MIDHAGE SATSAR ytterligare på kundsupport och maskinservice

Publicerad 9/6, 2017 kl. 14:38

Som ett led i Jack Midhage ABs strävan att ytterligare förstärka sin support till håltagarbranschen meddelar tillverkaren att Fredrik Foghammar har anställts hos Jack Midhage AB i Göteborg.

Fredrik kommer bl a att ansvara för att man även i Göteborg kan erbjuda service och reparationer av maskiner. Dessutom kommer Fredrik förstärka bolagets supportfunktion för kunder och våra utesäljare samt ansvara för bolagets nya showroom i Göteborg, vilket beräknas vara färdigställt i slutet av juni.

“Fredrik kommer närmast från Jerneviken Maskin AB där han hade liknande arbetsuppgifter. Fredrik är en mycket kompetent och omtyckt person i kundkretsen och hälsar att han ser fram emot att få serva både befintliga och nya kunder med  leveranser, allmän support, maskinreparationer med mera”, säger Peter Petersson som är ansvarig för verksamheten i Göteborg.

www.midhage.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×