Från vänster: Danne Jensen, Johnny Gfrörer, John Segerlund, Kjell Steen och Richard Steen.

Sveriges största renodlade demoleringsfirma har skapats

Publicerad 11/4, 2017 kl. 10:33

Lotus Maskin & Transport AB gav sig in i rivningsbranschen så sent som 2009. På bara åtta år är man på väg att skriva svensk rivningshistoria genom först förvärvet av Rivab i Göteborg 2012, delägarskap i Svenska Demoleringsgruppen och sedan i december förvärvet av Sveriges äldsta och en av de historiskt största renodlade rivningsentreprenörerna, Rivners AB. Sammantaget blir Lotus Sveriges största renodlade rivningsentreprenör.

“Jo, det har gått fort men inte planlöst. Vi har en tydlig och klar plan på hur vi vill växa inom detta segment”, berättar John Segerlund, som är VD och en av ägarna i familjeföretaget Lotus Maskin & Transport, när PD träffar honom och hans kolleger Jonny Gfrörer, Danne Jensen, Kjell och Richard Steen på huvudkontoret i Norsborg utanför Stockholm. Tilläggas skall att Lotus är ett genuint familjeföretag bestående av pappa Seppo Soumela, mamma Margaretha som heter Segerlund i efternamn, sönerna John, Anton och Peter samt dottern Marlene. Antons sambo Cissi och Marlenes make Stefan Persson arbetar också i företaget.

 

Grundades 1997

Verksamheten startades av Seppo och Margaretha 1997 som ett bolag inom maskin- och transporter. Man var behjälpliga med en rad olika uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen och snart började man också åta sig rivningsuppdrag för andra rivningsentreprenörer.  Verksamheten gick bra och 2009 så fick man det första uppdraget genom offentlig upphandling. “Sedan dess har det bara snurrat på och vi vet idag och sedan ett antal år tillbaka att det är rivning, sanering, återvinning och håltagning som vi vill och ska syssla med”, berättar John.

Idag handlar cirka två tredjedelar av verksamheten i Lotus om demolering som omfattas av rivning, håltagning, sanering och återvinning. Cirka en tredjedel är transporter. “En stor andel av våra transporter är också egna körningar för våra olika rivningsprojekt men vi åtar oss också transporter åt externa kunder och kommer inte att sluta med det”, säger John.

Till en början jobbade man främst i Stockholm och Mälardalen men det var när man kontrakterades för rivningar i göteborgsområdet som man kom i kontakt med Rivab och beslutade att förvärva bolaget av Bo Hörnqvist. Rivab har sedan länge en gedigen position som rivningsentreprenörer framförallt i Västsverige.

 

Heltäckande på rivning, sanering och håltagning

Lotus själva arbetar främst med tungrivningar och för att bli starkare på lättrivningar och håltagning inledde man ett samarbete med Svenska Demoleringsgruppen, SDG 2014 där man 2015 gick in och förvärvade 34 procent av bolaget. Så såg verksamheten ut fram till slutet av 2016 då man genom förvärvet av Rivners tog steget in i en helt ny division och blev heltäckande på tjänstesidan. Kanske inte så mycket ifråga om omsättningsnivån på verksamheten som redan tidigare tangerade 300 Mkr. Men med Rivners med i bilden kommer arbetssättet och de tjänster man erbjuder organiseras på ett helt nytt sätt.

Det som också hänt i förlängningen till att Lotus förvärvat Rivners är att dotterbolaget Rivners förvärvat de återstående 66 procenten i SDG. All verksamhet ägs sammantaget av familjen Soumela/Segerlund. John berättar att eftersom man har brutet bokföringsår kommer omsättningen för innevarande bokföringsår hamna runt 400 Mkr och planen är att redan 17/18 nå en halv miljard i omsättning. “Men det är inte att nå astronomiska omsättningssiffror som är vårt mål. Vi vill vara en aktör inom demolering att räkna med. Den bästa i branschen med en målmedveten satsning på kvalitet, säkerhet och miljö”, säger John. “Vi ska bli ännu bättre på det vi gör och mera konkurrenskraftiga, det är vårt mål. Idag sysselsätter man omkring 200 personer i gruppen”, fortsätter John.

Om man ser till omsättningssiffrorna och det faktum att Lotus-gruppen jobbar renodlat med demolering, vad allt det innebär, så är man störst i Sverige.  

Just nu jobbar man mycket med dels att komma på plats i de nyligen utbyggda lokalerna i Norsborg och så jobbar man dels med strategin inom bolaget. När man förvärvade Rivab lades verksamheten i Göteborg om en del. I Göteborgs satsade man främst på tungrivning och flyttade håltagningen inom Rivab till Stockholm. Den här verksamheten gick bra ihop med SDGs inriktning som innehåller mycket håltagning och lättrivning. Även verksamheten i Rivners handlar mycket om lättare rivningar som utrivning i innerstadsmiljö, renoveringsrivningar med mera och här blir man riktigt starka nu. Tungrivningsdelen ligger kvar i Lotus och den del i Rivners som var tungrivning flyttas över till Lotus. När vi träffs i Norsborg är hela gänget noga med att inte bara prata i termer om Lotus, vilket John framhåller. “Det ligger ett så stort värde i namnen av de bolag som vi förvärvat och vi har inte tänkt döpa om allt till Lotus. Rivab är Rivab och Rivners är Rivners. SDG kommer dock att fusioneras ihop med Rivners”, säger John.  

Gänget som PD träffar är rörande överens om att man nu har mycket goda förutsättningar att växa ytterligare och den målmedvetna satsningen inom hela familjeföretaget är att bli starkare inom samtliga tjänstesektorer vilka är tungrivning, lättrivning, håltagning, specialhåltagning, sanering, återvinning och transport. Specialhåltagningen avser avancerad håltagning inom processindustrin som demontering, lyft med mera.

 

Kraftfulla resurser

Marknadsläget inom demolering i Sverige just nu ser bra ut. Det finns mycket att räkna på. “Att tillgången på jobb är stor är positivt men det innebär ju dock inte att man får alla. Konkurrensen är stenhård fortsatt”, säger Richard Steen. 

“Inom gruppen har vi en mycket uttalad policy att följa och leva upp till lagar och förordningar inom exempelvis säkerhet och miljötänkande. Kraven är också hårt satta om den som inte följer dem åker ut ganska snabbt. Dock skulle man vilja se mera av att beställarna inte bara titta på prislappen när de väljer entreprenör. Vi garanterar ju verkligen att de tjänster vi utför håller måttet och tål att testas”, säger Kjell Steen.  Lotus följer också en målmedveten plan i hur man kan vara mera miljömedvetna och hållbara i sitt arbete. Man är dessutom certifierade enligt Bf9k och medlemmar i branschföreningen Riv- & Saneringsentreprenörerna.

Med moderbolaget Lotus Maskin & Transport och de förvärvade dotterbolagen Rivab, SDG och Rivners besitter man också omfattande resurser inte bara i kunnande och kompetens hos de anställda utan också en enorm maskinpark. När gänget i konferensrummet i Norsborg får frågan blir det tyst. “Var ska vi börja?”, säger John. Efter en studs diskussion enas man, för enkelhetens skull, om att det handlar om totalt cirka 140 stycken entreprenadmaskiner i olika storlekar och för olika ändamål. Av dessa är cirka 40 stycken rivningsutrustade grävmaskiner i vikter mellan 5 till 120 ton varva nio är höjdrivare som räcker mellan 20 till 43 meter. De flesta är maskiner från Hitachi, Komatsu, Caterpillar och Liebherr samt 11 stycken från Volvo. Sedan omfattar totalsumman omkring 40 olika typer av kompaktlastare, främst Bobcat, och ett 20-tal rivningsrobotar, främst från Brokk, i storlekar från MiniCut upp till Brokk 400. Sedan har man 20 till 30 egna bilar fördelade på flakbilar, lastväxlare, servicefordon, bodbilar, kranbilar med mera, en komplett maskintrailerbil, ett antal siktar och en mobil återvinningskross med modellbeteckningen Rubble Master RM80. Vad gäller lastbilar så har man alltid ett 20-tal externa som står till Lotus förfogande för att klara av alla transporter. Alla transporter upp till 30 ton klara man med egna maskinsläp och köper in tjänsten därutöver. Man förstärker nu personalen på logistiksidan och totalt kommer man ha fyra personer som jobbar bara med transporterna. Till detta skall läggas omkring 600 containers eller burkar, som man brukar säga, som är kanske den mest påtagliga reklampelaren runt om i landet. Rivners har ju gjort sig kända bland annat genom sina gula burkar men på sikt kommer färgen att bli Lotus-blå. Förutom det som nämnts i maskinväg skall tilläggas att verksamheten också omfattas av en uppsjö av hydrauliska verktyg till maskinerna, kanske upp emot 150 verktyg fördelat på hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, sorteringgripar, stålsaxar nibblers, krosskopor med mera mellan 400 kg och 10 ton. Samt en stor mängd maskiner och verktyg för håltagning och saneringsarbeten.

“Vi har idag definitivt Sveriges största specialanpassade maskinpark för den verksamhet vi arbetar inom. Det är ingen överdrift om jag påstår det”, säger Richard Steen.

Då all administrativ verksamhet flyttats över till Lotus kontor i Norsborg har man även tvingats att bygg om och ut kontoret. Den sista etappen färdigställdes så sent som för en månad sedan. Maskinpark och all övrig utrustning förvaras vid en separat maskindepå med tillhörande verkstad och lager på 45 tusen kvm. Man har också en egen betongtipp bara 10 minuter från kontoret i Norsborg som mäter hela 400 tusen kvm.

“Jag är imponerad framförallt av den verkstadskapacitet vi har själva idag som är tre gånger så stor som den vi hade på Rivners i Länna. Detta innebär att vi kan lösa det mesta av problemen själva snabbt och få ut maskiner på jobben”, säger Kjelle.

Omväxlingen till det nya Lotus har fungerat mycket bra och framförallt har personalen tagit det bra. Nu står man fullt rustade att fortsätta satsningen och utvecklingen av företagsgruppen både organiskt och kanske också genom nya förvärv. “Vem vet”, avslutar John.

www.lotusab.se
www.rivab.nu
www.demoleringsgruppen.se
www.rivners.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×