Nu kan bränder från litiumbatterier släckas

Publicerad 12/10, 2017 kl. 15:00

Problemet med bränder i elektroniska produkter växer lavinartat. Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att släcka bränderna som orsakas av överhettning eller mekanisk skada i litiumbatterier. Förrän nu.

Lösningen kallas AVD. Ett patenterat och testat släckmedel, utvecklat i England, som de närmaste veckorna lanseras worldwide.

Litiumbatterier sitter i en rad produkter: mobiltelefoner, laptops, bilar, leksaker, verktyg, hoverboards, elcyklar, e-cigaretter, m m. I Sverige har hundratals bränder och tillbud med rökutveckling inträffat de senaste åren. Särskilt allvarligt ser man på det ökande antal bränder och tillbud ombord på flygplan, såväl i kabiner som i bagageutrymmen.

När det gäller hoverboards har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrerat 48 bränder sedan juli 2016. Den 16 maj stoppade Arbetsmiljöverket försäljningen av 10 av 13 modeller.

Batterierna i sig utgör ingen fara. Men bränder kan uppstå om de överladdas, skadas eller utsätts för hög värme. Och då hjälper inte traditionella släckningsmetoder som brandskum, koldioxid eller vatten. Kort sagt: ingen släckmetod har visat sig effektiv innan AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) som lanserades i maj i Europa och USA.

Produkten är en vattenbaserad samling av vermikulitpartiklar. Mineralet vermikulit, den verksamma beståndsdelen i AVD, har tidigare använts som isolationsmaterial i skorstenar och som flamskyddande beläggning på tyger och textilier. Nu får det ett nytt användningsområde. Att det verkligen fungerar visar framgångsrika tredjepartstester, gjorda av välrenommerade ZSW i Tyskland, som bl a gör tester åt Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Bosch, Fein, Li-Tec, ATL och Samsung.

Göteborgsbaserade GPBM Nordic har de nordiska rättigheterna för AVD. Man har tagit fram två specialanpassade släckare som nu i maj marknadsförs under varumärket Housegard i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

“Att traditionella släckningsmetoder inte fungerar beror på att de inte har tillräckligt kylande egenskaper vid den här typen av brand”, säger Melker Lang, projektledare på GPBM Nordic.

“Vad som krävs är dels att cellväggarna kyls ned så att fortplantingen av värme till intilliggande celler avstannar. Detta gör att den s k termiska rusningen hindras i de intilliggande cellerna. Samtidigt måste syretillförseln strypas. Och det är exakt vad AVD gör.”

www.gpbmnordic.se 

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×