Tscherning firar 40 i år

Publicerad 21/10, 2015 kl. 15:26

Den danska rivningsentreprenören Tscherning firar 40 i år. Bolaget som är en av Skandinaviens största rivningsentreprenörer ökar nu satsningen på den svenska marknaden.

Tscherning grundades 1975 utav en av Danmarks riktiga rivningspionjärer, Georg Tscherning. Georg är unik och ganska ovanlig som rivningsentreprenör. Inte för att han har ett brinnande intresse för maskiner och verktyg utan för att han också har en helt annan sida som står lite i kontrast. Sedan många år tillbaka är han verksam som konstnär, både som målare och skulptör. Han arbetar särskilt i järn och Tschernings kontor pryds överallt av Georgs konstverk. Även om Georg har hunnit bli 83 år är han i allra högsta grad fortsatt verksam och kommer till jobbet varje dag. 

 

Tidig med maskinuthyrning

När allting började på 1970-talet hyrde Georg ut sin maskinpark med förare till olika projekt i Köpenhamns-regionen. Att hyra ut maskiner med förare på den här tiden var ganska nyskapande. Georg var också en av de första entreprenörerna i Danmark som började använda hydraulhammare. Det var främst Krupp- och Montabert-hammare som också var först med den här typen av verktyg. Att använda hydraulhammare var en ny revolutionerande teknik som blev mycket populär och Georgs uppdrag bara ökade och ökade. Han blev så välkänd i Köpenhamns-området att han fick ett smeknamn och kallades för Dr Hug som kan översättas med Doctor Hook.

Mellan 1970 och 1990-talen växte verksamheten stadigt men den verkliga expansionen av företaget startade på 1990-talet och har sedan dess fortsatt. Idag är Tscherning ett av Danmarks tre största rivningsföretag. Georg fick 1993 förstärkning i bolaget i Klaus Bodilsen. Klaus kom från Ramussen & Schiøtz, som idag ägas av NCC. Klaus kände Georgs son Søren väl och 1997 började även Søren Tscherning i familjeföretaget. Klaus anställdes som projektledare och blev Georgs högra hand. Att Søren sedan kom in i verksamheten och att man i lagom tempo kunde växla över ledarskapet i bolaget mellan generationerna skulle visa sig vara en perfekt väg till framgång. Søren är idag styrelseordförande i verksamheten.

 

Snabb och stabil tillväxt

Verksamheten började som sagt växa på allvar under 1990-talet och 1999 tilldelades man Gazellpriset för snabbt växande företag. Priset delas ut av den danska börsens tidning “Børsen”. Året 2002 hade Tscherning växt ur sina lokaler i Köpenhamns södra hamnkvarter och man flyttade då verksamheten till Hedehusene där det ligger idag. Året efter flytten blev verksamheten certifierad enligt ISO 9001 och OHSA. Idag är man det enda danska rivningsföretaget med tre certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Två år senare, 2004, började man bredda sin verksamhet och startade upp en ny division inom bolaget som skulle arbeta mera renodlat med byggkonstruktioner och markanläggning. Spektrat av arbetsuppgifter utvidgades också och man började bland annat utföra uppdrag inom den danska kärnkraftsindustrin inklusive avveckling av två av Danmarks tre kärnkraftverk. Sedan många år hade Tscherning utfört rivningsprojekt i samarbete med andra danska rivningsentreprenörer, bland andra företaget Villy C. Petersen. 2006 genomförde de två bolagen Danmarks största rivningsprojekt genom tiderna. Åtta år senare, nämligen 2014, skulle Tscherning förvärva Villy C. Petersen och samma år förvärvades även ett annat välkänt rivningsföretag, nämligen Brandis. Danska håltagningsfirman Total Diamanten med 25 anställda ingår också i Tscherning-gruppen. Dessa förvärv placerade Tscherning bland de tre största rivningsföretagen i Danmark och idag omsätter man nära 400 MSEK och sysselsätter inom gruppen 300 personer.

Om Tscherning tidigare samarbetade med andra liknande företag har man nu ändrat inriktning. I dag försöker man i största möjliga mån använda sina egna resurser och lägger ut väldigt lite på UE.

 “Om vi kan hålla så mycket som möjligt av jobben inom vår egen organisation kan vi minimera konkurrensen. För många underleverantörer i projekten ökar risken för konkurrens i framtida projekt”, säger Klaus Bodilsen.

Andra faktorer som är viktiga för att hålla sig i framkant och hålla konkurrenterna på avstånd är att satsa på välutbildad personal och en modern och välservad maskinflotta. Från 2012 har Tscherning sin egen Tscherning Akademi där man utbildar sin personal internt.

 

Byggindustrin driver Danmark

Den danska byggmarknaden är för tillfället mycket gynnsam. “Det är faktiskt byggindustrin som i nuläget bär upp den danska ekonomin”, berättar Tscherning VD Søren Refsgaard. “En massa byggprojekt är igång just nu och många väntar på att starta upp så marknadssituationen är mycket god. Men priskonkurrensen är som vanligt tuff. De flesta tror att den här utvecklingen kommer att hålla i sig och till och med öka inom området specialprojekt under de närmaste åren”, tillägger Refsgaard.

Danmark består av två öar och en halvö. De flesta byggprojekten finns på Själland där Köpenhamn ligger. Man har genomfört en rad olika byggprojekt runt järnvägen vid Öresund. Just nu jobbar Tscherning med järnvägslänken mellan Köpenhamn och Ringsted. Här kommer man ha ett höghastighetståg och man har genomfört ett antal rivningar av broar och viadukter med koppling till länken. Tscherning har också utfört en egenutvecklad metod för byggnation av några tunnlar längs länken. Man har gjutit tunnlarnas sidor, bestående av betongpelare, och därefter spräckt den gjutna väggen ner till lämplig höjd för förankring av takelementen. I nästa nummer kommer vi att berätta mera om detta projekt. Tscherning är inblandade i ett femtiotal olika bygg- och anläggningsprojekt i Köpenhamns-området just nu. Ett annat exempel är utrivningen och renoveringen av tre huskroppar på vardera 15 våningar i förorten Sorgenfri. Fastigheterna byggdes på 60-talet och består av cirka 380 lägenheter som skall totalrenoveras. Det handlar om totalt 380 kök och 432 badrum och toaletter. Den utvändiga fasaden byts ut samt de 378 balkongerna. Hisschakten byggs om och byts ut. Även det här projektet kommer vi att berätta mer on i PD 4.

“Vi åtar oss naturligtvis alla typer av projekt som faller inom ramen för det vi sysslar med. Men vi är särskilt intresserade av projekt där kraven är höga och där specialkompetens efterfrågas vad gäller metoden, utrustningen och arbetskraft med rätt kunnande. På den här typen av jobb är vi mycket konkurrenskraftiga för att vi kan leverera det kunden efterfrågar. Lågprisjobb är däremot inte vår grej. Det kan ingen överleva på”, säger Søren Tscherning. Søren uppskattar att Tscherning idag har omkring 10 till 15 % av marknaden i Danmark och man har resurser att åta sig riktigt stora entreprenader. Han uppskattar att cirka 70 % av jobben ligger geografiskt runt Köpenhamn och på Själland. Förutom traditionella rivningsjobb utför man även saneringsarbeten, eliminering av hälsovådligt material såsom asbest, olika typer av oljor och kemikalier, PCB med mera. Man utför rening av mark och jord. Den relativt nya avdelningen inom bolaget utför olika typer av markarbeten, traditionella grävjobb samt planering och anläggning av grundfundament, dräneringsarbeten, grundförstärkning med mera. Olika typer av nypågjutningar är en allt vanligare förekommande arbetsuppgift för Tscherning. Håltagningsarbeten utförs, som nämnts, genom dotterbolaget Total Diamanten.

 

Modern och kraftfull maskinflotta

Tscherning har omkring 120 maskiner i sitt stall från minigrävare till stora och tunga maskiner utrustade med höjdrivningsaggregat med räckvidder upp till 27 meter. Man har åtta rivningsrobotar från Brokk från 400 kg upp till ett ton. Det händer också att man använder sin 52 meter höga kran med rivningskula. I sortimentet finns också fyra lastväxlarbilar och omkring 70 containers som ständigt cirkulerar på olika jobb. Mängden av hydrauliska verktyg för rivning, sortering och återvinning är så många att det är svårt att uppskatta mängden. På detta skall läggas säkerhetsutrustning för saneringsarbetena samt ett antal hjullastare och dumpers.

Det finns fortsatt god potential för Tscherning att växa på den danska marknaden. Men just nu fokuserar man på att bibehålla sin marknadsposition i Danmark och istället växa på andra marknader. Tyskland ligger nära men är i nuläget inte så intressant. Närmare ligger Sverige och det är här man vill växa. Tscherning har redan ett dotterbolag i Sverige och kommer att öka sin marknadsnärvaro i grannlandet. Under de senaste sex åren har Tscherning utfört jobb i Sverige vid flera tillfällen. Ett uppseendeväckande projekt var rivningen av den mycket förorenade svavelsyrafabriken Kemira utanför Helsingborg. Tscherning är sedan länge medlemmar av branschföreningen Dansk Byggeri som är Danmarks svar på Sveriges Byggindustrier där Søren Tscherning är ordförande för branschföreningens sektion i Köpenhamn. Man är också medlemmar i Danska Asbestföreningen samt i European Demolition Association.

Och i år fyller alltså företaget 40 år. Själva jubileumsfirande kommer att äga rum i november när företagets nya verkstad med kontor ett stenkast från huvudkontoret invigs.

www.tscherning.dk

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×