Aquajet

PD:s vattenbilningsspecial 2017

Publicerad 11/4, 2017 kl. 10:43

Vattenbilning, ännu en svensk metod som har revolutionerat världen. PD tar i det här numret en titt på hur marknaden ser ut i Sverige just nu.

  • SVB Tyringe AB
  • Waterjet

Då var det dags för PD att rapportera vad som händer inom den svenska vattenbilningsvärlden, något som vi gör regelbundet. Något som blir allt tydligare är att vattenbilningstekniken kommer allt närmare de traditionella rivningsmetoderna i takt med att vattenbilningstekniken förfinas. Dessutom tillkommer nya applikationer där vattenbilning lämpar sig bättre än traditionell rivnings- eller håltagningsteknik. Detta har också entreprenörerna förstått alltmera och börjar investera i vattenbilningsutrustning vid sidan om håltagning och rivning. Den här ökningen är kanske inte lika uppenbar i Sverige som i andra delar av världen. I Sverige är det fortfarande mera av vattentäta skott mellan vattenbilningsentreprenörer och andra entreprenörer som rivare eller håltagare. Trots detta finns stora synergieffekter och det har tillverkaren Brokk tagit fasta på när de förvärvade tillverkaren Aquajet System för en tid sedan, något som vi berättat om i tidningen redan.

 

Aquajet Systems AB

Så varför inte börja med tillverkaren Aquajet Systems AB i Holsbybrunn i den här presentationen. Numera ingår man alltså som ett dotterbolag i Brokk AB men bolaget grundades 1988 av Stefan Hilmersson och var till en början en vattenbilningsentreprenör som sadlade om till tillverkare. Dock skall nämnas att Brokk äger bolaget till 80 procent och Stefan Hilmersson båda söner Dennis och Ronnie Hilmersson äger vardera 10 procent. Trots Brokks starka dominans i bolaget drivs Aquajet Systems vidare på samma sätt som tidigare och utan förändringar i personalen. Det var också det som var tanken när Brokk förvärvade bolaget. Aquajet Systems har egentligen haft en bra utvecklingstakt från start men det är under de senaste 10 åren som det verkligen börjat hända saker på allvar både på produkt- och försäljningssidan. Särskilt märkbart är det på företagets omsättningssiffror som 2016 hamnade på 76 Mkr och kommer att tangera 80 Mkr tros det 2017. Idag sysselsätter man 24 personer i bolaget och har ett drygt 20-tal återförsäljare och agenter över hela världen.

Under de senaste åren har man lanserat en rad nya produkter och egenskaper hos sina vattenbilningsrobotar. Något som vi löpande har presenterat i tidningen. Vid Bauma 2016 lanserade man sin nya robot 410V som även visades på mässan Conexpo i USA nu i mars. En produkt som vi presenterade i PD 2-2016. Precis när PD 1-2017 distribueras arrangerar Aqujet Systems sina årliga Hydrodemolition Days (5-6 april) i Holsbybrunn. Uppslutningen brukar vara god och kunder och återförsäljare från hela världen deltar så också Professionell Demolering. Det ryktas att en hel del nyheter kommer att visas. Bland annat, berättar företagets VD Roger Simonsson, att man nu fullt ut kommer att lansera sin nya Vattenfiltreringsanläggning tillsammans med sitt egenutvecklade styrsystem RECO. Roger berättar att företagets investering och satsning ligger i att utveckla nya produkter. I och med Brokks förvärv av bolaget tror man sig kunna ta flera marknadsandelar på den Nordamerikanska marknaden. Behovet av renovering av broar, viadukter, p-hus, vägar, kajer, kraftverk, kärnkraftverk med mera är stort i USA. Allt byggt i betong har blivit ganska eftersatt så här finns mycket att göra. USAs nya och striktare miljölagar kommer att välkomna ökad användning av vattenbilning och inte minst Aquajets nya vattenreningsteknik. “Det Brokk Incs stöd tror jag mycket på den amerikanska marknaden. Vi har tidigare inte varit så starka i USA men nu kan vi ändra på det och intresset för vattenbilning är stort inte bara i USA”, säger Roger. Om konkurrenssituationen så nämner Roger att man brottas med det faktum att det finns för få konkurrenter. Med många konkurrenter så ökar också informationsspridningen om själva sektorn. “Vattenbilningstekniken är en fantastiskt effektiv metod som fler borde känna till och testa. Men det är alldeles för få som sprider informationen idag”, säger Roger.

Aquajet har dock alltid varit duktiga på att själva sprida information om sin teknik, framförallt genom så kallade Case Stories där man berättar om olika projekt där deras produkter används. Dessa arbetsplatsreportage brukar PD och dess systertidningar regelbundet publicera. Ett intressant Case som Roger är Skanska Norways enorma projekt med att renovera en pir i Olso hamn på 4000 kvadratmeter. Det här var ett mycket komplicerat projekt med tanke på dess läge, omfattning, tidvatten med mera. Ett annat jätteprojekt som kommer att genomföras under året är ett dammprojekt kallat Minab i Iran. Här kommer man att bila bort 6000 kubikmeter betong. Mer information om bolaget och dess många projekt går att läsa på företagets hemsida.

www.aquajet.se    

 

Conjet AB

Under de två senaste åren har Conjet lanserat en rad nya produkter på marknaden och nyheterna visades på World of Concrete både förra året och i år. Dessutom ställdes nyheterna ut på Bauma i april 2016. Vi har under 2016 presenterat nyheterna vid ett flertal tillfällen i tidningen. Även om vi inte kan berätta om några sprillans ny produkter i detta tema kan nämnas att Conjet har utsett Kjell Nilsson till ny vd för företaget.  Separat hittar du även ett arbetsplatsreportage med Conjet-utrustning.

www.conjet.com

 

BVA Group AB

Men så över till de som använder tekniken. Först ut är BVA Group som är en av de stora aktörerna inom vattenbilning i Sverige. Andreas Nordström från BVA Group berättar att verksamheten snurrar på bra och det finns god tillgång på arbete. Omsättningsmässigt hamnade man på cirka 60 Mkr för 2016 och man räknar med att hamna på ungefär samma nivå för innevarande år. Företaget sysselsätter mellan 25 till 30 personer på årsbasis. Några exempel på genomförda projekt är totalentreprenader på ett antal parkeringsgarage. Under förra året genomförde man dessutom etapp 1 bestående av vattenbilning av kantbalk på Älvsborgsbron i Göteborg. Den första etappen handlade om cirka 500 meter kantbalk. I år kommer man genomföra etapp 2 i samma projekt vilket också handlar om cirka 500 meter. En rad andra projekt ligger i “pipeline” som exempelvis fler P-hus, fogbyten på Essingeleden vid Alvik, Stockholm. Bolaget genomför regelbundet nya investeringar och i år planerar man att införskaffa en ny handlans, ny vattenbilningsrobot och en kranbil. Andreas bedömer som sagt att tillgången på jobb är god och med det borde konkurrenssituationen inte vara för tuff då jobben räcker till åt alla.

www.bvagroup.se

 

Corvara AB

Corvara är ett bolag som vi ser betydligt mera av idag inom demoleringsbranschen i sin helhet. Bolaget har under de senaste åren ökat sin närvaro inom både håltagning och rivning och sedan en längre tid tillbaka även inom vattenbilning.  Corvara förvärvade också för en tid sedan bolaget Borrkompaniet.

Corvara arbetar inom flera olika tjänstesektorer vilka är industriservice som omfattar alla typer av saneringsarbeten inom industrin i hela Norden. Skadeservice när en skada skett såsom brand, fukt, mögel, asbest med mera. Det tredje benet är miljörivning som omfattar håltagning, rivning och sanering. Vattenbilningsverksamheten är placerad under avdelningen industriservice. Bolaget har omkring 700 fastanställda och finns på 30 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger på Importgatan i Norrköping. Under 2016 omsatte bolaget ungefär 800 mkr och för innevarande år förväntas omsättningen landa på cirka 880 Mkr.

Under 2016 har de flesta projekten varit fördelade över i huvudsak vattenkraftverk, broar, tunnlar och parkeringshus. Men man har även gjort en hel del specialjobb på kraftvärmepannor och bilning på olika anläggningsjobb, samtliga med dykare under vatten. Som det ser ut i orderboken just nu kommer nog fördelningen av jobb att se liknande ut under 2017. Ett exempel på ett pågående just nu är vattenbilning av brofogar på Essingeleden under nätterna. “Ett projekt som kräver en otrolig planering för att få allt att funka under de korta arbetspass som vi har tillgång till vägbanan. Detta är ju Sveriges mest trafikerade väg, så säkerheten är det absolut viktigaste”, berättar Mattias Carlsson som arbetar med affärsutveckling inom sektorn vattenbilning på Corvara.

Mattias berättar att parallellt med detta så skall man påbörja ett vattenbilningsprojekt i ett P-hus där man kommer att jobba med 2 till 3 robotar samtidigt för att korta ner entreprenadtiden.

“Corvara investerar kontinuerligt i ny utrustning  för minska miljöpåverkan och vi har ett flertal utvecklingsgrupper som jobbar nära leverantörerna för att vi skall vara nummer 1 på marknaden gällande den tekniska utrustningen”, säger Mattias.

Mattias tillägger att rots den hårda konkurrensen på marknaden så verkar flödet av förfrågningar öka och man har tagit ett steg framåt genom att anställa ytterligare en driftsledare inom vattenbilning. Han heter Mattias Johansson och har jobbat 16 år i vattenbilningsbranschen. Han påbörjade sin anställning i slutet av mars och sitter placerad i Karlstad.

www.corvara.se

 

NVB nordisk Vattenbilning AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Benin Bygg  och har sitt kontor i Gnesta utanför Stockholm. Benin Bygg ägs av Jonas och Eva Benin. NVB är förhållandevis unga inom vattenbilning men har växt starkt på senare år och omsatte under 2016 dryga 26 Mkr. Man har åtta anställda inom bolaget. Exempel på genomförda projekt är att Drakensbergsgaraget avslutades. Vid garaget, som ligger i Stockholm har man bilat 10 000 kvm. Ett annat P-hus som vattenbilats är det i Hansagallerian där man bilat 7 000 kvm. Hansagallerian ligger i Malmö. Jonas Benin berättar att man bedömer att 2016 var ett mycket bra år där man etablerat kontakt med många nya kunder och att man blivit ett starkt etablerat bolag inom vattenbilning i Sverige. Den här positiva utvecklingen fortsätter under 2017. Projekt som man jobbar med nu är bland andra Kvarteret Matst i Västerås. Här kommer man vattenbila ett garage på cirka 40 000 kvm där en del av ytan skall vattenbilas. Man jobbar även med andra vattenbilningsprojekt i Helsingborg, Skövde, Göteborg och Stockholm. Ett intressant projekt i Stockholm är att man kommer att vattenbila vid Berwaldhallen i Stockholm. Vi har tidigare berättat om NVBs vattenfiltreringsanläggning som körde igång för något år sedan. Jonas berättar att den nya vattenfiltreringsanläggningen fungerar jättebra och har används bland annat i Malmö. Reglerna för hur mycket som får släppas ut i fråga om slam och pH-värde i vattendrag varierar mellan kommunerna. Det råder dock ingen tvekan att vattenreningsutrustning behövs över hela landet. Dock är det beställaren som avgör nivån på vattenfiltreringen men NVB har utrustningen.

Vad gäller det rådande marknadsläget säger Jonas att det finns en stor efterfrågan på vattenbilningstjänster och man hoppas att detta under kommande år skall leda till många nya intressanta projekt. Men Jonas tillägger att konkurrenssituationen är tuff då det finns förhållandevis få aktörer och att man ofta krigar om samma jobb. Ett problem som han framhåller är bristen på utbildad personal något som kommer att bli ett ökat problem under den närmaste tiden då det dessutom finns en hel del intressanta vattenbilningsprojekt även i Norge.

www.nvbab.se

 

SVB Tyringe AB

Ett annat bolag som det är full fart i är SVB Tyringe AB i Tyringe i södra Sverige. Bolaget är familjeägt. Företaget etablerades 1991 och har idag 24 anställda. Kunderna finns representerade i hela Skandinavien och Baltikum och målsättningen är att tillgodose deras behov med hög service- och kvalitetsnivå, med så lite miljöpåverkan som möjligt.

SVB är som sagt ett familjeägt företag vilket startade som ett blästrings- och måleriföretag, men har under årens lopp utvecklats till att bli en ledande miljöservicepartner för industri- och byggbranschen. Man arbetar med en modern maskinpark och samtliga anställda är utbildade och certifierade inom sina respektive arbetsområden. Jonas Björk, ansvarig för industri och vattenbilning vid bolaget berättar att man under 2016 omsatte 35 Mkr och att man beräknar att nå upp i cirka 38 Mkr under 2017.

Exempel på genomförda projekt är Oceanpiren i Helsingborg där man vattenbilade 140 löpmeter utsida krönbalk samt 1200 kvm insida vattentorn i Oxie, Malmö samt vattenbilning av pelare. Arbetet vid Oceanpiren fortsätter under året med ytterligare etapper. Vad gäller nyinvesteringar har man förvärvat en ny högtryckspump under 2016 från Aquajet samt ett mobilt vattenreningsverk. Under 2017 planerar man att investera i en ny specialanpassad sugbil samt eventuellt ett mobilt vattenreningsverk till.

Enligt Jonas Björk ser konjunkturerna bra ut. Det finns gott om jobb och förfrågningarna är många. Dock menar även Jonas att konkurrensen är tuff men med specialanpassade och väl uttänkta lösningar lyckas man hålla konkurrenterna borta. “Jag tror att vår styrka är att vi kan erbjuda ett helhelskoncept inom vår vattenbilning som omfattar smarta projektanpassade lösningar från vattenbilning till vattenrening och hantering av massorna med sugbil med mera”, säger Jonas Björk.

www.svb-tyring.com

 

Svensk Vattenbilningsteknik AB

Svensk Vattenbilningsteknik i Vetlanda är en av landets äldsta vattenbilningsentreprenörer som vi berättat om många gånger i PD. Bolaget ägs i lika delar av Carl Gustaf Andersson, Per Åke Andersson och Jan Ola Andersson. Bolaget har 11 personer anställda och omsatte under 2016 18 Mkr. Man uppskattar att hamna på ungefär samma nivå i år. Under många år har man varit specialiserade på just vattenbilning i hamnområden på västkusten. Det handlar då mycket om kajrenoveringar. Just nu arbetar man i hamnar i Lysekil, Stenungsund och Göteborg. Men man arbetar också en hel del inom kärnkraftsindustrin med vattenbilning. Just nu har ett större jobb startas upp på Ringhals kärnkraftverk som beräknas att pågå fram till 2019. Arbetet består i reparation av pålar/isskydd vid Videbergs kaj på Ringhals.

Under 2016 har inga nyinvesteringar gjort vare sig gällande robotar eller pumpar. Däremot har man under vintern 2016/2017 modiferat delar av sin utrustning för det stora projektet Videbergs hamn på Ringhals.

Vad gäller marknadssitutionen så upplevs den jämn och stabil. Carl Gustaf Andersson berättar att många av företagets uppdrag löper på tre till fem år och av den anledningen känner man i dagsläget inte av någon konkurrenssituation.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

 

Waterjet Entreprenad

Bolaget kräver ingen närmare presentation utan är mycket välkända på marknaden sedan lång tid tillbaka. Efter att verksamheten togs över av ett investmentbolag för några år sedan har bolagets grundare, Thomas Åberg, nu åter tagit över verksamheten, något vi berättat om i tidningen tidigare. Bolaget har sitt säte i Jordbro med filial i Karlstad och sysselsätter idag 10 personer. Omsättningen 2016 landade på 22 Mkr och den beräknade omsättningen i år tros landa mellan 22 till 25 Mkr. Tjänsterna omfattar vattenbilning, betongreparationer och industrisanering.  

Exempel på genomförda och aktuella projekt är att man vattenbilar Älvens parkeringshus i Hammarby Sjöstad. Totalt bilades 7 000 kvm betonggolv åt Skanska. Åt Stockholms Hamnentreprenad har man vattenbilar 1 700 kvm undersida pir med gejdersystem och handlans. Ett projekt som började förra året och som fortsätter under 2017 är vattenblästringsarbeten vid Sergels Torg. Waterjet har här en egenutvecklad metod för att ta hand om vattnet och slammet på en gång vid bilningstillfället. Detta innebär att ytan blir  helt ren när man går över den. Även detta jobb utför man för Skanska. Under hela våren kommer man dessutom att utföra vattenbilningsarbeten vid Skärholmen Centrums parkering. Här kommer man framförallt nattetid bila med handlans på pelare och tvärbalkar. Uppdragsgivare är Arcona. Ett annat projekt som drar igång under 2017 är att vattenbila tvärbalkar och lagerpallar på Söderströmsbron. Beställare är företaget W-Tech. Andra exempel på uppdrag som man har kontrakterats för under året är vattenblästring i bergsutrymmen, vattenbilning i Skansenbergets parkeringshus, vattenblästring av bassänger och bjälklag vid GIH Badet i Bergshamra, vattenbilning av kaj vid Birkaterminalen med mera.

Genomförda investeringar under 2016 omfattar köp av ny robot och pump från Conjet, elsug samt att man genomfört diverse uppdatering i bilparken under 2016. Under 2017 kommer man investera i en ny lastbil från Volvo med fastmonterad kranarm för att kunna effektivisera verksamheten ytterligare.

Gällande marknadssituationen berättar André Jansson, som är arbetschef vid företaget, att 2017 har börjat väldigt starkt. “Vi har haft ovanligt mycket att göra under perioden januari till mars vilket definitivt kommer att hålla i sig. Så marknadsläget känns bra för oss”, säger André. På svar om konkurrenssituationen så tycker André att prisbilden är ganska pressad och har så varit under de senaste tre åren. “Just nu genomför vi stora förändringar internt för att öka effektiviteten och bemöta konkurrensen effektivare”, säger André.

www.waterjetentreprenad.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×