Nu kommer Steelwrist system för snabba byten av rivningsverktyg

Publicerad 3/5, 2018 kl. 10:12

OilQuick-metoden för snabba och smidiga verktygsbyten bland rivningsentreprenörer har länge varit den regerande metoden bland entreprenörerna. Men nu får OilQuick konkurrens när en annan svensk tillverkare, Steelwrist, lanserar sitt system.

Alla vet numera att hydrauliska helautomatiska snabbkopplingssystem har under det senaste decenniet blivit ett starkt konkurrensmedel inom rivnings- och återvinningsbranschen. I takt med att kraven på ökad säkerhet, effektivitet och bättre materialseparering direkt på arbetsplatsen har också behovet att byta verktyg oftare ökat. Men tunga rivnings- eller återvinningsapplikationer ställer höga krav på utrustningen. 

 

Fyra välkända system

En modern grävmaskinist av idag strävar efter att hoppa i och ur grävmaskinen så lite som möjligt för att byta verktyg. Och när han väl gör det skall avbrottet vara så kort som möjligt, eventuellt oljespill så litet så möjligt, med så liten risk för skador på människor och utrustning som möjligt och slutligen med så hög effektivitet och flexibilitet som möjligt.

Historiskt sett har det i rivnings- och återvinningssammanhang egentligen bara funnits fyra automatiska snabbkopplingssystem på marknaden: Likufix, Variolock, OilQuick och EC-Oil. Likufix-systemet ägs av Liebherr och är starkt på tyskspråkiga marknader men också starkt kopplat till Liebherr-grävare naturligtvis. Variolock tillverkas av Lehnhoff som idag ägs av Komatsu. OilQuick behöver ingen närmare presentation och är ett uppskattat snabbkopplingssystem bland tunga rivningsentreprenörer framförallt i Europa med tyngdpunkt på den norra delen och i England. EC-Oil har utvecklats av Engcon, också en svensk tillverkare som OilQuick. I Norden börjar man se allt flera rivningsutrustade grävmaskiner med EC-Oil snabbfästen men det är OilQuicks system, som är mera avancerat, som helt klart dominerar marknaden. 

Det som rent generellt skiljer de olika standarderna med helautomatiska snabbkopplingar är dess konstruktion. Detta märks tydligast i själva låsningsmekanismen då snabbkopplingen stänger och kopplingarna skyddas. Likufix och Varilocks honsida exponeras horisontellt medan OilQuick och EC-Oils honsida i kopplingen exponeras vertikalt vilket innebär att den vertikala låsningsfunktionen är att föredra då känsliga ytor exponeras mindre och skadliga partiklar har svårare att ta sig in i de känsliga delarna av systemet.

 

Steelwrists helautomatiska SQ-fästen och Qplus

Under 2017 hände något. Då dök ytterligare en svensk tillverkare upp. Steelwrist, med sitt nya automatiska snabbkopplingssystem sällade sig till den vertikala låsfunktionen som bättre skyddar det känsliga kopplingsområdet. Steelwrist har funnits med sina produktserier av tiltrotatorer, snabbfästen och breda mekaniska och hydrauliska produktsortiment sedan 2005 men nytt är deras sortiment av helautomatiska snabbkopplingar som lanserades i april 2017. SQ, som systemet kallas, erbjuder säkra verktygsbyten på bara några sekunder direkt från förarhytten. Först lanserades produkterna på den svenska marknaden vilket snabbt gav svallvågor internationellt. 

PDs redaktör hade förmånen att träffa företagets grundare och delägare Stefan Stockhaus och företagets marknadskoordinator Sofia Danielsson på Steewrists anläggning i Sollentuna, norr om Stockholm. 

I april 2017 lanserade som sagt Steelwrist sin SQ-serie bestående av automatiska snabbfästen, tiltrotatorer och grindar. I samband med att man gick i serieproduktion under hösten 2017 lanserades Steelwrist “Qplus” kopplingsteknologi. Både SQ-serien och Qplus är helt kompatibla med tillverkaren OilQuicks OQ-fästen. Allt för att underlätta för entreprenören. Qplus ökar oljeflödet maximalt, förlänger drifttiden och möjliggör enklare service än alternativa lösningar. 

Steelwrist automatiska oljekopplingsfästen följer den internationellt växande symmetriska standarden, ett killåst system enligt ISO 13031:2016. I tillägg till att uppfylla ISO 13031:2016, inkluderar Steelwrist fästen och tiltrotatorer även den patenterade Front Pin Lock-teknologin, vilket ökar säkerheten genom att föraren inte tappar redskap av misstag.

 

Nytt, smart och enkelt för entreprenören

Marknaden för verktygsfästen har varit och är ganska snårig och beroende på vilken standard entreprenörer i olika länder väljer är man också ganska bunden till den standarden utan så många valmöjligheter. Steelwrist vill med sitt nya SQ-serie och QPlus förenkla för entreprenören genom att göra sitt system kompatibelt med OilQuick. Men när man valde att använda samma produktbeteckning som OilQuick, nämligen OQ, då de ändå var kompatibla, uppfattades detta inte positivt från OilQuick.

“Vår avsikt var att göra det enkelt för kunderna att veta vilka produkter som är kompatibla med varandra och att bygga en internationell standard för automatiska oljekopplingar. Detta visade sig vara mycket känsligt för Oilquick AB’s ledning som valde att ansöka om varumärkesregistrering av “OQ” dagen efter vår produktlansering. Steelwrist valde därför att byta produktbeteckningar till Steelwrist SQ. Vi har fått ett fantastiskt mottagande sedan produktlanseringen och för oss är inte namnet det viktiga, då vi tror att kunderna redan förstår att Steelwrist SQ är helt kompatibelt med OilQuick OQ”, säger Steelwrist vd, Stefan Stockhaus.

Steelwrist alternativ till att inte göra sitt system kompatibelt hade varit att lansera ett helt eget system, vilket inte hade varit bra. “Världen behöver inte ytterligare ett nytt kopplingssystem, istället behöver grävmaskinsägaren en kostnadseffektivt standardiserad lösning för att enkelt byta arbetsredskap. Nu fokuserar vi istället på att göra produkten ännu bättre och samtidigt behålla kompatibiliteten”, säger Stockhaus.

Det som är mer intressant är det Steelwrist gjort med Qplus på insidan av kopplingarna. I samband med serieproduktionsstart har man vidareutvecklat kopplingarna så att man ökat flödeskapaciteten högst väsentligt. Beroende på kopplingsstorlek ökas flödesarean med upp till 37% samtidigt som man infört en helt ny tätningsmetod. Fördelen för kunden blir förutom högre oljeflöde även längre drifttid då tiden mellan tätningsbyten ökas samtidigt som bytet görs mycket enklare och snabbare än tidigare, och helt utan behov av specialverktyg.

“Vi bygger nu upp produktionskapaciteten ytterligare för att möta efterfrågan och Qplus är standard i alla SQ leveranser sedan november, 2017”, säger Stockhaus.

Idag finns Steelwrists helautomatiska snabbfästen med SQ auto connect-system i två modeller, SQ60-5 för grävmaskiner mellan 12-20 ton och SQ70 för grävmaskiner mellan 18-33 ton. I pipelinen ligger nu lanseringen av nästa storlek, SQ80 för grävmaskiner mellan 25-43 ton. “Det är i detta storlekssegment som våra automatiska snabbkopplingar blir riktigt intressanta på rivnings- och återvinningsmarknaden”, säger Stockhaus.

Att som rivnings- eller återvinningsentreprenör investera i helautomatiska snabbkopplingar innebär en kraftig ökning av både effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen. Det är också betydligt mera miljövänligt då oljespillet minskar radikalt samt att andelen sortering kan ökas genom användningen av flera typer av verktyg. Men att ligga i framkant på det här sättet kostar. Prisnivåerna på de existerande systemen varierar både avseende funktion och pris. Om sanningen ska fram har kanske heller inte tillverkarna under många år satsat så mycket på att utveckla sina lösningar, förenkla dem och samtidigt göra dem billigare i inköp. Steelwrist har tagit fasta på detta och presenterar med sitt nya helautomatiska snabbkopplingssystem och Qplus ett betydligt lägre inköpspris i förhållande till storsäljaren OilQuick med en högre grad av enkelhet att byta exempelvis tätningar utan specialverktyg som nämnts.

Steelwrist ställer för övrigt ut sina nyheter på franska mässan Intermat i april samt på demoleringsmässan DEMCON den 27-28 september på InfraCity.

www.steelwrist.com

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×