Rivningsspecialen 2015

Publicerad 21/10, 2015 kl. 14:43

Så var det åter igen dags för PDs traditionella Rivningsspecial som vi publicerar varje år. Och återigen är det lika trögt att få svar från landets rivningsentreprenörer.

Orsaken är svår att bedöma. Antingen vill man inte berätta vad man sysslar med för att inte riskera att ens konkurrenter börjar nosa på jobben eller så räcker inte tiden till att svara. En annan orsak kan förstås vara att man anser att marknadsföringseffekten i PD är försumbar. Oavsett orsak så kommer vi tillbaka nästa år och till dess håll tillgodo med intressant läsning i årets special.

 

Trögt med investeringsviljan generellt

Trots att konjunkturerna faktiskt är uppåtgående så råder, som man säger på engelska “reluctance” eller en motvilja för att marknaden för rivning verkligen ska lossna. Våra entreprenörer vittnar om att det finns jobb och att det framgent kommer att startas upp en hel del nya projekt. Men pratar man med landets leverantörer tycker ganska många att det är lugnare än man räknat med. Det investeras inte i den takt som den nivå som branschens ökning redovisar.

I branschföreningen Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier finns idag 46 medlemsföretag. De flesta arbetar både med rivning och sanering medan några få är renodlade inom antingen rivning eller sanering. Tillsammans omsatte dessa medlemsföretag drygt 2 miljarder SEK under 2014. Cirka 60 % av bolagen visade på en ökning eller kraftig ökning i omsättningen. Ytterligare 20 % hade oförändrade eller svaga omsättningsökningar jämfört med 2013. Resterande 20 % visade på en minskning i omsättningen. I Sverige är det ganska svårt att skapa en rättvis omsättningsbild då många håltagningsentreprenörer arbetar med rivning i stor utsträckning men få av dem är medlemmar i Riv- & Saneringsentreprenörerna. Utöver dessa finns kanske ett hundratal maskinentreprenörer som till och från utför rivningsuppdrag.

Om vi skall våga oss på en djärv gissning så ligger kanske värdet för den svenska rivningsbranschen per år på cirka 4 miljarder SEK med alla inräknade. Vi skall också ta med i beräkningen att detta är 2014 års siffror och under året kan vi lägga till minst 15 till 20 % i en generell ökning av branschen och uppdragen.

Kanske vi under 2016 kan börja tangera ett värde på upp emot 5 miljarder SEK för renodlade rivningsuppdrag i Sverige med en viss inkluderad andel av saneringsarbeten. Sedan brukar vi också roa oss med att peka ut landets största rivningsentreprenör utan att lägga några som helst värderingar i det. Men utifrån de officiella omsättningssiffrorna som rapporteras omsatte Lotus 214 Mkr under 2014 och har en betryggande ledning för tvåan Härnösands Byggreturer som landade på 137 Mkr.

Som bekant ingår Rivab numera i Lotus men det är oklart om omsättningssiffran 214 Mkr inkluderar även Rivabs 69 Mkr i omsättning. Om inte så hamnar Lotus och Rivab i en mycket klar ledning på sammantaget 283 Mkr för 2014. Det är omsättningssiffror som ingen tidigare rivningsentreprenör nått upp i. På tredje plats placerar sig Betongborrargruppen med 134 Mkr och Delete på 121 Mkr, som du kan läsa om i en separat artikel i tidningen.

DEMCOM placerar sig på femte plats med 112 Mkr. Över 100-miljonerstrecket ligger också Borrkompaniet och Trellegräv, båda på cirka 105 Mkr. Sedan dyker bland annat ML Demo upp på 94 och Rivners på 81 Mkr i omsättning för att ge några exempel. I rivningsbranschen är vi vana ganska tvära kast i omsättningssiffrorna bland de största aktörerna. Projekten är ofta stora och långa och många gånger löper de från ett verksamhetsår till ett annat vilket gör att omsättningssiffrorna både kan sjunka och öka ovanligt mycket och en eventuell konstaterad förändring i någon riktning måste ses på längre sikt.

Inför vår Rivningsspecial går PD sedvanligt ut med ett frågeformulär till svenska rivningsentreprenörer. Den här gången har endast fem företag svarat varav fyra av dessa svar hittar du nedan. Det femte företaget, Delete, kan du läsa om i en separat artikel i tidningen.

 

Betongborrargruppen

Jan Törner och Fredrik Ohlsson, vd respektive arbetschef vid Betongborrargruppen i Stockholm berättar att man ser ljust på företagets verksamhet.  Man räknar med att under året rycka upp omsättningen till 150 Mkr. Betongborrargruppen i Mälardalen AB grundades 1997 och fusionerades med BBS Riv och Sanering 2014 som tidigare var delägt. Ägare är Hasse Pettersson, Maria och Anders Jäderholm, Tony Westman, Fredrik Ohlsson och Håkan Ahlm. Den huvudsakliga inriktningen är rivning, sanering, håltagning samt återvinning. Antalet anställda ligger idag på cirka 150 och man arbetar i Storstockholmsområdet och hela Mälardalen.

Bland företagets kunder dominerar byggentreprenörer och fastighetsbolag. Bolaget förnyar kontinuerligt sin maskinpark och i år har man satsat en hel del på inköp av utrustning för bolagets återvinningsverksamhet samt i nya lastbilar och flak mm.

Bolaget är medlemmar i Riv & Saneringsentreprenörerna och HiB samt certifierade i enligthet med BF9K. Personalen utbildas specifikt efter behov i exempelvis heta arbeten, lyft, asbest m m.

Jan och Fredrik ser positivt på marknadsutvecklingen och verksamheten växer med mellan 5-10 % per år. Men man framhåller att konkurrenssituationen är fortsatt tuff.

www.betongborrarn.se

 

Härnösands Byggreturer

Nicklas Klingberg, som jobbar med anbudsförfrågningar vid Härnösands Byggreturer, rapporterar att även här ser konjunkturerna goda ut och det finns gott om jobb. Härnösands Byggreturer förvärvades som bekant av norska AF Decom för drygt ett år sedan. Genom förvärvet lyckades man förstärka sin ställning över hela landet. Idag har man kontor i Härnösand, Stockholm och Göteborg. Omsättningen för 2014 hamnade på 138 Mkr och man räknar med att ligga kvar på samma nivå för innevarande år. Bolaget sysselsätter i nuläget 55 personer. Man arbetar i huvudsak med alla typer av rivning, håltagning och sanering. Under året har man investerat i en rad olika typer av maskiner och utrustningar för rivningsarbeten. Bolaget är certifierat enligt BF9K och har specifika utbildningar för sina anställda såsom byggarbetssamordnare BAS-P och BAS-U, miljöansvarigutbildning, utbildning inom asbestsanering, PCB-sanering, säkra lyft och heta arbeten, mobilarbetsplattformutbildning, brandskydd på arbetsplatser, ställningscertifikat, arbetsledarutbildning, hjärt- och lungräddning, transporttillstånd av farligt avfall m m. Marknadssituationen ser bra ut och man räknar med att det kommer att hålla i sig.

www.byggreturer.se

 

Rivners

Rivners i Skogås söder om Stockholm är ett av landets äldsta nu verksamma rivningsentreprenörer. Kanske till och med det äldsta. Bolaget är fortsatt ett familjeföretag som grundades 1966 och fyller därmed hela 50 år 2016. Sedan 2011 har man även det helägda dotterbolaget Rivners Sanering AB. Gruppen omsatte under 2014 drygt 93 Mkr och omsättningen 2015 förväntas att stiga med cirka 10 %. Man utför alla typer av rivning och sanering samt schaktning från den minsta sommarstugan till stora industrikomplex. Bolagets kunder återfinns inom den offentliga sektorn, stora byggföretag, mindre och mellanstora byggföretag, privatpersoner, föreningar och industrier. Bolagets investeringar är konstanta och sker löpande inom samtliga verksamhetsgrenar för att behålla sin placering i framkant bland branschens aktörer. Under året har man bland annat investerat i en ny rivningsgrävare på 130 ton med ett rivningsaggregat på 43 meter med tillhörande betongsax, pulveriserare och hydraulhammare på vardera över åtta ton. Rivners är certifierade enligt BF9K och har en rad andra specifika utbildningar för rivare och sanerare.

Vad gäller marknadssituationen är den fortsatt tuff med hög konkurrens på i princip alla jobb. Känslan hos Rivners är att konkurrensen från aktörer ute från landet ökat i Stockholmsregionen. En del aktörer kommer till och med från andra länder i Norden. Men man ser positivt på framtiden då beställarkraven på rivningsentreprenörerna kompetens och seriositet hela tiden ökar vilket är till fördel för Rivners som ser sig väl rustade.

www.rivners.se

 

Trellegräv AB

Sist ut bland rivningsentreprenörerna är Trellegräv i Trelleborg. Bolaget grundades 1992 och ägs av syskonen Jonas och Stefan Jönsson och Ulrika Ekholm. Trellegräv är ett bolag som under många år levererat en stabil utveckling som verkar hålla i sig. De har en stark ställning i södra Sverige även om konkurrensen ökar. Omsättningen hamnade på cirka 105 Mkr under 2014 och man räknar med att landat mellan 100 till 115 Mkr under 2015. Idag sysselsätter bolaget 40 anställda och verksamheten är inriktad på tung rivning, maskinrivning, rivning på hög höjd, skrotrivning och undervattensrivning. Det geografiska arbetsområdet är fortsatt södra Sverige. Kunderna återfinns främst inom bygg och industri. Som de andra aktörerna vi berättat om håller Trellegräv en hög investeringstakt. Under året har man investerat i en ny Cat 336 HD med 21 meters rivningsaggregat, tre stycken rivningsutrustade Cat 324 E samt två rivningsutrustade Cat-maskin på 18 respektive 25 ton på hjul. Man har införskaffat fyra nya rivningsgripar, fyra pulveriserare och betongsaxar, en skrotgrip, en lastväxlare med släp samt ytterligare tio nya flak. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001, certifierad enligt Kontrollansvarig K samt att personalen utbildas löpande i Heta Arbeten, Arbete på väg, Säkra lyft med mera. Trellegräv är medlem i Maskinentreprenörerna. Om marknadssituationen bedömer Trellegräv att det inte är riktigt lika mycket arbete i den södra regionen som det verkar vara i Stockholmsområdet. Men man tycker att situationen är tillfredställande och håller konjunkturen i sig kommer det se ganska bra ut nästa år också, tror man.

www.trellegrav.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×