OxySan vinner mark i Värmland

Publicerad 18/5, 2015

När Värmlands Håltagning fick i uppdrag att riva för ombyggnaden av Konsum på Bergviks Köpcentrum blev luftrenaren Oxysan lösningen på dammproblemen.

Wermlands håltagning startade 2004 i Slottsbron, Värmland. Inriktning sedan starten är håltagning, rivning och sanering. Bolaget sysselsätter idag 12 personer inklusive arbetsledning.

Avsevärd skillnad med Oxysan
Noctor bygg är uppdragsgivare för ombyggnaden av Konsum Värmlands del på Bergviks köpcentrum utanför Karlstad. Total byggkostnad för projektet är 250 miljoner och totalt 60 man är sysselsatta med ombyggnaden idag som skall vara färdigställd i mitten av 2016 med Konsum Värmland som slutkund.
“Utmaningarna för oss som rivningsentreprenör på Bergvik Köpcentrum är damm och buller. All bullrande verksamhet utförs därför när butiken är stängd, dammet hindrar vi vanligtvis med intäckningar av plast, dammfällor och numera även luftrensaren OxySan 2000”, säger Fredrik Seeberg på Wärmlands Håltagning.
Wermlands Håltagning fick under en vecka prova två stycken OxySan 2000 från Magnus Molin på Jack Midhage AB. “Vi stod och schaktade sand mitt i butiken och såg att damm spridningen blev avsevärt mindre. Vi såg helt enkelt inte längre något damm i luften. Vi använder två stycken OxySan 2000 och en OxySan 600 till i alla dammande jobb, ibland ensamma och ibland med komplement som skyddsintäckning och vanliga dammfällor”, säger Fredrik.

Effektiv kombination
Fredrik tycker att skillnaden med luftrensaren OxySan i jämförelse med andra märken är att det dammar mycket mindre och att i vissa fall behöver man inte sätta upp skyddsplast och använda ordinarie dammfällor. När det är kraftigt dammande jobb använder de dock skyddsplast, dammfällor och OxySan tillsammans vilket gör att det blir mindre damm i luften som yr omkring och arbetsmiljön därmed blir avsevärt bättre.
”Vi skyddar vanligtvis omliggande ytor med skyddsintäckning och dammfällor vilket funkar till 99% , men vårt eget arbetsområde är fortarande alltid dammigt. Men med OxySan är även vår egen arbetsmiljö nu avsevärt bättre, samt att risken för läckage från arbetsområdet inte har lika stor betydelse då det inte finns så mycket damm i luften.”
Wermlands har även framgångrikt använt OxySan som ett sätt att slippa skyddsintäckning med plast när man river gips och mineralull till om med nära kundens personalutrymmen, genom att fylla luften med joner 30-60 minuter innan vi börjar jobba. Dessutom upplever vi att avgaslukterna minskar när vi återfyller servicediket med sand under dagtid.

Tankar om framtiden
Wermlands Håltagning provar fortfarande OxySan på alla nya uppgifter som man får under Bergviksprojekt och i framtiden skall man även testa att använda den på asbestsanering som ett komplement för att minska damm i luften under arbetet.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×