Peab Anläggning väljer Hilti som leverantör

Publicerad 2/5, 2018 kl. 16:40

Peab Anläggning gör en stor utbildningsinsats under 2018 där ett tusental yrkesarbetare kommer att utbildas i arbete med motorkap och vilka risker det medför.

Peab Anläggning vill givetvis säkerställa en adekvat utbildningsnivå, och har efter utvärdering av flertalet aktörer valt att samarbeta med Hilti som utbildningspartner.

”Hiltis unika upplägg med arbetsplatsbaserade utbildningar och minskat produktionsbortfall har varit en avgörande faktor för Peabs’s val”, säger Anna Kittel, produktchef för Hälsa, Säkerhet & Miljö (HSE) på Hilti.

Arbetsmiljöverket har hittills konstaterat ett 40-tal allvarliga olyckor med motorkap i branschen och en underliggande orsak till skadeproblematiken är att verktygen ofta används av personer utan relevant utbildning.

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peab’s viktigaste fokusområden och Peab Anläggning har valt att utbilda samtlig personal som handhar motorkap som ett steg i deras nollvision gällande arbetsplatsolyckor.

”Det är alltid uppmuntrande att samarbeta med aktörer som inte bara följer lagkrav utan går sin egen väg och sätter arbetsmiljön och säkerheten för sina anställda främst”, säger Anna Kittel.

Peab Anläggning ingår i Peab-koncernen som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15.000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor.

Under 2017 utbildade Hilti drygt 4000 medarbetare på cirka 200 företag runt om i Sverige. Arbetsmiljöutbildningarna riktar sig till yrkesarbetare, platschefer och arbetsledare. Och innefattar i dagsläget sex stycken arbetsmiljöutbildningar med fokus på bl. a. kvartsdamm.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×