Nordbygg på plats på Europas starkaste tillväxtmarknad

Publicerad 22/3, 2016 kl. 16:00

Snart öppnar portarna för mässan Nordbygg i Stockholm. Mässan är Norden största byggmaskinmässa och en högaktuell språngbräda för att ta sig in på den starka byggmarknaden i Stockholm. Stockholmsregionen har för närvarande den högsta tillväxttakten i hela Europa.

2016 är ett mässintensivt år, det ska gudarna veta. Det är inte bara många små och medelstora mässor. Även de stora mässorna avlöser varandra under året både här hemma i Sverige och utomlands. Med sjunkande flygbiljettspriser unnar sig allt flera svenskar att även besöka de stora mässorna utomlands.

 

Utmärkt mötesplats för branschen

De riktigt stora mässorna för bygg- och anläggningsbranschen här hemma i år är Nordbygg, Maskinexpo och nykomlingen Svenska Maskinmässan. Men först ut är Nordbygg som arrangeras vartannat jämnt år. Startlistan är lika stor som den brukar vara med över 830 utställande företag. Kön med företag som vill få plats är lång. För PDs del är det främst utställarna i B-hallen och angränsande ytor som lockar. Här varvas en rad olika produkter som lämpar sig perfekt till håltagning och rivning, dammsugare, betongmaskiner, golvslipar, kompressorer och håltagningsutrustning.

Nordbygg brukar vara den perfekta mötesplatsen för hantverkare, uthyrare och leverantörer och det dryftas en hel del på mässgolvet framförallt i B-hallen. Vad gäller nyheter så är det lite svårt att sia om årets nyheter kommer att visas redan på Nordbygg eller på den internationella mässan Bauma som arrangeras drygt en vecka senare än Nordbygg i München. Ett minus är trots allt att mässorna ligger så nära varandra i tid. Minst en månads mellanrum hade varit att föredra och risken är att det är Nordbygg som drar kortaste strået. Men mässornas närhet i tid gör också att det finns en ganska god möjlighet att produktnyheter som kommer att visas på Bauma visas redan på Nordbygg. Här handlar det nog mest om storlek på produkterna och logistiken.

 

Nordbygg plattform för att nå expansiv byggmarknad

Det kommer att hända mycket i samband med Nordbygg i år som går av stapeln 5-8 april och som arrangeras på Stockholmsmässan i vanlig ordning. Mässan är en av de största plattformarna i Norden för företag som vill nå den expansiva byggmarknaden i Stockholm, hela landet och andra snabbväxande regioner i norra Europa. Här finns kontaktskapande aktiviteter för affärer, rekrytering och kunskap.

Stockholmsregionen har högst tillväxttakt i Europa just nu. Byggsektorn i regionen har ökat med 15 procent sedan 2014 enligt färska siffror från Eurostat. Därför finns ett mycket stort intresse från internationella aktörer att möta bygg- och fastighetssektorn där. Nordbygg möter detta genom att erbjuda ett nytt program för internationella handelskammare.

“Idén med programmet är att handelskamrarna ska bjuda in företag från sina hemmamarknader som är intresserade av att göra affärer på den nordiska byggmarknaden. Vi kommer att sätta lite extra fokus på affärsmöjligheter i Stockholmsregionen”, berättar Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

“Nordbyggs besökarantal och bredd inom nordisk bygg- och fastighetssektor gör mässan till en mycket intressant kontaktyta. Mässan är en av de största och mest utvecklade plattformarna för utländska företag som vill nå den expansiva byggmarknaden här”, säger Erik Krüger, projektledare på Stockholm Business Region Development.

 

Saco-dagen nytt grepp

Rekryteringsbehoven i Stockholm och andra expansiva regioner är väldigt stora och kommer att fortsätta vara så under lång tid framåt. “Därför tar Nordbygg tillsammans med Saco ett initiativ för branschen som ska ge yngre besökare inspiration och kunskap i att välja bygginriktade studievägar och yrken. Upplägget öppnar också en utmärkt möjlighet för alla företag med rekryteringsbehov att komma i kontakt med nybakade akademiker”, säger Peter Söderberg.

Under tisdagen 5 april körs ett halvdagsprogram med seminarier och föredrag och möjlighet till personliga möten. Det blir samma upplägg för- och eftermiddag så att så många som möjligt ska kunna komma. Nordbygg och Saco vänder sig till två grupper med evenemanget: De som ska söka till högskolan nu och de som just står inför att ta examen därifrån.

www.nordbygg.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×