Norrtälje hamn transformeras

Publicerad 22/9, 2016 kl. 15:35

Företaget NKR Demolition Sweden AB genomförde under våren 2016 ett spektakulärt rivningsarbete i Norrtälje hamn. Hela hamnområdet ska byggas om och gamla byggnader och silos skulle bort. På området kommer man istället att uppföra lägenheter, kontor och affärslokaler.

Norrtälje kommun håller i hela projektet men NKR uppdrogs av Lantmännen att ta ner ett antal silos. Projektet drog igång redan i maj 2015 då man rev lågbyggnader och några mindre silos. Sedan stod jobbet stilla och togs åter upp i maj i år. Då skulle främst den stora siloanläggningen rivas bestående av tolv så kallade rör på cirka 54 meter och ett torn på nära 60 meter.

 

Fastigheten klarade bara lätta maskiner

I tornet fanns en transportör för spannmålet till rören, trapphus med mera.

Rivningen av de tolv rören gjordes i maj månad fram till midsommar medan tornet togs ner i augusti. De tolv rören och ett tak revs med hjälp av en 14 tons Volvo EC140-grävare då det var omöjligt att nå upp med en höjdrivare. Volvon lyftes upp med en mobilkran och på toppen av byggnaden byggdes ett så kallat avspårningsskydd med en 600-balk som fungerade som en hockeyrink så att grävare inte skulle riskera att komma ut över kanten.

“Vi genomförde ett minutiöst planeringsarbete. Viktigt var också att bedöma hållfastheten både i fastigheten och av den mark fastigheten stod på”, berättar NKRs projektledare Andreas Eriksson. “Vi gjorde bedömningen efter att ha kollat de ritningar som fanns att relativt lätta maskiner bara kunde användas på själva byggnaden”, tillägger Andreas. Volvo-grävaren lyftes upp på toppen av byggnaden där taket revs och cirka fem meter av den översta delen av de tolv silorören. För rivningen användes en hydraulhammare och en betongsax av märket Robo från finska Ramtec som säljs av Entrack i Sverige. När rivningen på toppen av byggnaden genomförts kunde man med hjälp av en Manitowoc-kran försedd med kula riva samtliga rör. Kvar stod däremot torndelen med trapphus och transportören av spannmål. För att riva denna byggnad hade man förberett med att med väggsåg fästen i de översta delarna av tornet. I augusti kunde man sedan fälla hela tornet med hjälp av vajrar fästa i de översta delarna.

 

Allt återvanns

Hela rivningen mätte totalt 30 000 ton betong och andra rivningsmassor. Till detta skall läggas marksaneringen som genererade ytterligare 6 000 ton betong och rivningsmassor. Allt material återvanns och betongen krossades ner till 0/90-material. Merparten användes som fyllnadsmaterial på platsen och resten såldes vidare. Själva rivningen av de tolv rören och tornet tog cirka två veckors effektiv tid och sysselsatte endast tre man från NKR, en operatör och två man som övervakade arbetet på den hög höjden.

www.nkr-rivning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×