Remoove utvecklas starkt med utrustning från Trevi Benne

Publicerad 19/9, 2018 kl. 17:02

Rivningsentreprenören Remoove i utförde tidigare i år rivningen av en anläggning för Skånemejerier i Bjuv.

Remoove använde en rivningsutrustad Cat 324E med en nyinköpt CS 30R skrotsax från Trevi Benne samt en Volvo EC300D försedd med Trevi Bennes multiverktyg MK25 med skrotkäftar och pulveriserarkit. Andra verktyg som användes vid jobbet kom också från Trevi Benne och omfattades av F 21P pulveriserare, primärkrossen HC 20, rivningsgriparna PMG 15S och PMG 20S. Mer eller mindre fanns exempel från Trevi Bennes hela sortiment på rivningsarbetsplatsen. För rivningen av de högsta delar på mejeriet använde Remoove höjdrivaren Volvo EC 460 som specialutrustats av brittiska ombyggaren  Kocurek. 

 

Återvinning på plats

På mejeriet i Bjuv hade man tidigare tillverkat torrmjölk men nu skall platsen användas för uppförande av bostadsrättslägenheter. Efter rivningsarbetet återvanns massorna på plats som fyllnadsmaterial. Totalt revs 13000 ton material eller 7500 kubikmeter rivningsmaterial. Cirka 1000 ton stål klipptes ner. På de högsta ställen mätte byggnaderna 22 meter.

Erik Östlund som grundat och äger Remoove var mycket nöjd med hur arbetet fortskred. Utrustningen fungerade bra som förväntat och man kunde hålla tidsplanen med god marginal. Remoove är en del av bolaget Håltagarna i Skåne AB.

 

Kraftfull utveckling

Remoove arbetar geografiskt framförallt i södra Sverige och Danmark men det händer att man arbetar i andra delar av Sverige också. Allt beror på uppdraget. Man har 18 anställda och omsätter i runda slängar omkring 30Mkr per år. Förutom en rad olika hydrauliska verktyg har man 20 rivningsutrustade grävmaskiner i flottan. Huvudsysselsättningen är tung rivning och sanering.

Under de senaste åren har det hänt en hel del i bolaget. Man har växt starkt och tagit marknadsandelar samt gjort en hel del investeringar i ny utrustning. Den mesta av utrustningen har sålts av Trevi Bennes exklusive återförsäljare i Sverige, Andersen Contractor som har marknadsfört Trevi Benne i Sverige sedan nästan 20 år tillbaka. Det är också Andersen som varit behjälplig med de rivningsutrustade grävarna från Kocurek. 

www.haltagarnaskane.se

www.andersencontractor.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×