Många nyheter från NPK

Publicerad 21/10, 2015 kl. 14:35

Japanska tillverkaren NPK använde mässan Intermat i våras till att visa en rad nya produkter.

Följande nya produkter introducerades: Den nya betongkrossen G-18JX, en ny hydraulhammare med modellbeteckningen PH-07, sorteringsskopan DG-14 och kompaktorn C-3D. Förutom NPKs standardboostermekanism har G-18JX en stor käftöppning med en bultad tandplatta som möjliggör snabba byte av tänder. Den nya hydraulhammaren PH-07 har som standard ett system för att eliminera tomslag. Hammaren har också en omdesignad bullerdämpningsmekanism. Nya riv- och sorteringsskopan DG-14 har gjorts mycket användbar. Den är 360° hydrauliskt roterbar och tillverkad i extra stryktåligt stål. Verktyget har en hydraulisk rotator som har opåverkad hastighet även om oljetrycket förändras. Skopan är designad med en platttoppsanslutning vilket innebär att alla typer av bultade kopplingsplattor kan användas vilket gör verktyget mycket flexibelt i användning. NPKs nya kompaktor C-3D compactor levereras med en hydraulisk rotator vilket ökar användningen och gör den lämpliga för arbeten i trånga innestadsmiljöer.

www.semab.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×