokalbyggandet. Tendensen hittills i år indikerar emellertid ännu inte någon tydlig återhämtning, utan sviterna av flera års ekonomisk kräftgång kommer troligen att inverka negativt på investeringsklimatet även i år.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×