Slam & Damm

Publicerad 13/11, 2008

Kampen om att bekämpa de problem som slam och damm ställer till med på arbetsplatsen fortsätter. Och medlen blir allt bättre. Till och med USA börjar få upp ögonen för att arbetsmiljön är viktig inom byggbranschen.

Mycket har hänt inom rivnings- och håltagningsbranschen då det gäller miljön. Vi har minskat bullernivåerna, dragit ner vibrationerna, rensat luften på en hel massa ohälsosamma partiklar, minskat på slammet och sett till att det inte alltid hamnar i avloppet, arbetsställningarna blivit bättre och de tunga lyften färre. Men vi har ännu inte kommit så långt att vi eliminerat problemen helt. Det är nog en utopi att tro att vi skall komma dit en dag. Men vi kan komma nära men allt hänger inte på tillverkarna utan även de som handhar maskinerna. Olyckor och skador beror också på att användaren inte följt säkerhetsinstruktionerna.

Betongslam försvårar arbetet
När det handlar om byggdamm i luften och betongslam är kanske inte skadeeffekterna omedelbara. Men långvarig exponering av hälsovådligt damm leder tveklöst till bestående men och i värsta fall döden. Betongslam fastnar inte i lungorna men innehåller en hel del ohälsosamma substanser om det ofiltrerat dumpas i naturen.
Men det stora problemet med betongslam är direkt på arbetsplatsen. Betongslam skapar en ogästvänlig arbetsplats och försvårar många gånger jobbet. Dessutom går det åt enorma mängder vatten som ofta kasseras. Det finns flera olika sätt att samla upp betongslam men ingen riktig standard. Ofta fångas betongslammet upp temporärt och sugs därefter upp med olika typer av våtsugar. Moderna våtsugar renar vattnet direkt på arbetsplatsen så att det kan återanvändas i processen. Utvecklingen av bra våtsugar har stått relativt stilla under många år. Våra tillverkare har främst lagt energin på att utveckla effektiva stofthanterare och luftrenare vilket naturligtvis har en högre prioritet med tanke på att lättflyktigt damm är betydligt mera skadligt för kroppen än betongslam.

En handfull leverantörer
På den svenska marknaden finns några leverantörer av våtsugar. Två av dem, Hilti och ICS, är främst tillverkare av betonghåltagningsutrustning men har tagit fram några produkter kopplat till sina håltagningsprodukter. Hilti har våtsugen VC 40 UM och ICS systemet TSS. Det som kanske kan sägas är att dessa två tillverkare trots allt lägger mest krut på sina produkter för håltagning och kanske inte kan erbjuda den spjutspetsteknologi som en renodlad tillverkare inom stofthanteringsområdet kan erbjuda.

Fem modeller från Pullman Ermator
En av dessa renodlade tillverkare är Pullman Ermator med våtsugsserien W som omfattas av fem olika storlekar. Serien har nyligen uppgraderats och omfattas bl a av den större W2000/2. W2000/2 separerar betongslammet och filtrerar vattnet så att det kan återanvändas direkt på arbetsplatsen. Separeringen och filtreringen sker i tre steg och omfattas av ett metallfilter, sedimenteringstank och ett sk “non-wowen-filter. Våtsugen har en automatisk vattennivåavkännare och en dränringsventil som garanterar en kontinuerlig vattencirkulation som kan ställas om till slutet system. Systemet lämpar sig mycket väl till uppsamling av stora mängder betongslam, våtsugning vid kärnborrning och återvinning av betongslam.

Ny serie våtsugar från Dustcontrol
En annan av våra stora tillverkare på området och som Pullman Ermator en stark internationell marknadsposition är Dustcontrol. Dustcontrol är mycket starka inom stationära system för stofthatering inom olika typer av industrier men har under de senaste åren radikalt stärkt sin position inom byggindustrin genom lanseringen av en rad olika nya produkter. Nyligen släppte man den utökade och uppgraderade W-Line som består av tre modeller av våtsugar, DC-25W, DC-50W och DC-75W. Även Dustcontrols våtsugar är försedda med vattenrening, själva slammet separeras, vattnet filtreras och kan återanvändas direkt på arbetsplatsen. Betongslammet samlas upp i filterpåsar som enkelt lossas och avlägsnas utan att smutsa ner arbetsplatsen. Dustcontrols våtsugar är enkla att arbeta med och kan snabbt plockas isär för rengöring och avkontaminering vilket är ett viktigt underhåll vid frekvent användning av våtsugar. Modellen DC 50-W är utrustad med en separat pump och kan tömma förvaringstanken automatisk under själva våtsugningen.
Det rena vattnet pumpas ut medan själva slammet hamnar i en filterpåse i själva tanken. Dustcontrols nya våtsugare har fått en ny design och har gjorts smalare och mera kompakta samt är försedda med flera handtag i olika positioner som gör hanteringen av våtsugarna smidigare. Väl tilltagna hjul på våtsugarna gör den enklar att förflytta på ojämnt underlag.

Med Slurrybox blir betongslam till pellets och drickbart vatten
I det här numret av PD har vi förmånen att få presentera en världsnyhet inom hantering av betongslam som lanserats av Jerneviken Maskin i dagarna. Produkten som går under namnet slamfilterpressen Slurrybox är avsedd för att hantera stora mängder betongslam från kärnborrning och annan typ av håltagning. Produkten är ett samarbete mellan Ove Persson på Jerneviken Maskin och den österrikiska tillverkaren Gölz.
Funktionsprincipen är att Slurrybox separerar borrslammet från vattnet efter betonghåltagningen. Slammet sugs upp som vanligt med hjälp av en våtsug. Våtsugen som ansluts måste dock vara försedd med en utkastningspump. Filtren måste dock tömmas i föregående arbetscykel för att därefter pressa ihop filtreringen. Slurryboxen har en tank som rymmer 450 liter slamvatten och den klarar att rena upp till 400 liter slam per timme. I tanken finns en omrörare monterad som rör om slammet så det inte sjunker ner på botten i kärlet.

Luftdriven membranpump
Därefter suger en luftdriven membranpump, med en monterad sugslang ned till botten i kärlet, upp slamvattnet och trycker in slamvattnet i filterpressen med c:a 7 bars tryck. När membranpumpen stannat är filterpressen full med slam som tryckts ihop till briketter och vattnet som sipprar ut från filterpressen är i princip drickbart. Filtersystemet består av 9 tryckplattor som producerar 8 slambriketter. Filtren har kanske inte obegränsad livslängd, men i dagsläget verkar de vara av mycket bra kvalité.

Tömning av briketter
Briketterna kan tömmas direkt i ett kärl typ en skottkärra eller som ett alternativ plockas från filterpressen en och en och läggas på en lastpall. Observera att max fyra briketter tål att staplas på varandra då det handlar om relativt skört betongslam. Återanvändning av vattnet är inga problem eller så kan man med gott samvete spola ned vattnet i närmaste avlopp.

Miljöaspekten
Med denna slammfilterpress blir det ingen onödig belastning på avloppssystemen. Slammet som innehåller sågslamm, tungmetaller i form av spån från armeringsjärn och microrester från diamantverktygen är samlade i briketterna. Briketterna töms i betongcontainern och kan sändas vidare till återvinningsstationen.

Kostnader
Servicekostnader på Slurryboxen är i stort sett försumbara. Kostnader kan komma att uppstå i form av dålig utbildning, handhavandefel eller bristande service. Det bör vara en bra investering även ekonomiskt om man inte bara tänker på miljöaspekten. En god affär för en håltagare är att uppdatera sig i den nya tekniken kan istället för att köpa en Slurrybox vara att hyra den eller helt enkelt finansieras via leasing.

SWIX - en uppstickare
Utöver de leverantörer som omnämnts finns ytterligare några varumärken. Som nämndes tidigare kan Husqvarnas stofthanterar även användas för vått material. Nederman Nordic som tidigare profilerade starkt inom byggmarknaden verkar satsa på andra industrityper då profileringen mot bygg verkar mer eller mindre uteblivit de senaste åren. Sedan ett par år tillbaka finns även en uppstickare på marknaden i företaget SWIX AB.
SWIX AB är ett ungt företag som startade 2006 och har sin verksamhet i Älmhult i Småland. Företagets ägare har tidigare varit verksam inom Pullman Ermator.
SWIX arbetar med att utveckla specialprodukter för städning inom industrin och byggsektorn. Man producerar ett eget program av specialdammsugare, luftrenare och föravskiljare i Sverige. Dessutom skräddarsyr och bygger man centraldammsugarsystem för industri och offentlig sektor.
Förutom sina egna produkter är man återförsäljare för RCM städmaskiner. Enligt SWIX, en av världens främsta producenter. Man har också agenturen för Speedy Steel som är en serie damm- och våtsugar tillverkade i Italien.
Vad gäller våtsugar så marknadsför man framförallt SWIX 415 PUMP, en våtsug med evakueringspump. Denna våtsug är speciellt framtagen för användning under betonghåltagningsarbeten och sanering där stora mängder vätska behöver sugas upp och transporteras vidare. Våtsugen är utvecklad av SWIX i nära samarbete med svenska håltagare.
SWIX 415 PUMP är utrustad med stor tappkran nedsänkt i botten samt lätt demonterbar pump för enkel rengöring. Pumpen är en oljefylld aluminiumpump från tyska HOMA. Tanken är gjord i 1mm rostfritt med 3 mm plattjärn runt ovankanten och är tillika en del av vagnen för att spara vikt. Sugkällan är en 1500W stark industrimotor av bypasstyp. Mer information om SWIX AB finns på www.swix.nu

Damm ett långt större problem
Även om vatten och betongslam kan ställa till en hel del förtret är det långt ifrån så skadligt som damm som transporteras osynligt i luften och ner i vårt andningssystem. Inom detta område sker kontinuerligt förbättringar av de maskiner som tar hand om dammet. I många av de europeiska länderna finns idag stänga lagar och regler för hantering av byggdamm och kravet på att stofthanterare skall innehålla HEPA-filter blir allt vanligare.
Sveriges tillverkare inom området har ett mycket gott rykte och leder i många avseenden utvecklingen. I stor utsträckning ligger vi steget för lagstiftningen i många andra länder.
I Sveriges och stora delar av Europa var det länge sedan entreprenörer köpte en billig byggdammsugare som i princip bara användes på ett jobb och slängdes därefter för att ersättas med ytterligare en ny billig sug på nästa jobb. Detta sker fortfarande till viss del i USA men även här börjar man bli mera medveten om värdet av att använda riktiga produkter med god filtreringsförmåga.
Men idag producerar vi betydligt mera damm på arbetsplatsen än tidigare vilket hänger ihop med att arbetsmetoderna förändrats. Idag är exempelvis de invändiga rivnings- och renoveringsmetoderna mer sofistikerade, maskinerna har blivit fler i antal samt att de blivit mera effektiva och de skapar mera damm. Ett exempel är den ökande golvbehandlingen för att inte tala om slipning av betonggolv. Det blir vackert och ekonomiskt men betydligt mycket mera damm.

Två sugar från Husqvarna
Om vi stannar till lite vid golvslipningsindustrin så erbjuder de flesta tillverkare av golvslipningsutrustning även egna lösningar för minskning och uppsamling av damm. Dagens golvslipar är dessutom konstruerade på ett sätt så att dammet skall kunna ledas vidare till en uppsamlare utan att virvla runt i luften allt för mycket. Men damm är svårt att tygla och ofta fungerar effektiv uppsamling mycket bra i teorin men kanske inte alltid lika bra i praktiken.
Husqvarna Construction Products, som tillverkar golvslipar har ett sortiment av egna stofthanterare. Husqvarna DC 3300 är en enfasmaskin som kan användas för uppsugning av både torrt och fuktigt material och är utvecklad för Husqvarnas mindre och medelstora golvslipar. Den större modellen Husqvarna DC 5500 är utvecklad för att klara riktigt stora mängder torrt och vått material är fungerar i synnerhet med de stora sliparna Husqvarna PG 820 eller PG 680.

HTC Sweden satsar på egen utveckling av stofthanterare
HTC har sedan början på året inlett en ny era inom marknaden för sugar genom att introducera HTC 5 iAD, HTC 10 iAD och HTC 15 iAD. Beteckningen iAD står för industrialized Automatic Dustextractor. HTC-sugarna har kontinuerlig drift med automatisk filterrensning, vilket ger låga filterkostnader och högre effektivitet. De har integrerad föravskiljare vilket minskar belastningen på filtret. Maskinen är utrustad med finfiltertub och H13 filter. Filterbyte är väldigt enkelt och smidigt. Sugarna är små och kompakta i förhållande till deras kapacitet. De kan roteras för filterbyte, underhåll och transport. Rotationen minskar höjden vid transport.
Sugarna är speciellt anpassade för slipmaskiner. HTC 5 är utrustad med 1 Longopac, HTC 10 med 2 och HTC 15 med 3 stycken, vilket på de större modellerna skapar längre driftstider innan påsbyte måste ske. Påsbyte kan dessutom ske under drift vilket gör att man kan fortsätta slipa utan att stänga av sugen. Den stora, HTC 15 iAD, kan hantera mer än en slipmaskin. Vilken sug kunden än väljer så har alla samma reservdelar, filter etc. HTC ger 2 års garanti på sugarna.
Arbetsmiljön har varit en av de viktigaste aspekterna vid framtagningen av HTC 5 iAD, HTC 10 iAD och HTC 15 iAD. Cyklonen i sugen är speciellt utvecklad för att maximera separationen av de väldigt små dammpartiklarna som uppstår vid slipning, allt för att minimera dammutsläpp i luften. Det är dessutom möjligt att avleda eventuella lukter. Sugen är även konstruerad så att man kan ställa en pall under för att packa tunga Longopacks direkt utan att behöva lyfta/ bära säckarna.

Ny luftrenare från Dustcontrol
Även om flera av det börjar bli allt vanligare med att tillverkare av maskiner som skapar damm även börjar utveckla stofthanterare är den ändå hos de renodlade tillverkarna av stofthateringsutrustningen som den riktigt stora kompetensen finns och märkligt vore det väl annars. Tillverkare som Dustcontrol, Pullman Ermator, Nederman, Ruwac m fl har en unik kompetens.
Dustcontrol har exempelvis åtta olika typer av mobila enfassugar och tre 3-fasmaskiner plus ett antal modeller som utvecklats i synnerhet för användning inom rental, betonghåltagning, golvslipning och rivning. Företaget har även semi-mobila system som kan installeras på en arbetsplats och i stor utsträckning hålla dammet utanför väggarna. Man har också en serie luftrenare kallad AirCube och lanserade nyligen den enfasdrivna DC AirCube 2000.
DC AirCube 2000 är mycket kraftfull, enligt Dustcontrol själva den kraftfullaste på marknaden, som kan rena upp till 1,800m3/timme. Den har ett 0.7m2 stort förfilter och ett HEPA H13 mikrofilter på 10m2 samt ett signalsystem som larmar när filtret är till 75 procent igensatt. Luftutblåset är riktat uppåt för att inte virvla upp damm som ligger på golvet. DC AirCube 2000 med sin ergonomiska design gör den lätt att bära och transportera. Den är även förberedd för att ansluta evakueringsslang. DC AirCube 2000 kan antingen stå upprätt eller läggas horisontellt på golvet med utblåset riktat åt sidan.
Andra nyheter från Dustcontrol är att man nyligen anställt John Adeimy som ny försäljningschef vid sitt amerikanska dotterbolag. Det amerikanska bolaget drogs igång under 2007. I Ryssland har man nyligen ingått ett återförsäljaravtal med bolaget SovPlym. En annan intressant händelse är att Dustcontrol har installerat en DC11-modul med beteckningen 12kW P för användning under den kontinuerliga renoveringen av den kända katedralen i Canterbury, England. Ett antal punktutsug har installerats för att ta hand om damm från bl a kärnborrning och slipning. Katedralen i Canterbury är moderkyrka för den anglikanska kyrkan och huvudsäte för ärkebiskopen av Canterbury. Kyrkan är välkänd för sin utomordentliga arkitektur och spelar stor betydelse som en av kristendomens många heliga platser.

Pullman Ermator växlar upp
Under året har också en del nyheter kommit från Pullman Ermator. Efter en lång tids utveckling är efterlängtade T11000 ute på marknaden. Med nära dubblad filteryta jämfört med lillebror T7500 och fyra stycken hepa 13-filter, klarar T11000 ett högt luftflöde. Samtidigt ser flera nyutvecklade lösningar till att dammet inte sätter igen förfilterpaketet. Med ett centrerat utblås leds luften ut optimalt, perfekt vid exempelvis slipning av epoxigolv.
“T11000 är med sina hela 11 Kw ”state-of-the-art” och framtagen för att ge maximal sugkraft och bästa filtrering under lång oavbruten drift, säger Tomas Otterberg, utvecklingschef på PullmanErmator.
En annan nyhet som lanserades den första april är den nyutvecklade ”lilla” byggdammsugaren S25. Uppenbarligen var efterfrågan större än vad man räknat med i ledningen på PullmanErmator, för under de två första månader levererade man nästan tusen maskiner.
“Kul att vi tydligen hittat rätt direkt. Vi lägger stor vikt vid att hålla en bra kontakt med våra kunder, nära deras egen verksamhet. På så sätt hoppas vi ha bra koll på vad som egentligen efterfrågas, och vad vi ska lägga kraften på i produktutvecklingen. Dessutom är det ju en riktigt bra proffsmaskin till en ganska liten peng. Få maskiner i den här storleken har ju t ex H13-filter. Och vi vet att många frågar efter det, säger Pullman Ermators nya försäljningschefen Stefan Bergsten.
En annan intressant nyhet är Pullman Ermators nya generation av stoftavskiljare med den första modellen S1400. Produkten är utvecklad för att hantera extremt fint och lättflyktigt stoft. Trädamm, gips och andra hälsofarliga partiklar kan sugas upp, utan att farliga ämnen sprutas ut i luften igen. S1400 har en kraftfull effekt på hela 1200W och är förstås utrustad med avancerad jetpulsrensning av filtersystemet, som består av finfilter + Hepa13-filter. Uppsamling sker i Longopac och ger 100% dammfri tömning av påsen. Allt skyddat i en transparant behållare. Maskinen är dessutom utrustad med manometer och eluttag för anslutning av elverktyg. Byggandet av de nya maskinerna startade tidigare i år och de första leveranserna till återförsäljare och slutkunder började nu under hösten. Till stor del har maskinen utvecklats som ett svar på efterfrågan från kunderna och ett stort antal förhandsorder har redan tecknats.

PullmanErmator tar sin rena luft även till USA
PullmanErmator har under de två senaste åren växt med rekordfart och i all tysthet kunnat sprida sina luftrenare och stoftavskiljare över stora delar av världen. Under de senaste fyra åren har expansionen i första hand rört Europa, men efterhand även Asien och Australien. Regioner där företagets tänkande har mottagits med öppna armar.
“Det är bara att inse att vi trots allt ligger långt fram vad gäller miljötänkande i Sverige”, säger Torbjörn Bengtsson, VD och ägare. Efterfrågan på produkter och kunnande är gigantiskt i övriga delar av världen. Med maskiner som både håller högsta kvalitet och dessutom är bättre för din eller dina anställdas hälsa, har valet av leverantör varit lätt för många företag.
Den stora utmaningen har varit att starta försäljning i USA. En gigantisk marknad, nästan lika stor som övriga världen. Tanken var först att mjukstarta och sälja via en agent på plats, som på de flesta övriga marknader. Men intresset hos amerikanarna visade sig vara rejält underskattat.
“USA verkar bli en större affär än vad vi någonsin hade vågat hoppas på. Att sköta den marknaden via en agent, visade sig inte vara en bra lösning”, förklarar Torbjörn Bengtsson.
Istället tog man beslut om att bilda ett nytt amerikanskt bolag som man kommer att äga och driva tillsammans med företaget Pullman-Holt. Bolaget är ett av det ledande företagen inom området på den amerikanska marknaden. De båda bolagen har dessutom en lång historia tillsammans då de en gång i tiden var samma bolag.
“Vi kommer att ha delar av vår svenska personal på plats för att säkerställa att vi levererar den högsta kvalitén även i USA”, säger Torbjörn.
Bland annat har Fredrik Åkermark redan flyttat till USA för att under två år arbeta med den amerikanska marknaden. Sätet ligger i Tampa, Florida.
“Vi kommer fortsatt att satsa även i USA på det hälso- och miljötänkande som visat sig så efterfrågat, avslutar Torbjörn Bengtsson.
I spåren av en fortsatt ökad försäljning, och fler lyckade satsningar på exportmarknaderna, kommer nuvarande försäljningschefen Fredrik Åkermark, i fortsättningen att arbeta enbart med verksamheterna utanför Sverige med tyngdpunkt på USA.
Som ny försäljningschef för den svenska marknaden har Stefan Bergsten anställts. Stefan kommer närmast från en tjänst som storkundsansvarig hos Arvid Svensson Pro i Västerås.
“Stefan är ett stort tillskott för oss. Hans kunskap om åf-marknaden och hans erfarenhet som storkundansvarig, är precis vad vi behöver just nu”, säger Fredrik Åkermark.
Med Stefan räknar Pullman Ermator att sätta ytterligare tryck på den svenska marknaden och fler nyställningar på säljsidan i Sverige är att vänta.
“Vi kommer också att lansera helt nya modeller av byggdammsugare under året, vilket kräver stora insatser på säljsidan, säger Fredrik Åkermark från Tampa, USA.
Det nya amerikanska bolaget ägs tillsammans med det amerikanska bolaget Pullman-Holt. Den båda bolagen har faktiskt en gemensam historia och även Pullman-Holt kommer ursprungligen från Sverige. I det nya amerikanska Joint Venture-bolaget är Pullman Ermator majoritetsägare och hemsidesadressen är www.pullman-ermator.com.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×