Närvaron på “the World Wide Web” blir avgörande framtiden

Publicerad 21/10, 2015 kl. 15:28

Bäste läsare

Tidningen Professionell Demolering ägs som bekant av förlaget S.C.O.P. AB som även publicerar tidningarna PDi Magazine, Svensk Rental Tidning och genom ett systerbolag Professional Demoltion Americas.

Under året har vi tagit en helhetsgrepp om hur vi profilerar oss via sociala medier och på internet i allmänhet. Att synas och marknadsföra sig digitalt börjar att bli allt viktigare. Information sprids mycket snabbare via nätet, smartphones, läsplattor och laptops än via ett tryckt media. I vår bransch ställer vi oss ofta frågan hur länge kommer tryckt media, det vill säga tidningar och magasin med mera, att överleva?

I nuläget tror jag att de flesta av våra läsare uppskattar att fortsatt ha en tidning att hålla och bläddra i. Jag brukar säga att det är i fikarummet som man hittar våra utgåvor. De generationer som läser Professionell Demolering idag är vana tryckt media. Men redan idag börjar andra mediakanaler att successivt ta över eller i alla fall bli allt vanligare. Informationsflödet är betydligt mycket snabbare idag och med det även besluten. Att vänta på att en tidning skall tryckas och distribueras med vanlig postgång kan ibland innebära att “tåget har gått” så att säga.

Mina barn är 20 och 22 år gamla och har växt upp med dataspel, internet, social medier, smartphones och allt vad det heter. De har lärt sig att ta åt sig och behandla information mycket snabbare än en trög hjärna född på 1960-talet. Trots detta står de lite grann med ena foten i det trycka mediats dike men med största delen av kroppen i den digitala världen. Under deras verksamma livstid kommer nog tryckt media att överleva men så sakteliga föra en allt mera tynande tillvaro. Men vad händer sen. Kommer mina barnbarn eller barnbarnsbarn att ha samma intresse att ta till sig information som tryckts på ett papper? Ja tror inte det. Och det handlar inte så mycket om själva mediet i sig utan hur man tillgodogör och hämtar information.

På Facebook är jag medlem av några grupper för håltagare. Intresset för den här typen av information var närmast lavinartad när grupperna drogs igång. Sammantaget har grupperna över 6000 medlemmar och medlemsantalet stiger snabbt. Bara den svenska håltagargruppen har över 1600 medlemmar. Diskussionerna är livliga och information och erfarenheter utbyts flitigt. Här är informationsspridningen omedelbar och ofta likaså reaktionen. Dock kan nyhetsflödet bli lite för stort ibland så det är viktigt att sovra. Men tveklöst är bästa sättet att nå marknaden genom digitala medier.

Det är just därför som SCOP AB med våra tidningar nu stärker vår digitala närvaro. Vi har uppdaterat samtliga vår hemsidor och varje tidning har fått en egen adress, det vill säga www.professionelldemolering.se, www.svenskrental.se och våra internationella tidning ligger kvar på www.pdworld.com. Idag är våra hemsidor mera levande verktyg än tidigare. De uppdateras nu kontinuerligt med nyheter och reportage. Du kan enkelt och smidigt läsa inläggen på datorn, din smartphone, läsplatta eller liknande. Varje tidning finns också som en bläddervänlig pdf på nätet. Dessutom har du möjlighet att kommentera och gör egna inlägg om det vi skriver. Med vår förbättrade närvaro på internet kan du numera ta till dig nyheterna innan du får den trycka tidningen med posten. Tillverkare som annonserar sina produkter får utan kostnad sin annons även publicerad i pdf-versionen av varje utgåva. Utöver detta finns också möjligheten att annonsera genom banners på hemsidorna. En annan viktig nyhet är våra Nyhetsbrev som mailas ut till våra läsares epostadresser. Med nyhetsbreven kommer ett urval av nyheter som sedan länkar läsaren vidare till hemsidan. Också i nyhetsbrevet finns möjlighet till så kallad bannerannonsering. Slutligen, jag är övertygad att den tryckta tidningen kommer att överleva i många år till men för oss alla som är beroende av kunder blir närvaron på det som kallades the World Wide Web allt viktigare. Och det ena utesluter inte det andra.

Jan Hermansson,

jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×