Gerth Larsson

Rivningsbranschens Hjältar

Publicerad 19/9, 2018 kl. 12:27

Alla medarbetare i ett rivningssammanhang är viktiga. Men det finns vissa som sticker ut lite extra, ofta förenat med lång erfarenhet av sitt arbete. Två exempel på den här typen av nyckelpersoner är Gerth Larsson och Mika Myntti på Delete Sverige AB.

  • Mika Myntti

Bland Sveriges många rivningsentreprenörer finns alltid viktiga nyckelpersoner. Naturligtvis är alla medarbetare viktiga men vissa sticker ut lite extra och har betytt särskilt mycket för bolagen och branschens utveckling. Många av dem är grundare och ägare av bolag men lika många är värdefulla anställda medarbetare. I den här tidningen har vi under åren skrivit en hel del om ägarna. Men den här artikeln handlar om två viktiga nyckelpersoner på företaget Delete. Materialet är bland annat hämtat från Deletes egna marknadsföringsmaterial.

 

Gasverksfabriken – något annorlunda

Gerth Larsson och Mika Myntti har kamperat ihop på samma bolag under ganska många år nu. Det började med Lodab som blev DEMCOM och som senare förvärvades av Delete. Gerth är specialisten på alla sorters saneringar och har sanerat det mesta sedan 35 år tillbaka. Mika har inte varit lika länge i en och samma bransch men dock i närliggande branscher och hans erfarenheter passade mycket väl in i rivningssammanhang. Med rivning har Mika jobbat i 13 år.

På de olika projekt de tar sig an under Delets flagg kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt med sina djupgående kunskaper och sitt väldrillade manskap.

Ett bra exempel på ett projekt där de arbetat sida vid sida var utrivningen av gasverksfabriken i Stockholm. Gerth ansvarade för saneringen och Mika för rivningen.

I mer än 100 år har gasverket bidragit till stockholmarnas vardag i form av värme och ljus. 2011 lades produktionen ner och området kom att bli en stängd industri fram tills nu. Nu har området istället omvandlats till en öppen stadsdel. Gerth Larsson, projektledare på Delete, fick något att bita i. Han ledde arbetet med saneringen i Hus 20 åt CA Fastigheter. Och han beskriver saneringen som något utöver det vanliga.

 “Jag har sanerat det mesta under mina 35 år i branschen. Men det här var annorlunda. På Gasverksfabriken fanns det mesta av “godsaker” som cyanid, arsenik, kvicksilver, PCB, PAH med mera. Någon liknande sanering har nog aldrig gjorts. Åtminstone inte vad jag vet”, säger Gerth och ler.

Gerth är ingen duvunge i branschen. Han har varit med sedan allt början på 80-talet och genomfört ett otal större saneringar, både i omfång och komplexitet. Oftast asbest- eller PCB- saneringar.

“Vanligtvis är det bara asbest, eller bara arsenik och så vidare. Gifterna var och en är inget nytt för mig, jag har sanerat det mesta. Men så många på samma plats, det är ovanligt”, säger Gerth.

Hus 20 på Gasverksfabriken har omvandlats till handelslokaler i bottenvåning och uppåt i huset skapas nya våningar för kontorsändamål. Det är ett av flera hus som saneras på området. När saneringen var klar fans det inte några spår av gifter kvar. Delete var på plats med tolv till femton man om dagen. De har bilat, rivit, fräst och blästrat. En oberoende miljökonsult utförde kontinuerliga provtagningar för att undersöka vilken typ av gifter som fanns. Avfallet klassades, selekterades och togs till deponi. Allt enligt gängse rutiner och regelverk.

 

Som en asbestsanering

Rent praktiskt fungerade det som vid en asbestsanering, med miljöinventering, slussar och skyddsutrustning. Man satte dit en fläkt som var enorm. Den är specialbyggd för Delete och suger ut upp till 60 000 kubikmeter luft i timmen. Det skapar ett undertryck i lokalen som testas varje dag. Inne i Hus 20 var det mörkt, och man fick nästan känslan av en rymdstation med alla arbetare i sina vita dräkter och helmask för ansiktet. Heltäckande skyddsutrustning var ett krav, och masken har både kol- och partikelfilter. Vid bilningen skapades ångor med bensener. Det dammade också en hel del.

Gifterna som fanns i byggnaden är rester efter gasproduktionen. De har tillkommit vid förbränningen och sen runnit längs med väggarna och ner i bottenplattan. Arbetet gick till i ordning: provtagning,  arbetsmoment,  provtagning,  arbetsmoment, och så höll det på. Inte mindre än fyra olika klassificeringar av farligt avfall hittades.

Fasaden, samt en travers som inte fick rivas, är det enda som blev kvar av Hus 20. Huset är K-märkt. Saneringen tog cirka fyra månader totalt. Projektledare för rivningen var Mika Myntti.

 

En riktig globetrotter i jobbet

Mika Myntti har som sagt arbetat 13 år med rivning. Han kom in i branschen lite av en slump berättar han. Det var 2004 som en vän bad honom räkna på ett jobb på Öresundsverket i Malmö och i förlängningen ledde detta till ett jobb hos Lodab, företaget som senare blev Demcom innan man förvärvades av Delete. PD bevakade projektet vid Öresundsverket när Mika introducerades i rivningsbranschen. Men det började långt innan det för Mika. 

“Min bakgrund är inom mekaniska installationer. Jag kom till Sverige från Finland 1969 och började med att jobba på varven i Göteborg. Sedan vidare till Norge och Danmark där jag gjorde mycket jobb för oljeindustrin. Under 1980-talet åkte jag till Afrika för att under några år bygga kraftverk och pipelines”, förklarar han kortfattat och avslutar med att säga att han sedan tillbringade nästan 15 år inom oljeindustrin i Saudiarabien.

Nu har Mika hunnit bli 64 år men har ingen tanke på att sluta arbeta. “Nej, absolut inte. Jag är helt frisk och känner inte att alls att jag behöver sakta ned”, säger Mika. 

Vad är då det bästa med jobbet?

“Jag gillar atmosfären och att hela tiden resa och jobba på nya platser. Det är en krydda i tillvaron, att man rör på sig hela tiden. Sedan tycker jag om att arbeta med nytt folk, att bygga upp ett team”, förklarar han. Varje söndagskväll lämnar Mika hemmet utanför Borås för att bege sig till arbetsplatsen och sedan återvänder han först på torsdagskvällen. Stockholmsprojekten är oftast spännande och han får energi av att arbeta med dem, men de kan vara extremt påfrestande utifrån andra aspekter.

Det är alltid intensivt på jobbet för Gerth och Mika men ibland är det lite extra intensivt. Den senaste perioden har flera stora projekt varit igång samtidigt. Gasverksprojektet är ett. Ett annat har varit rivningen av SEBs banklokal i centrala Stockholm där flera olika rivningsentreprenörer delat på olika etapper i arbetet. Rivningsarbetet för Deletes del var klart i mars och man sysselsatte 25 personer på plats. 

“Det var ett relativt stort projekt, men vi höll tidsplanen. Alla innerväggar revs ut så byggnaden blev som ett skelett efter att man tagit ut fönstren. Efter det genomfördes en omfattande sanering av asbest och PCB som fanns i det gamla huset”, säger Mika.

Mika fortsätter och berättar att man arbetat med vart och vartannat hus häromkring som exempelvis på Gallerian på andra sidan Hamngatan som ett.

Vad gäller det nuvarande jobbuppdraget är den största utmaningen just att arbetsplatsen är placerad mitt i Stockholm. Det innebär att det hela tiden är logistiska utmaningar som ska lösas. Arbetsuppgifterna i sig ser Mika däremot inga som helst problem med.

“Vi har fördelen av att vi gjort det tekniska utformandet många gånger förr. Många rivningar här exakta kopia av andra rivningar i närhet som exempelvis kvarteret Björnen på Drottninggatan inte långt härifrån. Så vi vet precis vad vi gör, vilket man måste göra i projekt som det här”, säger Mika. För en tid sedan skrev PD också om ett annat stort projekt som fortfarande pågår, nämligen rivningen av Slussen där Delete varit inblandade.

Mika utstrålar ett självklart lugn och det verkar krävas en hel del för att få honom att tappa humöret. Det är den sortens tillbakalutad självsäkerhet som kommer av lång erfarenhet och som utan tvekan för med sig ett lugn som skapar trygghet hos både kund och medarbetare. Och intryck stämmer bra enligt honom själv. “Jag är alltid väldigt lugn. Börjar man skrika och springa runt förlorar man respekt och jag har alltid sagt att respekt är nyckelordet. Att jag respekterar de jag jobbar med och att de respekterar mig tillbaka. Det är viktigt i alla delar av livet, vare sig det handlar om jobbet, familjen eller någonting annat”, säger Mika.

Som sagt, Gerth och Mika får i det här reportaget representera alla de nyckelpersoner och slitvargar som har så stor betydelse för den svenska demoleringsbranschen utveckling.

www.delete.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×