Ett glatt team, leverantör och köpare hos Conjet i Haninge.

Rivningsentreprenör breddar med Vattenbilningstjänster

Publicerad 19/9, 2018 kl. 12:21

Att vattenbilningstekniken får allt mera fäste bland traditionella rivningsentreprenörer blir allt tydligare både hemma i Sverige och utomlands. Ett exempel på det i Sverige är att företaget BTT Rivningsspecialisten AB i Båstad under våren beslutade sig för att börja erbjuda vattenbilningstjänster.

En viktig del i BTTs satsning var att investera i vattenbilningsutrustning från Conjet, en Conjet Robot 557 med en tystgående Silent Powerpack utrustad med en 500kW pump från Hammelmann.

 

“Vi kommer att storsatsa på vattenbilning”

PDs utsände hade förmånen att vara med när BTT och dess anställda inspekterade nyförvärvet på plats hos Conjet i Haninge på försommaren.

“Vi tänker storsatsa på vattenbilning och gör en hel del förändringar i bolaget förutom att vi nu investerar i ny utrustning”, berättar BTTs ägare och VD Arne Göransson.

Arne är en entreprenör ut i fingerspetsarna och har varit verksam i många branscher under åren. Sedan 2015 driver han BTT Rivningsspecialisten tillsammans med ett starkt och kompetent team av medarbetare. Projektledare inom bolaget är Dinel Lungu som har arbetat med rivning under de senaste 20 åren.  

“Jag har stor erfarenhet från att praktiskt arbeta med rivning, sanering, håltagning, slipning och polering av betonggolv med mera. Det ska bli väldigt spännande att sätta sig in i vattenbilningstekniken, även om jag numera arbetar mer som projektledare. Vi kommer nu att lära upp flera av våra anställda till vattenbilningsoperatörer”, berättar Dinel.

Dinel har tidigare arbetat med en rad välkända rivningsentreprenörer i Sverige, berättar han, som Lotus, Rivab, NKR med flera.

 

Tre nya säljare

Satsningen som görs inom BTT består inte bara i investering av ny vattenbilningsutrustning. Man satsar naturligtvis också på den traditionella rivningen och håltagningen . Man har kontrakterat tre nya säljare, Christoffer Orvelind, Bengt Pålsson och Peter Windekrans, som arbetar aktivt för att hitta nya uppdrag.

Dinel berättar att man idag är sex anställda, förutom de tre säljarna, men man har en tydlig plan på hur man vill utvecklas under de närmaste åren både avseende personalstyrkan och utrustningsmässigt. Man har som mål att inom loppet av något år komma upp i cirka 15 anställda. De tre säljarna kommer främst att jobba med vattenbilningstjänsterna men naturligtvis även med de övriga tjänsterna företaget erbjuder.

Tjänstemässigt så erbjuder BTT idag alla typer av rivningstjänster, sanering, återvinning, marksanering, håltagning samt slipning och polering av betonggolv. Och snart är man även igång med vattenbilningen.

Vad gäller rivningsentreprenaderna jobbar man idag i södra och mellersta Sverige. I princip arbetar man upp från Malmö till Göteborg och längs en linje via Jönköping. Vad gäller vattenbilning som kommer man att erbjuda sina tjänster i samma område men man kommer också satsa starkt på Stockholmsområdet vad gäller vattenbilning.

Utrustningsmässigt förutom den senaste investeringen från Conjet har BTT en 50-tons rivningsutrustad Cat-grävare och en rivningsutrustad Volvo på 30 ton. Verktygen kommer i huvudsak från Ståhle Mining & Construction AB. Man har också en Brokk 90 rivningsrobot samt ett antal Bobcats. På håltagningssidan kommer utrustningen från Pentruder och Hilti samt borrsystem från Dr Bender som säljs av Jerneviken Maskin. Golvslipningsmaskinerna kommer från Scanmaskin.

 

Varför vattenbilning?

Dinel berättar att orsaken till at man beslutat att börja erbjuda vattenbilningstjänster är dels att man vill bredda sina tjänster i bolaget och dels för att man ofta stöter på projekt där vattenbilnings skulle kunna vara en användbar metod.

“Vattenbilningsutrustning är dessutom ingenting som man generellt hyr in så enkelt och att jobba med vattenbilning ställer stor krav på kunnande inom området. Vi håller nu på med att bygga upp en kompetens inom området på företaget genom att utbilda vår personal”, säger Dinel.

Han berättar också att det finns en hel del jobb att räkna på som olika typer av kajarbeten. Det finns massor av kajer i Sveriges hamnar som behöver renoveras och här ser BTT en stor potential. Kärnkraftverket Barsebäck ligger heller inte så långt från BTT så här finns också en god potential för uppdrag. Sedan finns många broar, parkeringshus med mera i södra Sverige och Stockholmsområdet som behöver uppdateras.

 

Ny robot från Conjet

Conjets robot Conjet 557 är en nyutvecklad modell med en rad smarta lösningar som gör vattenbilningsarbetet effektivare och dessutom enklare för operatören. Modellen är den största i Conjets sortiment och den drivs med el men finns också i en dieselvariant. Några av fördelarna är den kraftfulla armen MPA-armen som har en vertikal räckvidd på fem meter. Kroppen på roboten kan skjutas bakåt upp till 400 mm för att öka stabiliteten. De två larvbanden kan vardera breddas upp till 350 mm. Maskinen kan dessutom förses med en mastlösning istället för MPA-armen vid applikationer där stor vertikal räckvidd krävs antingen uppåt eller nedåt. Masterna kan i princip byggas ut i det oändliga och är perfekt vid bilning av exempelvis höga damm-, kaj- eller brosidor. Maskinen är kompakt och konstruerad med en mycket ergonomisk design. All hydraulik ligger skyddad mot yttre påverkan. Maskinen är enkel att serva och reparera tack vare smidig åtkomlighet av motorrum och hydraulik. Robot 557 är utrustad med Conjets smarta kontrollbox Conjet One, roboten kommunicerar trådlöst med pumpen och roboten är försedd med en tydlig och lätthanterlig display. Powerpacken som driver pumpen är en så kallad “Silent” modell försedd med en 500 kW pump från tyska tillverkaren Hammelmann.

“Det här är en utomordentligt kraftfull pump som anpassats till Robot 557. En av egenskaperna är att den kan gå ner i varvtal och alstrar då mindre buller. Hela Powerpacken är konstruerad för att arbeta i bullerkänslig innerstadsmiljö”, berättar Johan Fahlström som arbetar med försäljning och marknadsföring på Conjet.

www.conjet.com

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×