Ren luft, rent vatten, rent samvete

Publicerad 2/5, 2018 kl. 16:29

Bäste kollega

I åratal har jag repeterat det faktum att svenska tillverkare inom byggindustrin tagit sitt ansvar på allvar vad gäller att skapa renare luft på våra byggarbetsplatser. Just i Sverige finns en koncentration av duktiga tillverkare av luftrenare, stofthanterare, cykloner och våtsugar vars kunnande spridit ringar på vattnet till andra länder runt om i världen.

Inte nog med att svenska produkter exporteras och säljs med framgång i andra länder, det har också väglett utländska institutioner och tillverkare att skärpa sin miljökrav och börja utveckla utrustningar som eliminerar de skadliga partiklarna som exempelvis kvartsdamm. Sverige har varit med och skapat en medvetenhet om riskerna. Ett skräckexempel som jag var med om för ganska många år sedan var på ett rivningsjobb utanför New York. Det dammade extremt på jobbet och jag frågade om de aldrig funderade på att skaffa luftrenare och bättre dammsugare. Till svar fick jag att de är för dyra och lönar sig inte. “Vi köper en billig dammsugare på ett byggvaruhus. När jobbet är färdigt är också dammsugaren färdig att kastas på tippen. De som utför det dammigaste jobben är dessutom tillfälliga, lågavlönade gästarbetare från Centralamerika”, sa personen med ironi som jag intervjuade. Mellan raderna kunde jag utläsa att det var inte så noga ifall de drog i sig de skadliga partiklarna, de kunde ju bytas ut ändå. I dag är det annorlunda även i USA. Kraftigt skärpa regler från OSHA gör det omöjligt att arbeta på det här sättet även i USA vilket skapar affärsmöjligheter för bra och effektiv utrustning från Sverige men framförallt en bättre och mindre hälsovådlig arbetssituation för amerikanska rivningsarbetare. I det här numret av Professionell Demolering publicerar vi vårt årliga tema om nya luftrenare och stofthanterare vilken som vanligt är ett bra exempel på att svensk teknologi fortsatt ligger i framkant.

Men det är inte bara dammet som varit ett problem och som vi fått bukt med i Sverige. Byggarbetsplatsen innehåller även en hel del vatten som förorenas vid bearbetning av betong. Till exempel används en hel del vatten vid rivning, betonghåltagning och golvslipning. Vattenbilning som också är rivning innehåller en massa vatten som inte kan släppas ut i dagvattenledningarna utan att det renas. Idag finns skärpta bestämmelser som reglerar detta. Även här har svenska tillverkare, exempelvis av vattenbilningsutrustning, tagit sitt ansvar och utvecklat effektiva vattenfiltreringssystem som renar vatten på plats. Ett exempel är Aquajet Systems EcoClear som utvecklats i samarbete med engelska Siltbuster. Detta slutna system lämpar sig inte bara utmärkt för vattenbilning, som det utvecklats för, men skulle också kunna användas i flera andra applikationer där vatten används i bearbetningen. Även tillverkare Conjet har sitt eget system för vattenrening som renar förorenat vatten.

Under mässan DEMCON den 27-28 september i år på Infracity kommer några seminarier att arrangeras med fokus på kvartsdamm, luftrening, stofthantering och rening av vatten från skadliga ämnen och vad lagen säger. Mer information om dessa seminarier kommer att publiceras i tidningen längre fram under året, så håll utkik.

 

Jan Hermansson, 

jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×