They Delete the Problems

Publicerad 21/10, 2015 kl. 15:16

Delete, ett ungt och hittills ganska anonymt nordiskt bolag inom industrisanering och rivning, börjar visa framfötterna. Redan nu, fem år efter att bolaget grundades och tre år sedan starten i Sverige är Delete Group en av de största aktörerna inom sitt område i hela Europa.

Delete Group är en ung företagsgrupp och en seriös utmanare på den svenska marknaden. Moderbolaget Delete Oy grundades 2010 i Finland och två år senare förvärvades svenska Sanvac i Umeå som blev starten för Delete i Sverige. Orsaken att blickarna ganska tidigt började riktas mot Sverige berodde på att den svenska marknaden är större än den finska inom de områden som Delete jobbar. Sverige är dessutom ganska likt Finland rent affärsmässigt. “Vi bedömde att i Sverige finns god potential att växa både organiskt och genom förvärv”, säger Joacim Ericsson som arbetat för det svenska Delete sedan det startades. Joacim kom in i verksamheten genom att Sanvac förvärvades. Han har tidigare varit affärsområdeschef för industrisanering men tog i år över ansvaret för rivningsverksamheten inom bolaget. Joacim har lång erfarenhet från rivningsverksamhet.

 

Tre affärsområden

Delete arbetar inom tre affärsområden: Industrisanering, Rivning och Ställningsmontage. Industrisanering är det område man är störst inom idag och därefter kommer rivning. Rivning är dock det område man växer mest inom rent organiskt. “Under resten av det här året ser vi stora möjligheter att växa ytterligare i Sverige. Under året har vi haft flera större rivningsprojekt där vi dessutom haft ett internt samarbete med Finland som har en unik expertis”, berättar My Lind som är marknadschef på Delete AB. Det finska moderbolaget har under åren sedan starten med framgång genomfört flertalet uppseendeväckande mångmiljonprojekt i Finland. Ett exempel är rivningen av stålverket Koverhar som sysselsätter hundratals anställda och omfattar rivning av 39 byggnader till största delen tillverkade i stål. Projektet påbörjade 2014 och beräknas vara klart under våren 2016. Joacim Ericsson samarbetar ofta med sin motsvarighet i Finland och en stark fördel för bolagsgruppen är att från projekt till projekt slå samman resurserna i de båda länderna.

 

Kunnande och kvalitet i personal och utrustning

Inom affärsområdet rivning erbjuder Delete AB samtliga typer av tjänster som är relaterad till rivning vilket innebär tungrivning, rivning med höjdrivningsaggregat, renoveringsrivning eller lättrivning, utrivningar, sågning och borrning i betong med mera. “Det finns inget som stoppar oss och vi har utrustningen och kunnande som krävs. Det kan vara tung, högt, trångt och svåråtkomligt, Delete fixar det”, säger Joacim. “Allt går att fixa med rätt kompetens och utrustning. Vi har välutbildade medarbetare med en mångårig kunskap från branschen. Viktigt är också att prioritera säkerhet och miljö vilket är en självklarhet för oss. Inför större rivningsuppdrag har vi genomgående kontakt med de myndigheter som berörs, exempelvis Arbetsmiljöverket”, säger My.

Delete är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001 och kommer under första delen av 2016 även certifieras för OHSAS18001. Bolaget har dessutom tillstånd att sanera asbest och PCB samt tillstånd att transportera farligt avfall på väg. “Till detta skall givetvis läggas att vår personal har kundspecifika utbildningar som exempelvis heta arbeten men även utbildningar i asbest och PCG-sanering, framdrift av hjullastare, grävmaskiner, rivningsrobotar med mera. Våra platschefer och projektledare har BAS-P och BAS-U-utbildningar, vilket innebär att vi kan ta på oss en totalentreprenad vilket vi ofta också gör”, säger My.

Vad gäller svenska Deletes uppdrag har man redan nu etablerat en stark ställning inom processindustrin. Några exempel på utförda projekt är rivning av kanaler vid masugnar hos SSAB, rivningsarbeten hos Mestsä Board i Husum, löpande ugnsrivningar hos Boliden, släcktornsrivning för SSAB, rivning av flertalet hyreshus i Umeå och för andra byggföretag över hela landet, PCB-saneringar åt Akademiska Hus med mera. Joacim berättar att man aktivt och löpande räknar på en rad större intressanta rivningar över hela landet.

På några få års verksamhet har man i det svenska bolaget lyckats bygga upp en omfattande maskinpark som består av en ansenlig mängd mindre och lättare maskiner och utrustningar för olika typer av håltagning, rivningsrobotar upp till tungarivningsmaskin på upp till 140 ton. Inom gruppen finns höjdrivningsaggregat som har en räckvidd på upp till 41 meter. Samtliga bärarmaskiner är utrustade med hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar, stålsaxar med mera.

 

Redan en av Europas största

Delete i Sverige sysselsätter idag omkring 200 anställda vara 25 arbetar inom rivning. Omsättningen 2014 landade på 180 miljoner svenska kronor och i år räknar man att nå upp till 280 Mkr. Man är idag etablerade över hela landet fördelat på 11 orter i landet vilka är Piteå/Kalix, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Husum, Gävle, Karlstad, Göteborg, Alingsås och Sölvesborg. Målet rent generellt är att bli den ledande aktören inom industrisanering och rivning. Man satsar på att under de närmast åren fortsätta att växa organiskt men också genom nya förvärv. I Sverige som i Finland har man en historia med flera större förvärv bakom sig. När verksamheten i Sverige drog igång förvärvade man Sanvac och ganska snart därefter Abrab, MMB, FENAB, MITAB och AB Sprängsotning. Just nu håller man dessutom på att rekrytera en ny regionchef i norra Sverige.

Att Delete Group är ett sant nordiskt bolag märks genom dess fokus på Norden men också det faktum att gruppen ägs av den danska Private-Equity-bolaget Axcel. Verksamheten inom Delete startades, som redan nämnt i början av artikeln, med att det finska bolaget grundades 2010. Bildandet av bolaget skedde genom förvärv av bolag som i Finland arbetade med industrisanering och rivning. Själva namnet “Delete” hängde ihop med uttrycket “We Delete Your Problems” som är ett budskap till bolagsgruppens kunder. Ur denna slogan föddes, kort sagt, namnet Delete. Under de senaste fem åren har bolagsgruppen förvärvat omkring 20 bolag och omsatte inom hela gruppen nära en miljard svenska kronor under 2014, noga räknat 100 miljoner euro. Man har idag cirka 700 anställda inom hela gruppen. En ganska säker gissning är att marknaden kommer att få se mycket mer av Delete under de närmaste åren.

www.delete.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×