Tidningen Professionell Demolering numera även ett språkrör för HiB

Publicerad 1/4, 2014

Så har då 2014 hunnit bli ett kvartal gammalt och i handen håller du första utgåvan av tidningen i år. Detta år har Professionell Demolering hunnit till sitt 19 år och nästa år blir det 20-årsjubileum. Ofattbart hur fort åren går. Under många år har tidningens redaktion haft nära kontakter med branschföreningen Håltagningsentreprenörerna (HiB) inom Sveriges Byggindustrier.

Tidningen har alltid haft en bra relation med föreningen och det gäller naturligtvis fortsatt. Kontakterna har till och från bland annat gällt ett närmare samarbete på tidningsfronten. Professionell Demolering och HiB-Info, som varit HiBs eget organ under många, har överlappat varandra en hel del då de båda tidningarna till stor del distribuerat till samma målgrupp. Det är också svårt för en branschförening att publicera ett eget organ då verksamma inom föreningen måste sköta sådana sysslor på sin fritid. Många inom HiB har under åren gjort en mycket värdefull insats för att få ut HiB-Info till föreningens medlemmar och andra läsare. Det finns många namn att nämna under de år som tidningen getts ut och svårt att nämna alla men de namn som särskilt kommer till mig är Kjell Larsson, Gunnar Landborg och Patrik Sjögren. Gunnar har under många år varit en drivande kraft inom HiB i sin helhet och tidningen har legat honom varmt om hjärtat. Patrik var den som ansvarade för framtagandet under de senaste år och har utfört arbetet med stort bravur och engagemang. Men det är svårt att driva en håltagningsverksamhet och samtidigt vara tidningsförläggare. Håltagningsentreprenörernas styrelse har därför, sedan i slutet av förra året, beslutat att upphöra med HiB-Info, i alla fall lägga projektet på is. Konceptet kanske kan dyka upp igen om förutsättningarna ändras men i nuläget väljer man att istället publicera en informationssida från föreningen i varje utgåva av Professionell Demolering. Man har dessutom beslutat att utöka föreningens satsning på sin hemsida www.hib.nu med löpande uppdateringar, satsa mer på sociala medier och bearbeta och informera sina medlemmar och samarbetspartners samt marknaden via olika digital kanaler. Personligen tycker jag att det är en väldigt förnuftig satsning med tanke på det moderna samhälle vi lever i idag. Den information som man vill få ut kan dels distribueras digital som nämnts och dels kommer vi som branschtidning göra allt för att täcka upp det eventuella glapp som uppstår i och med att HiB-Info numera inte distribueras.
Sedan vi startade PD 1995 så har fokus på innehållet legat i stor omfattning på just håltagningsbranschen i Sverige. Vi kommer nu att fördjupa vår bevakning av håltagar-sverige och i kombination med HiBs regelbundna informationssida i tidningen hoppas vi att ingen skall uppfatta att informationsflödet blivit sämre. Med den målmedvetna satsning som styrelsen och HiB i sin helhet nu gör ifråga om att utveckla branschföreningen i tiden kommer HiB än mer att placeras på kartan som en levande och dynamisk förening som lyfter fram sina medlemmar, både entreprenörer och leverantörer, och gör ett tydligt avtryck inom den totala byggindustrin i Sverige.
Som fristående branschtidning värdesätter vi mycket att vi nu fått förtroende att publicera föreningsinformation löpande. HiBs informationssida i tidningen kommer du alltid att hitta på samma plats, det vill säga sidan 7. Med det vill jag passa på att önska alla läsare lycka till med verksamheten under 2014 och vi hoppas att året skall bjuda skall bli mera framgångsrikt för alla aktörer inom den svenska demoleringsbranschen.

Jan Hermansson
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×