Sverigepremiär för Rockster Recycler

Publicerad 14/6, 2006

Nu kommer ett nytt krossmärke till Sverige som introduceras av Maskinia på mässan Maskin-Expo.

Sedan mer än 20 år tillbaka har företaget Maskina AB, med huvudkontor i Linköping och filialer i Stockholm, Göteborg och Malmö, marknadsfört ett brett register av maskiner för bygg- och anläggningssektorn. Företaget är ett av Sveriges fem största leverantörer av maskiner för användning inom bygg-, anläggning-, process- och skogsindustrin. På bakgården i Linköping finns en 13000 kvm stor yta fylld med både nya och begagnade maskiner.
Nu går Maskinia in i ett nytt område för företaget, nämligen kompakta och mobila krossar för återvinning och krossning av ballastprodukter. I sortimentet finns krossar upp till totalvikten 25 ton.

Skräddarsydd teknologi
Rockster Recyclers produktteknologi bygger på ett nyskapande krosstänkande från företagets grundare och ägare Wolfgang Kormann. Under hela 2003 och delar av påföljande år arbetade han och hans team med att utveckla ett nytt tänkande ifråga om krossning av både natursten och byggnadsmaterial. Den officiella introduktionen kom i mars 2004.
Kormann har lång erfarenhet från att arbeta med både utrustning för krossning och sten samt för återvinning. Under sina år i branschen samlade han på sig många goda idéer om förändringar och förbättringar som han nu har implementerat i sin egen serie av krossar, d v s Kormann Rockster Recycler.
Grundtanken var en produkt som erbjöd en mycket hög kapacitet, var lätt att flytta, anpassa och etablera till full drift. Modultänkande var en prioriterad del av utvecklingsarbetet för att göra enheterna flexibla och enkla att arbeta med samt att eliminera produktionsstopp.
Under de två senaste åren har företaget introducerat en imponerande serie av mobila krossar. Rockster Recyclers produktserie omfattar en container-mobil version tillika två mobila larvbandsburna kompaktkrossar. Flaggskeppet i serien är larvbandsburna slagkrossen R900 vilken kombinerar innovative design, en användarvänlig funktion och en kraftfull krossningskapacitet.
Kraftförsörjningen kommer från en elektroniskt styrd CAT-motor som är utrustad med hydrostatisk drift. R900 väger endast 24,5 ton vilket möjliggör en enkel transport utan några som helst specialintyg för transport på allmän väg.

Unika ”Duplex System”
Rockster Recyclers andra larvbandsburna kross är R800 som är försedd med en käftkross. Maskinen har konstruerats för att klara stora påfrestningar på arbetsplatsen och samtidigt leverera maximal krossenergi. En av flera unika egenskaper är det sk Duplex Systemet vilket innebär att själva krossenheten är utbytbar. Både R900 och R800 är byggda på samma ram eller chassie och har identisk design och drivsystem.
Med Rockster Recyclers modultänkande kan maskinerna inom några timmar konverteras från antingen slagkross till käftkross eller tvärt om. Den möjlighet ger en enorm styrka och bredd i användningsområdet eftersom de konverteringsbara enheterna kan användas i näst en ändlös mängd applikationer.
Rockster Recyclers konverteringsbarhet var en av flera orsaker som var avgörande för Maskinias Bo Holmqvist att välja just denna österrikiska tillverkares krossprogram. Ytterligare var Rockster Rycyclers hög produktkvalitet både på maskinen i sig och slutprodukten samt det ökande intresset för mobila krossar en avgörande orsak till satsningen. Rockster Recyclers mobila krossar visas för första gången i Sverige i Maskinias monter på Maksin-Expo.
www.maskinia.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×