SVENSKA HÅLTAGARE, RIVARE OCH SANERARE ÄR NU ETT I BFB

Publicerad 9/6, 2017 kl. 15:12

Den här utgåvan av Professionell Demolering får man nog kalla historisk. Och vad som gör den historisk är det faktum att branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har gått samman och bildar den gemensamma branschföreningen Branschorganisationen för Byggberedning.

Den här utgåvan av Professionell Demolering får man nog kalla historisk. Och vad som gör den historisk är det faktum att branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har gått samman och bildar den gemensamma branschföreningen Branschorganisationen för Byggberedning. Mer om sammanslagningen som officiellt skedde vid ett första konstituerande årsmöte i slutet av mars kan du läsa mer om längre fram i tidningen. HiB, som Håltagningsentreprenörerna förkortat kallar sig, bildades redan 1987. På den tiden var de inte många medlemmar, men idag är man hela 125 företag inklusive ett 20-tal leverantörer. Tio år senare, 1997, bildades Riv- & Saneringsentreprenörerna som idag har cirka 75 medlemmar. Sammantaget i den nya föreningen blir man alltså 200 medlemsföretag inklusive leverantörer. BFB, som den nya branschföreningen förkortas, är därmed en av världens fem största inom dessa sektorer och den andra gemensamma branschföreningen efter franska SNED som har 130 medlemmar. Större renodlade branschföreningar är tyska FBS med dryga 500 medlemmar och amerikanska CSDA som ligger strax under 500-strecket. Sedan kommer Sverige.

Att gå samman i en förening kan tyckas som ett ganska djärvt beslut men faktum är att avståndet mellan håltagare och rivare är inte så stort i Sverige. Sverige kanske är det lättaste landet att genomföra en sådan sammanslagning och mycket bottnar i arbetsmetoderna och vilken utrustning man jobbar med. Dessutom använder våra entreprenörer till stor del utrustning som utvecklats och tillverkats i Sverige. Vidare arbetar många av våra håltagare redan med rivning och sanering och det som överbryggar i stor utsträckning är den utbredda användningen av fjärrstyrda rivningsrobotar. Å andra sidan bland våra tungrivare så används sedan länge i stor utsträckning olika typer av håltagningsutrustning för demonteringsarbeten och även traditionell håltagning. Det kanske endast är det riktigt tunga rivningsartilleriet som höjdrivare, tunga rivningsmaskiner och till viss del mobil återvinnings- och siktningsutrustning som kanske faller lite utanför ramen beroende på att applikationerna ser lite annorlunda ut. Men likheterna och synergieffekterna är betydligt mycket större än olikheterna. Alla typer av entreprenörer inom sektorerna håltagning, rivning och sanering kommer med all säkerhet att upptäcka en rad fördelar med att BFB bildats. Dock kommer de båda ursprungliga branschföreningarna finnas kvar inom den övergripande föreningen BFB med sina styrelser som tidigare. Medlemmar från dessa styrelser bildar BFBs nya styrelse.

Detta och mycket annat kan du läsa om i denna utgåva av Professionell Demolering. Eftersom vi med stormsteg närmar oss sommar och semester vill jag ta tillfället i akt att tacka för årets första sex månader och tillönska alla en fin sommar med förhoppningen om att ni får en del ledighet också. 

 

 

Jan Hermansson, 

jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×