Mindre krångel mer pengar med Hilti

Publicerad 22/3, 2016 kl. 16:56

Under hösten förra året hade tidningen Professionell Demolering återigen möjligheten att besöka Hiltis huvudkontor i Schaan, Liechtenstein. En hel del har hänt sedan förra besöket. PDs chefredaktör Jan Hermansson rapporterar.

ycket har hänt sedan sist. I princip har hela Hiltis anläggning i Schaan genomgått en ordentlig utbyggnad och renovering och arbetena pågår fortsatt. Den största nyheten är kanske att man byggt ett så kallat Innovationscentrum på motsatt sida av vägen som löper framför själva huvudkontoret som invigdes så sent som i maj förra året. Innovationscentrumet är av senaste skriket och mäter hela 30000 m2. Ett unikt bygge med tanke på vad det inrymmer. Större delen av den nya fastigheten inrymmer nya moderna lokaler med avancerad utrustning för forskning och utveckling. Bland annat kan jordbävningar simuleras för att kunna mäta vad som händer med Hiltis olika typer av infästningar. Innovationscentrumet innehåller även gym, vilorum, rum för bön och meditation, ett antal samlingsrum och en stor kafeteria. Totalt arbetar 400 personer i Innovationscentrumet. Ett stenkast därifrån finns Hiltis eget Child Care Center som är ett nytt dagis för barn till de anställda. De övriga kontorsfastigheterna och tillverkningsenheterna renoveras också. Dessutom har en ny fastighet uppförts där Hiltis direktion numera sitter.

 

Hilti försäkrar entreprenören

“Hiltis ökade satsning på forskning och utveckling av sina produkter borgar för bättre säkerhet och ökad effektivitet för våra kunder”, säger Martin Gödickemeier som är chef för avdelningen Diamond Market Development. “Våra kunder ska alltid vara nöjda med våra produkter. Dom ska veta att om de väljer Hilti tjänar de mer pengar och har mindre problem”, fortsätter han. Men Hiltis framgångar hos sina kunder bygger inte bara på säkra och effektiva produkter. En annan viktig ingrediens, som man har haft stor framgång med på många marknader i Europa, är något man kallar Hilti Fleet Management Program.

Hilti gav sig in i den professionella håltagningsbranschen 1982. Tio år senare förvärvades svenska bolaget Gearmec som grundades av Anders Johnsen. Under 2005 introducerade man Hilti Fleet Management. Ett Fleet Management-kontrakt löper upp till fem eller sex år. Genom att förnya kontraktet kan entreprenörer alltid arbeta med den senaste utrustningen och verktyg från Hilti vilket säkerställer produktiviteten. I Sverige har Fleet Management blivit allt vanligare bland håltagare och det uppskattas cirka 60 procent av Hiltis kunder i Sverige använder Fleet Management. I Schweiz är det nära 100 procent och i Tyskland ligger siffran på 70. Under året kommer Hilti Fleet Management även att lanseras i USA. ”De flesta av våra kunder ser Hilti Fleet Management som en försäkring”, säger Hans-Jörg Rieger som är Segment Manager Diamond Sawing på Hilti.

 

Hilti vill frigöra håltagaren

Under det senaste decenniet har Hilti lanserat en rad nya system för betonghåltagning såsom väggsågar, vajersågare och borrsystem. Under de senaste fem åren och sedan högfrekvenstekniken slog igenom har man blivit särskilt uppmärksammade för sina smarta och kompakta borrsystem, de effektiva vajersågarna och inte minst för sin lilla väggsåg där kraftenheten, eller E-boxen som Hilti själva säger, integrerats i själva såghuvudet. Integrerad E-box är något som man kan beteckna att Hilti fortsatt är ensamma om. Även de större HF-sågarna, dock med separat kraftpaket, har fått många goda omdömen bland användarna. En nyhet som kom 2013 är konceptet Cut Assist som innebär att väggsågen i stort sett sköter sig själv under själva sågningssekvensen, vilket ger operatören tid att göra något annat som att förbereda inför nästa snitt eller varför inte ta en paus.

En av Hiltis senaste nyheter som släpptes under 2015 är kärnborrsystem Hilti DD 350-CA med den nya automatiska mataranordningen DD AF-CA. Detta är det första kärnborrsystem som lanseras med Cut Assist. Efter att kärnborret har monterats sköter systemet själv borrningen. Systemet löser alla moment. Först initieras hålstartsfunktion, vattnet sätts igång, borrningen startar med järndetektion och systemoptimerad borrning genom armering och hålrum. Därefter känner systemet av när borret går genom bjälklaget eller väggen, stannar och stänger av vattnet. Med alla funktioner så optimeras borrningen och slitaget på utrustningen minskas. Eftersom systemet är helt vattentätt finns inget behov av luftkylning till borrmotorn.

Enligt Hans-Jörg Rieger ökar Cut Assist-systemet effektiviteten genom frigöra operatörens arbetstid med upp till 40 % jämfört med manuell borrning. Det vill säga att operatören kan göra något annat än att mata fram borret. Vad som är unikt med den nya automatiska borrmataren är att det finns få knappar på den. I Sverige har vi varit vana att de är ganska svåra att ställa in. Hiltis matare sköter sig själv. En annan fördel är att E-boxen integrerats i borrmotorn och bara en kort kabel behövs mellan den automatiska matningsenheten och borrmotorn. ”Det finns för närvarande en hel del snack i branschen om att öka skärhastighet och effektivitet. Men med dagens snabba diamantverktyg finns det väldigt lite tid att vinna i själva borrmomentet. Därför tycker vi på Hilti att tid och effektivitet kan vinnas på andra saker runt om själva borrningen eller sågningen och det är just här som Cut Assist-systemet är så revolutionerande och tillåter operatören att jobba med andra saker under själva borrningen eller sågningen”, säger Rieger.

 

Hilti utbytesmodul för borrkronor

Hilti har också lanserat en annan nyhet med en lösning som förenklar det så kallade omsättning- förfarandet och som sparar hanteringen av tunga borrkronor. Denna lösning utvecklades först för små borrkronor men är nu tillgänglig för borrkronor upp till 202 mm i diameter.

Den ände av borrkronan där diamantsegment sitter kan nu enkelt lossas och ersättas. Det handlar egentligen om en liten ring där segmenten sitter som lossas och en ny med fräscha diamantsegment sätts dit med en slag bajonettfattning. Resultatet blir att operatören enkelt kan byta till en ny borrkrona utan att byta själva stommen. Han behöver därmed betydligt färre borrkronor i sin servicebil. Egentligen behövs bara en stomme per borrdiameter och sedan ringar med färska diamantsegment. En hel del vikt och hantering sparas som sagt på det här sättet.

En av drivkrafterna i Hiltis produktutveckling av nya maskiner och verktyg är att skapa enkelhet och smidighet för operatörerna. Ett bra exempel är Hiltis högfrekvensutrustning som har få komponenter. Jämfört med andra tillverkare är man som sagt först med att integrera den elektriska omvandlaren, eller E-boxen, i sina såghuvuden eller borrmaskiner i stället för att ha en låda stående på golvet någonstans som är ansluten med en kabel. Här ryktas det att även Hiltis stora väggsåg kommer att lanseras med integrerad HF-omvandlare i år. Men det är än så länge obekräftade uppgifter. Den som besöker Bauma lär få svar på om det stämmer.

 

Stark tillväxt sedan 2011

Under PDs besök i Schaan berättade Martin Gödickemeier att cirka 50 procent av Hiltis tillverkning avser fästanordningar. Den andra hälften delas mellan elektriska verktyg, håltagningsutrustning och diamantverktyg. Cirka 50 procent av Hiltis marknad återfinns i Europa. Man sysselsätter cirka 20000 personer och är aktiva i 120 länder där hela 15000 personer arbetar i direktförsäljning via dotterbolag som till största delen ägs av Hilti. Hilti använder i mycket liten utsträckning fristående återförsäljare. Hilti är verkligen ett internationellt företag med mer än 60 olika nationaliteter som arbetar på huvudkontoret i Schaan. Vid huvudkontoret arbetar för övrigt cirka 2000 personer. I USA, som blivit en expansiv marknad för Hilti, arbetar idag 2500 personer. Det svenska dotterbolaget sysselsätter 320 personer.

2011 var ett ganska svårt år för Hilti. Men sedan dess har tillväxten ökat och förra året ökade man med 3,6 procent för att nå en omsättning på € 4,1 miljarder. Hilti hade en avkastning på försäljningen av 11,9 procent år 2014. Omkring 18 procent av vinsten återinvesteras i forsknings- och utvecklingsarbete.

Hilti har idag produktion i Liechtenstein, Schweiz, Österrike och USA och i en ny fabrik i Indien med över 500 anställda. Men kärnteknologin kommer alltid stanna i Liechtenstein och Schweiz. Årligen produceras cirka fyra miljoner diamantsegment i Schaan. De flesta av dessa med Equidist-diamantsystem, som är Hiltis eget system av så kallade positionerade diamanter, som radikalt förbättrar skärprestanda och livslängd, enligt Gödickemeier. Equidist-systemet lanserades 2009. Equidist-segmenten tillverkas idag redan i Indien och tillverkning kommer att startas upp i USA under 2016.

Tillverkning av diamantverktyg i Schaan kommer att flyttas till Thüringen i Österrike under första kvartalet av 2016. Produktionen av högfrekvensstyrd håltagningsutrustning är idag dominerande hos Hilti men fortsatt tillverkar man även till viss del hydraulisk utrustning som främst säljs till tillväxtmarknader som Indien och andra liknande marknader. ”Det är otroligt hur saker och ting har förändrats med den högfrekvenstekniken”, säger Gödickemeyer. ”Innan brukade vi främst nyanställa maskiningenjörer. Idag anställer vi främst elingenjörer vilka dominerar vår FoU-avdelning. Vi ser en stark efterfrågan på HF-utrustning. Sedan vi lanserade vår nya 10kW fjärrstyrd DST 10 CA väggsåg med Cut Assist 2014 har vi upplevt en 60 procentig försäljningsökning i väggsågar”, säger Gödickemeier.

DST 10 var den första väggsågen från Hilti med inbyggd E-box. ”Det var en oerhört svår uppgift för vår FoU-avdelning att placera E-boxen inne i såghuset. Vi började faktiskt denna utveckling redan under 1999 och det tog oss 11 år att slutföra. En annan svår nöt att knäcka var att integrera E-box i vårt borrsystem DD350. Men det fungerade och vi är mycket stolta över denna unika lösning ”, säger Gödickemeier. ”Vi har löst många problem i hela håltagningsprocessen med den integrerade E-boxen. Oftast är det i kabeln mellan en separat E-box och väggsågen där de flesta fel inträffar. Dessutom blir allt så mycket smidigare och lättare med en integrerad E-box”. Målet är att som sagt att integrera E-boxen i Hiltis största väggsåg DS TS20E.

www.hilti.com

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×